Takk solen for varmen og lyset . . Du finner det hellige i ditt indre, gjennom å se det i det ytre.