Vær forutseende og se hvordan du kan bruke naturens (dine) ressurser best mulig til å dekke fremtidens krav. Sørg for at du har nok til å dekke dine behov i dagenes om kommer.