Separer det vesentlige fra det uvesentlige. Hva gir deg betydning og mening? Se visdommen i det du kan bruke. Gi slipp på tomt prat og meningsløse fordommer.