Fortiden er en gave og en arv. Husk visdommen du har du med deg. Hente inspirasjon og styrke fra den.