Lytt til det som sies. Reflekter over hvorfor ting skjer. Forbered deg og være klar til handling når tiden er moden. Nå kan du se det som kommer.