La deg ikke fange sosiale normer og retningslinjer. Gi det unike i deg lov til å utfolde seg.