Det å være sann mot seg selv og sin essens er ikke kun å være sann i det man gjør. Det er også viktig å motsette seg å gjøre det som er usant. I dag er det viktig å vite hvem du vil stole på.