Fredsduen kommer til den som tror på den. Stol på din egentlige natur og essens.  Den kom til deg fordi havet var opprørt og du trengte den.