I dag er en festdag for de som gir av seg selv til fellesskapet. Søk samarbeide med andre og delta i livet til ditt egen og verdens beste på en tilfredsstillende måte.