Jo mindre du har å forsvare, jo bedre er det. Hvis du ønsker å få sagt noe, så finn likesinnede du kan dele tanker og ideer med. Det dukker opp flere muligheter. Din utfordring består i å si ja til de riktige. Sorter ut det viktigste, og sørg for at du holder deg til det.

Kan du se på verden uten å tenke at noen er offer og andre overgripere, så er det best for deg. Det er ingen offer som skal reddes? Egentlig er det ganske enkelt. Hvis du vil at noe gammelt skal slippe taket, så må du prøve noe nytt som kan ta plassen til det gamle. Vil du ha et nytt kjøleskap, så kast det gamle. Vil du ha et nytt kjærlighetsliv, så gjør slutt på det gamle først.