Føler deg beruset av for mye informasjon  så ta det rolig.
Hver gang du åpner en dør til det nye er du på gyngende grunn.