Menneskeheten må våkne før det er for sent

Av Roar Krogshus

Boken som kom ut i fjor, men ennå ikke på norsk, har tittelen «Awaken The Species, A New and Unexpected Dialoge», som på norsk kan oversettes med noe slikt som «Å vekke mennesket som art. En ny og uventet dialog».

Hele boken er en dialog mellom Neale (N) og Gud (G), på samme måte som i de tidligere bøkene. Dette er Bok 4 i dialogserien som på engelsk har den mer ærlige tittelen »Conversations With God».

Starten av samtalen finner jeg så fascinerende at jeg fristes til å gjengi den her (i min oversettelse):

G: Dette er den 3. invitasjonen og siste, ikke bare for deg, men for alle, selv om ikke alle vil ta imot invitasjonen. Den kommer nå fordi tidspunktet er perfekt for forbedringer på planeten. Tidspunktet er riktig for å starte på forandringer nå, fordi det som skjer nå miljømessig, politisk, økonomisk, sosialt og åndelig viser krystallklare tegn på hva som bør gjøres.
N: Og det er?
G: Å vekke menneskeheten.
N: Det er da vel ambisiøst!
G: Er noe for ambisiøst for Gud?
N: Jeg mente for meg.
G: Det mente jeg også.
N: Jeg forstår hva du mener.
G: Gjør du egentlig det? Eller har du glemt hvem du egentlig er?
N: Jeg forstår at Gud finnes i meg og at jeg er et individualisert uttrykk for det guddommelige, men jeg erfarer ikke at det virker slik for meg.
N: Jeg tror ikke jeg er klar for å redde verden.
G: Det handler ikke om å redde verden, men om den enkeltes spirituelle utvikling.

Budskapet i boken er at invitasjonen til oss alle handler om hver enkelt sin spirituelle reise, din og min evolusjon og åndelige holdning, handling og utvikling. Oppfordringen til oss alle i disse tider er å:

Bli klar over at du har guddommelig godhet.
Ønske å hjelpe andre som lider, bringe healing til planeten.
Ha positiv påvirkning på livet til de du er glad i.
Være et forbilde for andre i vanskelige og usikre tider.

Denne oppfordringen bør være overkommelig å kunne strekke seg mot, altså å forstå at du er en del av det guddommelige skaperverket slik at du opptrer i overensstemmelse med den erkjennelsen. Da viser du at du er vekket opp til din sanne identitet. Problemet for de fleste er at de ikke er klar over at de har en guddommelig gnist i seg. De må vekkes opp. Mange vet det, men oppfører seg ikke som om de vet det. Dette vises tydelig ved at vi som individuelle og som art gjør ting som vi vet er skadelig, både for den enkelte og for planeten og menneskeheten, men vi gjør det allikevel.

Nå starter denne dialogen fordi Gud har fått mange rop om hjelp fra bekymrede og redde mennesker. Gud omtaler menneskeheten som en ung rase i Universet. Vi er blant Universets småbarn (toddlers), og vi som rase sammenlignes med en barnehage hvor barna har tilgang til fyrstikker uten tilsyn av ansvarlige. Derfor er Gud bekymret for hvordan denne leken med fyrstikke kan ende.
Ansvaret er vårt eget
N: Hvis du er bekymret, kan du ikke bare ordne opp? Du er jo Universets Gud.
G: Jeg har gitt mennesket fri vilje. Da kan ikke jeg gripe inn og overstyre menneskets adferd. Men jeg kan oppfordre Mennesket til å våkne opp til å bruke sin frie vilje til et bedre liv for seg selv og hele planeten. Det betyr å være klar over at de kan påvirke mer enn de er bevisste om. Det betyr at de må våkne opp og erkjenne at de kan skape en bedre tilværelse for alt levende på planeten, hvis de ønsker det.

Vi påminnes igjen om tema fra de tidligere samtalene med Gud at Gud har skapt oss som bevisste vesen for å kunne erfare seg selv og med evne til å påvirke tilværelsen. Vi oppfordres til å være bevisst på hva vi vil ha, både for oss selv og for planeten. Gud støtter de valgene vi gjør, uansett. Da er det riktig å bruke vår frie vilje til å ville det gode, og ikke det destruktive.
Riktignok er mennesket gitt noen begrensninger i bruk av fri vilje. Gud vil ikke godta at arten Menneske utryddes helt, men i tidligere samtaler har det blitt sagt at Gud ikke vil stoppe mennesket fra å legge planeten øde. Gud har milliarder andre planeter igjen som kan befolke levende og bevisste vesener i Universet. Vi oppfordres igjen til å reagere på truende utvikling som kan ødelegge livsgrunnlaget for oss på sikt.

En oppsiktsvekkende kommentar fra Gud i denne dialogen er at de av våre tanker, som vi gjentatte ganger holder fast ved, fungerer på samme måte som en bønn. Og våre bønner har en skapende energi i seg. Det er en lov som gjelder i hele Universet. (Law of Attraction). Konsekvensene av denne loven betyr også at våre negative tanker tiltrekker seg hendelser som viser at det er grunn til bekymringene, mens de som tenker positivt ikke opplever eller reagerer likedan på de samme hendelsene. Derfor er visdommen om å tenke positivt ingen tom floskel, men reell måte å skape gode fremtidige opplevelser på. Mennesket bør være seg bevisst hvilke tanker som stadig fyller vårt sinn.
Vi må våkne opp til realitetene som vi tillater skje på vår klode. Hvor er det blitt av menneskets iboende kilde til guddommelig kjærlighet når dette skjer i dag?:

650 barn dør hver time av sult.
19.000 barn dør hver dag av sykdommer som kan utryddes, slik som malaria, diare og lungebetennelse.
1.6 milliarder er uten rent vann daglig.
2.5 milliarder har ikke toalettløsninger.
Samtidig som de 85 rikeste personene på planeten eier like mye som halve menneskeheten eier (3.5 milliarder).

Før visste vi ikke om slike forhold, men nå vet vi det. Det er opp til oss å gjøre noe med det. Vi må våkne som art. Tiden er ideell nå.
Hjelp fra andre planeter
N: Hvordan kan vi klare en så stor forandring på kloden?
G: Dere oppfordres til å forstå at dere er ikke alene når dere skal møte utfordringene som nå står foran dere som art. Så kanskje det er tid for å få hjelp fra de som har funnet en løsning?
N: Men praktisk talt alle på jorda har prøvd og mislykket.
G: Så henvend dere til de som ikke er på Jorda.
N: I’m sorry…?
G: Kanskje det er på tide å få hjelp fra de som ikke er på Jorda, som vet alt om livet på Jorda, men er ikke fra Jorda.

Dette er innledningen til en helt uventet, men spennende vinkling på dialogen. Gud minner oss om at guddommelige skapninger finnes på andre planeter også, i mange ulike former. Noen er høyt utviklede teknologisk og spirituelt, og er kommet mye lengere enn oss på Jorda. Vår klode har oppnådd teknologisk store fremskritt, men åndelig er vår rase underutviklet i måten vi behandler hverandre og andre levende vesener på.

Videre i dialogen avslører Gud at allerede i dag er spirituelt høyt utviklede vesener blant oss som påvirker oss, men som ser ut som oss. Alle som lever i dag på planeten har en oppgave med seg. Det er en grunn til at du er her, og den har du vært med på å velge. Alle har en hensikt med livet sitt. Menneskeheten er kun en beslutning fra å forandre sin fremtid til det bedre ved at hver og en av oss utvikler oss til nesten nivå, ved å integrere og leve ut de høyeste verdier vi har tilgjengelig. Og det er kjærlighet.

Riktignok er ikke alle andre vesener i Universet vennlige, men det er ikke alle menneskene heller. Men noen av de gode vil hjelpe oss og har allerede blitt født her og lever her i ulike alder allerede, med erfaring fra andre og spirituelt, bevissthetsmessig og etisk mer avanserte planeter. Neal mener at påstanden om at bevisste vesener fra andre planeter er blant oss for å vekke oss opp til guddommelig væremåte, er for «New Age-preget» til at det blir akseptert. Han blir forsikret om at det er ingen forutsetning for prosessen at vi tror på det. Da blir han beroliget med at han har frihet til å tro hva han vil.

Gud minner oss om at vi skal lære oss å tenke energi. Det er bare en energi eller essens i Universet, og det er hva vi mennesker kaller kjærlighet. Vi får en innføring i hva som kjennetegner høyt utviklede vesener som lever på andre planeter:

De engasjerer seg ikke i fysisk eller verbal vold.
De morer seg ikke over voldelige tanker og voldelig underholdning.
De forsvarer ikke eller støtter at det påføres fysisk eller psykisk smerte eller det minste ubehag på noe levende vesen.
All voldelighet er borte fra kulturen fordi sinne har forsvunnet fra deres virkelighet.
De vet at de har ikke noe å tape på å være vennlig, medfølende, omsorgsfull og å vise betingelsesløs kjærlighet i enhver situasjon.
Motivet er å erfare sin guddommelighet.

Spirituelt høyt utviklete samfunn har erkjent at
lidelse er årsaken til all volden, fjern lidelse og volden oppløses og forsvinner,
å erkjenne evig liv skaper evig fred og
hvis du tror at du har bare dette ene livet, så har du begrenset tid til å erfare det du ønsker å oppleve. Det motiverer til å bli veldig selvopptatt.

Livet er en evigvarende realitet for alle bevisste vesener, men noen identifiserer seg kun som sitt fysiske vesen (de fleste mennesker), og de antar at deres eksistens er over når deres fysiske kropp dør. Men fullt oppvåknede vesen vet med sikkerhet at livet er evig. Disse har bevisstheten sin i en annen dimensjon, men kan velge å bli fysiske eller forbli i sin åndetilværelse. Forskjellen mellom oss og dem, er at de vet dette, mens de fleste av oss ikke vet dette.
Alle i Universet en del av en enhet, som er livet på planeten og hele Universet. Derfor må vi opptre tilsvarende. Det vi gjør mot andre gjør vi samtidig mot helheten og oss selv, fordi vi er en del av helheten.
Kjennetegn på spirituelt utviklete samfunn
På oppfordring om hvordan Høyt Utviklete Vesen lever forteller Gud hva vi bør strekke oss etter.
Her er noen av de punktene som blir nærmere forklart i boken:

De uttrykker betingelsesløs kjærlighet til alle.
De betrakter seg som å være en del av alt som lever.
De forteller alltid sannheten.
De lever i overensstemmelse med det de sier.
De deler alt de har med alle, alltid.
De balanserer hensynet til teknologi med de universelle naturlover.
De avslutter aldri livet til andre bevisste skapninger med mindre de blir bedt om det av vedkommende skapning.
De forgifter aldri seg selv.
De skader ikke miljøet som de er avhengig av.
De konkurrerer aldri.
De benytter seg av effekten av naturlovene.
Hva kan du gjøre for å vekke menneskeheten?
Tilbake til analogien med barnehagebarna som sitter med fyrstikker uten tilsyn. Denne tredje invitasjonen er å bli med som brannmann. Brannvesenet er på stedet, sier Gud. Du som leser dette er en del av styrken. Hvis vi ikke våkner nå, vil vi ende med å leve slik som noen på andre planeter gjør, nemlig å bli mer og mer voldelig samtidig som vi utvikler den teknologiske siden ukritisk videre.
Det vi inviteres til å bidra med er:

Vær god mot deg selv. Merk at hele verden går igjennom en evolusjonsforandring for tiden. Vi blir alle påvirket av den.
Del din utviklingsprosess med andre. Vær åpen med dine vanskeligheter på veien til å bli mer bevisst og oppvåknet.
Husk grunnen til din utviklingsprosess er å hjelpe planeten. Det øker motivasjonen din. Andre påvirkes av din energi og innsats.
Uttrykk takknemmelighet. Det skaper en spesiell energi når den er oppriktig og kan omfatte hva som helst i ditt liv.
Koble deg på din indre bevissthet eller sinnstilstand før du snakker, handler eller tenker. Livet handler lite om hva du gjør, men hvem du er når du gjør noe.
Kontakt sjelens visdom når noe skjer deg, enten noe bra eller dårlig uten å tenke så mye.
Oppvåkning handler ikke om å forandre deg, det handler om å forandre hva du tror om deg selv. Husk du er hel, fullstendig og perfekt akkurat slik som du er nå. Stopp selvkritikken i en tid med utviklingsarbeid. En ekte mester har erstatter tilgivelse med forståelse. ●

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Taurus
The moon is 16 days old

Se flere artikler