I dag møter du konsekvensen av det du har satt i gang tidligere. Hvis noe bryter sammen er det fordi det allerede har brutt sammen.