Du deltar i en streben etter å nå samme mål som resten av oss. Det du kaller konkurranse og motstand er egentlig å stimulere og bli stimulert av andre som er på samme vei.