La deg ikke fange av rigiditeten i sosiale normer og retningslinjer. Gi bohemen i deg rom til å utfolde seg.