Tilværelsen mellom livene Av Roar Krogshus

Sjelens fødsel, utvikling og omgivelser på den andre siden.

Noen av menneskets grunnleggende spørsmål er, ”Hvor kommer min sjel fra? Hva var jeg før jeg ble til?” De mange klientene som under Michael Newtons hypnose har svart på hans nærgående spørsmål om sjelens opprinnelse, har gitt noen fantastiske bilder, til ettertanke. Disse vil jeg formidle videre her.

Kilden for beskrivelsene i denne og de tre foregående artiklene, er hovedsakelig Michael Newtons bok ”Sjæleskæbner”, på dansk fra Borgens Bogklub, med original tittel ”Destiny of Souls – New Case Studies of Life Between Lives”.

Sjelens fødsel
En av klientene forteller at hans sjel ble skapt ut fra en stor uregelmessige tåkete masse. Denne massen besto av et enormt pulserende blålig, gult og hvitt lys som kastet denne nye sjelen ut fra massen som en meget liten partikkel av energi. Klienten forteller: ”De pulserende bevegelsene sendte hagelbyger av sjelestoff ut. Noe av det forsvinner tilbake og blir absorbert igjen, mens jeg fortsatte utover og ble båret av sted i en strøm sammen med andre som meg. Det neste som jeg visste, var at jeg befant meg i et lukket område, hvor meget kjærlige vesener tok seg av meg.”

Denne massen som føder sjelene, pulserer og svulmer opp, skaper en uformelig utposing før den skiller ut den nye sjelen. En ny sjel er født. Det kommer aldri to sjeler fra samme sted i massen. Derfor har hver sjel sin egen unike energi, sitt eget særpreg. Ut fra de nye sjelene går det en energistreng, en skapelsens navlestreng, som forbinder alle sjelene med skapelsen. Bak skapelsesmassen finnes et flammende orangegult lykksalig lysskjær. Videre er det et fiolett lys bak der igjen. Sjelen forteller om et kraftfullt nærvær på den andre siden av det fiolette lyset, og at selve skapelsen ikke er langt unna.

Den nye sjelen opplever først å være kommet til en slags barneavdeling med den følelsen av å være et uutklekket egg. Det hele ble sammenlignet med egg som ventet på befruktning. Det var mange andre celler av unge lys som våknet opp samtidig. Deretter ble sjeleeggenes membran gjennomtrengt og åpnet av en gruppe vakre og kjærlige mødre. Også andre sjeler forteller om sjeler som har oppgaven som utklekkingsmødre eller jordmødre for de nye energieggene som fødes ut av denne sterke lysende og pulserende energimassen. Mødrene gir de nye sjelene kjærlige omfavnelse og vekker deres tanker om hvem de er og hva de kan bli til. De forteller den enkelte nye sjel at nå er tiden inne til å begynne. Ved å påvirke sjelens energi, gjør mødrene den enkelte bevisst om at den eksisterer. Dette er oppvåkningens øyeblikk.

Sjelenes videre vei
En av jordmødrene forteller (under hypnosen) at hun arbeider bare med de sjelene som kommer til jorden, men det er mange andre planeter å dra til. Bare en brøkdel kommer til vår planet. Det finnes mange fysiske verdener som minner om jorden og som de nye sjelene kan velge mellom. De kalles fornøyelsesverdener og lidelsesverdener. Det er en oppfatning i den åndelige verden at de som sendes til planeter som jorden er nødt til å være sterke og motstandsdyktige på grunn av den smerten som de er nødt til å holde ut.

Omgivelsene
Når en person som i transe skal beskrive hvordan tilværelsen er på den andre siden, har de fleste store vanskeligheter med å kunne bruke jordiske begreper for å gjengi former, farger, lys og lyder som ikke er av denne verden. Dette forholdet må vi ikke glemme når vi forsøker å lage våre mentale bilder av det som blir fortalt fra den åndelige virkeligheten.

I den åndelige dimensjonen kan man skape virkeligheten selv. I tillegg, er det felles strukturer og former som ikke finnes på jorden. Også veilederne skaper omgivelser som skal være til hjelp for tilbakevendte sjeler, for at de skal føle seg vel ved hjelp av omgivelser som de er fortrolige med. Av den grunn er det ikke så merkelig at Newtons klienter forteller om klasseværelser, biblioteker og templer i den åndelige verden. Andre ganger beretter klientene om konstruksjoner som er mindre jordiske. De forteller om katedrallignende strukturer av glass, store krystallhaller, geometriske bygninger med mange hjørner og rom med kupler uten synlige overganger.

Andre sier at det ikke finnes bygninger der de er, bare blomsterenger, landskap med skog og innsjøer. Mange røper under hypnose en følelse av ærefrykt når de forteller at de svever av sted mot deres bestemmelsessted i den åndelige verden. Noen er så følelsesmessig overveldet at de ikke greier å beskrive ordentlig det de ser igjen. En av Newtons klienter forteller:

”Jeg reiser mye rundt i den åndelige verden. De geometriske formene som jeg ser, representerer for meg bestemte funksjoner. Hver struktur har sitt eget energisystem. Pyramidene er til for ensomhet, meditasjon og helbredelse. De rektangulære formene er til for å gjennomgå tidligere liv og å studere. De kuleformede brukes til å undersøke fremtidig liv. Og sylindriske portaler er beregnet på reiser til andre verdener for å få et større perspektiv.

Noen ganger passerer jeg store sentra med sosial aktivitet, som en flyplass, hvor sjeler blir kalt opp telepatisk. Sentraene er store strålende hjul, medganger som eiker, som krummer seg vekk fra navet. Der er det travelhet, men velorganisert.”

Klasseværelser
Noen av klientene forteller at de kommer direkte inn i klasserom når de vender tilbake fra et tidligere liv. Der møter de sine sjelevenner. De beskriver tydelig korridorer, som fører til en rekke undervisningslokaler. De vet med sikkerhet hvor de hører hjemme, og når de ankommer sin gruppe, så stanser all aktivitet og alle ønsker den nye velkommen. Noen smiler, andre vinker og andre komme med hilsninger, som om de har ventet på denne sjelen. Hver gang en gruppe sjeler samles utenfor klasseværelsene eller de store samlingshallene, er det et tegn på at det er alminnelig sosialt samvær og fritid på programmet.

En annen beskriver at der hun nærmer seg sin gruppe, er det parklignende atmosfære, hvor landskapet er stille og fredfylt. Hun er sammen med sin veileder, og hun ser sin gruppe i en stor boble, som er en skolebygning, som er delt i fire etasjer. Inne i boblene er det mange lysende fargerike prikker av sjelsenergi. De fire etasjene er gjennomsiktige og ser ut som glass. Hvert plan er forbundet med en trapp. På hver etasje er det grupper som blir undervist. I første etasje er det en gruppe på atten sjeler, alle på begynnerstadiet, som lytter til en gjesteforeleser. Denne gjesteforeleseren vet veldig mye om fallgruver som unge mennesker kan bli utsatt for. Hun beskrives av klienten, som er i hypnose, som sterk, men følsom.

Biblioteket med livets bøker
Bøkene i det åndelige biblioteket er ikke ordnet etter emne og tittel, som på jorden. I det åndelige biblioteket, derimot, bærer hver bok navn til den enkelte sjel. Hver av oss har en bok i dette biblioteket som beskriver alle våre tidligere liv. Her kommer sjeler for å studere sine tidligere liv, enten alene eller sammen med sin veileder. Også bibliotekaren kan være til hjelp med å finne frem til og forstå tidligere liv slik at sjelen kan gjøre nødvendige valg for fremtidige liv. Det er et sammenfallende trekk ved Newtons klienter at de alle velger å studere grundig sine tidligere liv i livets bibliotek Det er en del av læringsprosessen på den andre siden, før vi vender tilbake til et nytt liv på jorden.

 

 

 

Roar Krogshus, www.karmahoroskop.no

http://www.karmahoroskop.no

 

*

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


New Moon
New Moon

The moon is currently in Sagittarius
The moon is 1 day old

Flere artikler