Tapet av naturlig stillhet vil være en katastrofe for menneskets sjel.

Av Per Henrik Gullfoss

I en artikkel skrevet av Robert Earle Howells på oprah.com, kom jeg over dette utsagnet.
Artikkelen beskriver hvordan Gordon Hempton, som spesialiserer seg på opptak av naturlige lyder har viet sin karriere til å bevare steder som kan gi oss en slik opplevelse. Etter å ha reist langt og lengre enn langt skal han ha funnet et sted i regnskogen Hoh i staten Washington, som han beskriver som Amerikas stilleste sted. Han avmerket stedet og kaller det en kvadrattomme med stillhet. Siden han fant det har han drevet lobbyvirksomhet for å få parktjenesten til å verne om dette stedet og landskapet rundt som et fristed for stillhet. I boken han har skrevet om lydforurensing, skriver han: «Beskytt denne kvadrattommen fra lydforurensing og freden vil spre seg til et mye større område av parken.»

 Wikipedia

 

Robert tok kontakt med Gordon og spurte hvordan det gikk med kampanjen for å beskytte freden. Han svarte at det gikk dårlig. Han sa også at han etter å ha reist jorden rundt tre ganger mente at Hoh dalen er det stedet han hadde vært som var minst forstyrret av menneskeskapt lyd. Han inviterte deretter Robert med på en tur dit så han kunne selv «høre».

Det viste seg at naturlig stilhet ikke betyr fravær av lyder. Hempton regner naturlig stillhet som fravær av menneskeskapte lyder. I Hoh dalen bestå freden av symfonien fra et regnfall, suset fra fallende blader, klukkingen fra en grunn bekk. Høyt oppe i luften hørte de lydene av noen sangfugler og smattingen fra flere ekorn. Da de kom frem til «kvadrattommen med stillhet, føltes det for Robert som om han hadde fått seg nye ører. De var blitt hypersensitive overfor denne vidunderlige sammensetningen av lyder. Han kunne identifisere dusinvis av varianter av rennende vann og en mengde forskjellige lyder fra fallende løv. Etter en stund sluttet han å identifisere lydene og lot dem bare sildre gjennom seg. Det eneste som fikk ham til å bevege seg igjen var at mørket til slutt begynte å dekke skogen.

Han sier at biologer hevder at stilhet er av kritisk betydning for dyrelivet. Rovdyr må kunne lokalisere byttet, og byttedyrene må kunne høre rovdyrenes bevegelser. Sangfugler må høres for å tiltrekke seg partnere o.s.v. Vi mennesker er kanskje bedre i stand til å overleve i all støyen vi lager, men tapet av naturlig stillhet vil være en katastrofe for menneskets sjel.

 Wikipedia

 

Derfor noen forslag til hvordan du kan begrense støyen som omgir deg:

  • Gi uttrykk for at lydforurensing er en viktig helsesak og be om at lover angående dette vedtas og overholdes.
  • Doble vinduer i hus kan stenge av for en stor del av støyen fra omgivelsene.
  • Se på oppgitt desibel for husholdningsmaskiner som vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap og varmepumper. Ta inn i varmen de som har lavest støynivå.
  • Der det er mulig skaff deg så stillegående og rolige gressklippere, løvsugere, motorsager o.l. som mulig. De elektriske utgavene er mindre støyende og forurensende enn de med bensinmotor.
  • Oppsøk stille steder i naturen og vær en støttespiller for å bevare dem.
  • Av og til kommer den mest bråkete lyden fra kaklingen inne i ditt eget hode. Meditasjon kan hjelpe deg til å få fred og til å ha fred til å lytte på freden i naturens symfonier.

Flere artikler:

Era Life Center i Bergen

Era Life Center i Bergen

Era Life Center vil presentere et bredt helhetlig tilbud som lar mennesket utforske, nære, heale, erkjenne og leve livet slik vi som mennesker virkelig er ment å leve.