Hvilken pris du er villig til å betale for suksess? Er det å ha gjort noe på en fremragende måte nok? eller er det viktigere at andre ser på deg som suksessrik. I dag er valget ditt.