Føy to sider  sammen . Vær åpen for dypere enhet med en annen.