Er verden er til for deg, eller er du til for verden?  Den som tjener seg selv vil også tjene verden, hvis du danser sammen med din sjel.