Når du kommer frem og arbeidet er gjort, så vil belønningen komme og resultatet bli tydelig. Se hva som har gått bra og fryd deg over alt du har fått til.