Gi naturen ære og oppmerksomheten . Takk solen for varmen og lyset . Du er en lenke mellom kilden og alt liv på jorden.  I dag opplever du din hellige indre natur gjennom å erfare den ytre naturen.