Avgjørelsens time – Det Store Spranget

Av Per Henrik Gullfoss

Vi mennesker står foran et viktig valg. Mange åndelige tenker at dette valget er kollektivt. At menneskeheten kan flytte seg opp på en ny frekvens. Menneskeheten er i ferd med å ta et steg inn i en ny verden, en verden som foreløpig sterkest viser seg gjennom internett, mobilenes inntogsmarsj og dataspillenes jubelbrus.

Vi lever i en folkevandringstid, hvor alle har øyeblikkelig adgang til all informasjon. Det gjelder i like stor grad bunnsolid kunnskap og visdom, som falske nyheter og nettrollenes herjinger med vårt kollektive sinn. I denne tiden, hvor vi kastes ut i en ny og ukjent digital virkelighet, så skjer det noe underlig. Det å finne fokus og sentrum i livet blir i stadig større grad en individuell sak. Grenser og normer flyttes og forsvinner, noe som gjør at det er stadig mindre som holder oss sammen og på plass. Derfor må man selv finne en kjerne og et ståsted for å kunne utfolde seg på en effektiv og bra måte i den nye virkeligheten.

For mange våkne mennesker er det å finne et fysisk ståsted og delta i arbeidet mot miljøforurensning, sult og krig essensielt. Dette er problemer som egentlig burde være utdaterte og unødige for menneskeheten å være opptatte av den tilgangen vi i dag har til teknologi, informasjon og forståelse av hvordan verden fungerer. Mye av den kollektive bevegelsen for å heve menneskeheten opp på et nytt nivå vil derfor i første omgang bli fokusert mot dette. De som er i ferd med å våkne, eller som har våknet til forståelsen av at vi først og fremst er bevissthet og evige sjeler på vandring gjennom tid og rom, blir ofte litt forvirret av de «lavtstående» problemene som krig, terror, sult og fattigdom.

Foto: Colourbox.no

Er det å heve vår kollektive frekvens først og fremst et spørsmål om å ta tak i fysisk og følelsesmessige forurensing? Eller er det å utvikle en forståelse av vår egentlige natur og spirituelle tilhørighet? Du er alene og samtidig ikke alene! Svært mange spirituelle søkere har kommet til et punkt i sin åndelige utvikling hvor de er litt småmette, oppgitte eller rett og slett ikke vet hvor de skal ta veien videre.

Slik jeg ser det står disse menneskene foran to klare valgmuligheter. De kan beholde sin gamle frekvens hvor ståstedet de ser, hører og handler fra stort sett er orientert mot jeget og jegets synspunkt. Det som kjennetegner jeget er at det for de meste prøver å gjøre det beste ut av enhver situasjon og er knyttet til begreper som suksess, trygghet, velstand og tilfredsstillelse. De som beveger seg videre opplever på et tidspunkt at de på en fundamental måte skifter perspektiv og mening om hva som er det viktige og sentralt i livet. Det er ikke slik at alt det man verdsetter som et jeg forsvinner og blir uvesentlig. Tvert i mot så er det like fint å ha det bra om man er styrt av sitt jeg eller sin sjel. Det er faktisk slik at man på neste nivå kan glede seg enda mer over ting som velstand og tilfredshet.

 

Noen av de viktigste forskjellene er:

Hvordan man får «fremgang» og veien dit er viktigere enn målet.

Man slutter å føle seg heldig fordi andre har det verre.

Man slutter å gjøre ting for å bli noe. Istedenfor omsetter man det man er til noe man gjør!

Det høres kanskje ut som småting som du har hørt tusen ganger før. Men det er et skifte som er av uhorvelig betydning og som krever et bevisst og ugjenkallelig valg. Hvis du tar dette valget så vil du rett og slett slutte å gjøre ting som ikke er sanne for deg. Du kan ikke lengre ta uetiske snarveier for å få belønninger og medgang. For å si det med stikkord, så skifter man ståsted fra jeget til sjelens perspektiv. Det sies at du ikke kan være litt gravid. På samme måte kan du ikke være litt spirituell når dette valget er tatt. Det spirituelle blir ditt fundament, base og grunnholdning som gjennomstrømmer alle dine valg og handlinger. Det er ikke en hellig frakk du tar på deg når du har overskudd, henger sammen med de andre som er enig med deg og så videre. For eksempel det å tjene penger og «klare» seg i verden, blir underordnet hvem du er og hva du ønsker å gjøre for å «klare» deg. Du vet at sett fra ditt nye perspektiv vil du klare deg uansett. Mens jeget tenker: ”Hvordan kan jeg få det best mulig i livet”, ser sjelen det fra en annen synsvinkel. Den er kommet for å erfare seg selv og være sann mot seg selv uansett konsekvens og resultat. Sjelen vil i enhver sammenheng undre seg over hva som er dens intensjon med erfaringen den er i ferd med å gå gjennom. Ikke først og fremst være opptatt av hvordan den kan få dekket sitt behov (jeget). Eller å legge skylden på andre og sørge for å komme seg selv i trygghet så fort som mulig (egoet). Dette er et valg som må tas av det enkelte individ. Derfor er det nye spranget menneskeheten som kollektiv er i ferd med å ta i øyeblikket spredd ned til det individuelle nivå. Vi har fått tilgang til redskapene og informasjonen vi trenger for å bevege oss frem mot dette avgjørende valget. Hensikten med å være åndelig er ikke å få magiske krefter, bli opplyst, bli kvitt gammelt karma eller finne meningen (vel… i hvert fall ikke bare det). Hensikten er å leve denne meningen og være spirituell på heltid. NB! Det å være spirituell på heltid dreier seg ikke nødvendigvis om å leve i meditasjon eller sitte på en fjelltopp i Himalaya og søke enhet med Gud. Det kan like gjerne være å delta i den ytre verdens kjas og mas, mens du holder fast på din egen sannhet og spirituelle forståelse av hvem du er og hva som egentlig skjer. Ja, faktisk så dreier det seg langt mer om å være spirituell i ditt daglige liv, enn om å finne absolutt frihet og frelse i en annen dimensjon av virkeligheten.

 

Kornsirkler, et nytt språk?

Et av de mest spennende gavene som ble oss gitt for å høyne vår individuelle og kollektive frekvens var forekomsten av noen magisk, mystiske og ufattelig vakre billedbrev som ble sendt til oss som kornsirkler. De mest fantastiske av disse billedbrevene kom i de siste 10 årene av det 20. århundre og de første 10 årene av det tredje årtusen. Siden ord av og til er fattige, vil bilder og den energien du får ta del i når du vandrer rundt i et kosmisk billedbrev, ha større mulighet til å åpne sinnet for bevissthet og frekvenser vi enda ikke har kontakt med og forståelse av.

Silbury Hill 2004 Foto: Steve Alexander

De som sendte oss kornsirklene prøvde å gå utenom vår begrensede menneskelogikk og åpne våre sinn for en ny dimensjon av den verden vi lever i gjennom fantastisk vakre og matematisk presise og avanserte symboler. Hvordan kan vi mennesker som lever våre liv som fysiske skapninger i en virkelighet som er preget av fire vegger og en lineær tid, virkelig forstå hva en ny bevissthet om hvem vi egentlig er som spirituelle tidløse skapninger innebærer? For meg bar hver eneste kornsirkel med seg en ny forståelse av vår virkelighet og frekvensen vi operer på. Så mange av sirklene var ikke bare uendelig vakre. De demonstrer en forståelse for matematiske sammenhenger, mytologiske arketyper og tidløs visdom som er forbløffende. På mange måter var det å være tilstede i kornsirklene ikke bare en visuell opplevelse, men også en energetisk opplevelse. Jeg har selv kjent hvordan vibrasjonene forandrer seg og vært vitne til at kameraer slutter å virke inne i sirkelen, mens de fungerer fint utenfor.

Milk Hill 2001 Foto: Steve Alexander

Den mest imponerende av alle sirkler er kanskje den som kom til verden en sommernatt på Milk Hill i Wiltshire. Med sitt omfang og sin gjentagelse av små og store sirkler viser hvordan universet i sin evige utfoldelse hele tiden viser til nye sammenhengen mellom det lille og det store. Hvordan hver sirkel er den samme sirkelen, selv om de til sammen danner et helt nytt bilde. De seks spiralarmene i sirkelen er knyttet til sekstallet og den evige utfoldelsen som foregår i… ja… i evigheten får vi vel si. Denne sirkelen ble til en våt og regntung natt. Da den ble oppdaget, var det ingen fotavtrykk eller spor av mennesker der. De som har gått i en engelsk kornåker når det regner, vet at leiren klumper seg under føttene og gjør det umulig å gå der uten å sette voldsomme avtrykk. Hvis du har en forklaring på hvordan noen kan lage en sirkel som er på størrelse med flere fotballbaner i løpet av en regntung natt, uten å sette spor, så skal vi med glede trykke den forklaringen her i bladet. Så vidt jeg kan forstå krever dette tilgang til teknologi eller krefter som foreløpig ikke er kjent for menneskeheten.

Foto: Briana Holberg

I en annen sirkel forsto jeg plutselig hvordan vi gjennom å være i denne dimensjonen av tid og rom var på vei til en ny forståelse av hva øyeblikket innebar og hvordan vi i hvert eneste øyeblikk var helt fri, ubundet av fortidens erfaringer og våre beregninger om fremtiden. Jeg forsto med klinkende klarhet at vi mennesker ikke først og fremst er her som fysiske skikkelser, men at vi trenger en form for å være her. Vi er Bevissthet, som erfarer, ekspanderer og utvikler seg når den beveger seg gjennom tid og rom. Tenk ikke tid og rom som faste størrelser, men som veien vi går langs for å komme fra en by som heter øyeblikket til en annen by som heter Øyeblikket. Vi er først og fremst bevissthet som erfarer og opplever seg selv gjennom å være på reise gjennom tid og rom. Du har antagelig selv hatt mange slike øyeblikk av ny forståelse og innsikt. Det har ført deg til et punkt hvor bare du vet akkurat hva det vil si for deg å ta dette spirituelle spranget jeg snakker om. Men jeg vil advare deg. Har du først tatt det er det ingen vei tilbake. Du kan ikke avlære deg noe du har forstått med hele deg. Du kan heller ikke ta vekk en slik valgt spiritualitet, selv om all fornuft, andres moral og den kollektive mening forteller deg at du burde gjøre det. Her er tiden kommet for en liten advarsel. Jeg snakker ikke om dine meninger eller din rett til å tviholde på din galskap eller et fastlåst syn på verden og andre mennesker. Jeg snakker om en spirituell innstilling som ikke dreier seg så mye om hva du mener og om du har rett eller ikke. Det dreier seg om hvem du er. Selve strømmen av den du er som bevissthet som reiser gjennom verden. Det dreier seg heller ikke kun om kjærlighet og det å være et godt menneske. Det er forbundet med en frekvens hvor du velger å handle, tenke og forstå virkeligheten ut i fra det perspektivet som innehas av det noen kaller det høyere selv, andre din sjel. Det kan virke vanskelig, men er egentlig ganske enkelt. Det vanskelige er å håndtere konsekvensen av ditt spirituelle valg! Det dreier seg ganske enkelt om å ta det valget det er å se på verden og livet fra sjelens perspektiv, og så handle i samsvar med det. Den gode nyheten er at svært mange av oss, spesielt dere som leser dette, er i stand til å ta det valget. Hvis man blir for besatt av sitt ego, så kan man ha de beste intensjoner, men du overmannes stadig av følelsene som flytter deg «tilbake til start». De av dere som har fått et klart jeg trenger ikke lengre å reagere på den måten, selv når følelsene eller tankene sier… at du har all rett til det, eller lokker deg til å gjøre det. Det er her din bevissthet om at det finnes en annen frekvens kommer inn. Det finnes en annen forståelse: Det finnes en annen vei, som du kan velge. Selv om du ikke vet hvor den fører, eller hva som kommer til å skje når du tar den. Du går utenfor allfarvei og ikke på den smale sti. Du går i ukjent terreng og lager en ny sti.

To ting som er verdt å huske:

Du som gjør dette blir høyt verdsatt av alle de kreftene som allerede er i kontakt med den spirituelle virkeligheten. Inkludert guder og engler. Den som går i fortroppen vil sjelden bli forstått, verdsatt eller mottatt av det som kalles den kompakte majoritet. Den fantastiske gaven du får gjennom å delta i dette løftet er at din spiritualitet blir så forankret i din sjel at du aldri mer vil kunne miste den. Det gjelder også fremtidige inkarnasjoner på denne planeten /dimensjonen eller andre steder.

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 24 days old

Se flere artikler