Se ikke på de som løper ved siden av deg som konkurrenter. Se på de som venner som hjelper deg til yte ditt beste. Ikke bare inspirerer de deg, du kan også ha fantastisk mye fin utveksling av ideer, følelser og erfaringer med dem. For ikke å snakke om alt det andre morsomme du kan bruke dagen og livet til å gjøre med andre mennesker.