Dette er et år for å legge livets puslespillet, slik at biter og helhet passer sammen.