Er verden er til for deg, eller er du til for verden?

Når du ser at den som tjener seg selv vil også tjene verden, vil spørsmålet og motsetningene forsvinne.