Naturen er spirituelle krefter som tegner og maler sitt budskap. Følg anvisningene.
Jorden tar vare på seg selv.