Reinkarnasjonsprinsippet – karma

Karma – en del av livets plan

 

av Roar Krogshus

Stadig flere mennesker i vår vestlige verden tror at vi lever flere liv.  I 2008 trodde rundt 1 million nordmenn og 200 millioner andre europeere på at vi blir født på ny. Etter en slik erkjennelse dukker neste spørsmål opp: Hvilke sammenhenger, om overhodet noen, er det mellom mine tidligere liv og dette?  Hva er meningen med det livet som jeg nå lever?
Og hvis det er noen sammenheng, hvordan skal jeg best forholde meg til
personer og hendelser nå, for å legge forholdene bedre til rette for det neste?

Min egen tvil gikk over til tro etter å ha lest boken ”Life between Life”, skrevet
av legen Joel L. Whitton og Joel Fisher, en ekspert på reinkarnasjon.  Da boken kom ut i 1986 var den basert på 13 års forskning, og mer enn 30 personer var brakt tilbake til tidligere liv og
til perioden mellom livene under hypnose. Det de fortalte under hypnose viste
en stor grad av likhet.

Ethvert liv har en plan

Karma er ”loven” om årsak og virkning. Alt som vi tenker og gjør er noe vi senere
tiltrekker oss og som derfor kommer tilbake til oss på en eller annen måte, i
et aller annet liv. I det nye testamentet finner vi samme regelen i ”som du sår
skal du høste”.

Hvis man legger til grunn budskapet i de mange nær-døden-opplevelsene, som er
gjengitt i bøker og blader, kommer det frem et tydelig mønster:

 • vi lever flere liv,
 • mellom livene planlegger vi neste liv ut fra erkjennelse av hva sjelen trenger å erfare
 • i hvert liv kan vi utvikle vi oss mot stadig edlere og bedre personligheter for å nærme oss den guddommelige kjærlighetsenergien som vi en gang kom fra.

Det betyr at «noe» har en regi med hver eneste sjel på denne kloden. Hva skjer
mellom livene egentlig? Hva er det vi planlegger før vi blir født?  Sjelen din, som er den guddommelige gnisten av din bevissthet, og er med deg gjennom alle livene og mellomlivene, får innsikt i hva du trenger å møte av erfaringer og utfordringer i den neste inkarnasjonen. Problemet er bare at denne planen blir borte fra vår bevisste del i det øyeblikket vi ankommer gjennom fødselskanalen.

Karma løses gjennom å erfare livet

Tilværelsen er rettferdig når vi skuer tilbake over våre mange liv, noe vi har anledning
til når sjelen kommer over på «den andre siden». Det hevder i alle fall de som
har opplevd å huske tilværelsen etter døden. Innsikten de får etter at sjelen
har forlatt den døde kroppen, tyder på at de velger et nytt liv hvor de møter
hendelser og personer som medvirker til at de kan slette dårlig karma som deres
vonde handlinger har skapt tidligere.
Derfor fødes vi på nytt med en plan og inderlig, men ubevisst ønske om å
heve oss til en høyere grad av godhet, toleranse og kjærlighet. Ofte møter vi
samme hendelse på nytt og noen ganger med de samme sjelene, for å velge en mer
positiv måte å takle situasjonen på. På den måten utvikler du deg som menneske
og legger gamle sider av personligheten som ikke fungerer, bak deg for godt.

Hvor møter vi vårt karma

Fra fødselen av møter vi personer som skal lære oss, påvirke, inspirere og irritere
oss.  De er foreldre og søsken som du har valgte fra den andre siden. De er ideelle for den utviklingen som din sjel har
valgt.

Ikke bare velger vi våre foreldre, men vi velger også å tiltrekke oss andre viktige
personer, slik som partnere, barn, sjefer, kolleger og venner, som alle ved sin
væremåte bidrar til at vi får den prosessen som vi har «bestilt».  Derfor er karmaloven aktiv der hvor disse personene finnes; i familien, i parforholdet, på arbeidsplassen og i vennekretsen.

 

Hvordan bli klar over karma

Mange spør meg om hva som er deres karmiske utfordring.  Motivet er ofte ønsket om å løse sine utviklingsoppgaver, sine forhold til bestemte personer og sitt karma for å slippe å møte samme tema i et senere liv.

Selv om vår bevissthet har glemt innsikten og  ” avtalen” med oss selv fra mellomlivet, så finnes den i underbevisstheten. Karma og utviklingsoppgavene våre, gjenkjennes ved:

 

 • temaer som
  plager eller trigger oss og som gjentar seg i livet
 • personer som vi
  ikke kommer unna og som samtidig utfordrer våre holdninger, egenskaper eller
  følelser
 • lengsler etter
  å gjøre noe spesielt, reise til steder, søke på jobber eller utfordringer
 • tilfeldigheter,
  sammentreff, møter med mennesker som åpner for nye uventede muligheter til å
  reise, lære, møte, arbeide o.l.

 

Hvis du erkjenner at det ikke finnes tilfeldigheter, men at tilfeldigheter er
hendelser som ”tilfaller” deg av Universet, bør du takke for disse anledningene
og kjenne etter i ditt indre hva du skal lære eller gjøre med den aktuelle
utfordringen. Det finnes flere metoder for å avriste underbevisstheten svarene
som den gjemmer:

 •  mediter på temaet,
 • spør deg selv, lytt til hva intuisjonen din svarer,
 • bestill en drøm som skal gi svarene, lær det på Silva-kurs,
 • be om innsikt,
 • ta kontakt med ditt Høyere Selv, din intuisjon, still spørsmål og lytt til
  fornemmelsen av et svar,
 • kontakt astrologer eller andre, men kjenn godt etter hva som kan være riktig av det de sier.

Noen ganger, når du følger sin indre stemme, havner du opp i vanskelige
situasjoner.  Da er det lett å tro at vi har gjort feil valg.  Men lærte du noe av
”feilen”?  Det kan være at det valget du gjorde var helt nødvendig for det som du skulle lære eller utligne. Det finnes ikke feil, men valg som er mer eller mindre hensiktsmessige i forhold til det
målet du har.

Hvordan karma virker

Når vi følger trangen til for eksempel å velge yrke, kan det være starten på å
utligne karma.  Et tilfelle som jeg
kjenner til, der opplevde en kvinne under en meditasjon, å se seg selv som
soldat i et tidligere liv. Den mannen som hun den gang var, opptrådte med stor
brutalitet, noe som også omfattet voldtekt.

Dette synet sjokkerte kvinnen sterkt, men samtidig forsto hun hvorfor hun hadde blitt tiltrukket av sitt yrkesvalg i dette livet. Hun var nå psykolog med
spesialkompetanse i å behandle krigsofre for traumatiske opplevelser. Denne
interessen hadde brakt henne til å arbeide i et flyktningmottak hvor hun hjalp traumatiserte og voldtatte kvinner fra krigen i Bosnia.
På den måten utlignet hun sitt karma gjennom å lindre tilsvarende
psykiske skader og lidelser som hun hadde påført andre i sitt tidligere liv.

I et annet tilfelle opplevde en person å se seg selv som mann i et tidligere liv  hvor han ble frarøvet sin kjæreste med makt.
Den som røvet kvinnen, tvang henne til å gifte seg med han.  Hun hadde ikke noe valg den gangen.

I dette livet treffer de tidligere kjærestene hverandre igjen. Det skjer i et for
dem uforklarlig sterkt møte, som om de hadde møttes før. Hun er imidlertid
gift, og med den samme mannen som røvet henne den gangen, men ekteskapet
skranter.  (Ofte velger vi den samme
ektefellen liv etter liv for å bearbeide gamle mønster).

Hun velger å skille seg, men det skjer ikke uten kamp, men nå med advokater, metoder som hører hjemme i det 20-århundre.   De tidligere kjærestene gifter seg.
Universet utligner karma ved at ”røveren” blir selv fratatt det han
røvet, og de som ble adskilt den gangen, fikk gjenoppta samlivet i dette livet.

Et annen karma ble utlignet slik: I regresjon så en mann seg som adelsmann og
leder for en borg i England i middelalderen.
Der behandlet han flere av de som arbeidet på borgen på en lite sympatisk
måte.  Han blir spesielt klar over et par personer som han behandler lite kjærlig.
Han kjenner dem igjen i sitt nåværende liv. Den ene er hans nåværende kone
og den andre hans datter. På denne måten retter han opp sin tidligere dårlige
behandling, ved å møte dem igjen for å utligne tidligere dårlig væremåte med
kjærlighet.

Et annet interessant tilfelle, som gjelder hva vi skal lære, tar jeg med til
slutt. En person fikk en meget klar fornemmelse av at han i et tidligere liv
hadde hatt et meget vanskelig forhold til penger og økonomi. Han hadde i det
livet store prosjekter, lånte og brukte mye penger uten styring.  Det hele endte med at han gikk personlig
konkurs.

I dette livet hadde han tidlig stor oppmerksomhet på penger og viste økonomisk nøysomhet, men likevel var forholdet hans til penger smertelig og plagsomt på mange måter, en psykisk frustrasjon som var med han i 40-50 år inntil han hadde integrert
det han skulle lære. I hele sitt yrkesaktive liv arbeidet han med å lære andre
å planlegge og å styre økonomi.  Det
hadde han valgt i dette livet. Ofte velger vi å studere og lære bort det som vi
egentlig trenger selv for vår egen utvikling.

 

Hvordan bli fri fra karma

Karma slipper etter en tid når vi har praktisert og lært lenge nok til at vi har
integrert det som skal læres eller utlignes.
Universet behandler deg mildest når du flyter med ”tilfeldighetene”, ser
meningen med det hele og ikke klager over andre eller stritter imot.

Hvis du derimot ikke tar ansvar for egen situasjon, men skylder på andre, sitter du
ofte låst fast i situasjonen lenger. Eller om du reiser fra problemene før du
har lært din del av leksen, ledes du til samme tema på nytt, men denne gangen
legger Universet noe mer kraft i temaet, i håp om at du arbeider med saken bedre
denne gangen.

Karma finnes i horoskopet ditt på mange steder, men frustrasjoner i livet er hovedsakelig symbolisert med planeten Saturn. Den har en omløpstid rundt solen på 28 år.  Det betyr at det kan skje viktige
hendelser som angår ditt karma når du er 28 år eller i en alder som er delelig
med fire av et Saturnår, altså 7, 14, 21, 28, 35 etc. Saturn står også for tiden
som fenomen, noe som betyr at vi trenger tid for å løse karma fra tidligere
liv.

Men i tillegg kan vi gjøre mye for å endre de tunge stundene som vi kjenner igjen
karma på:

 • vær ansvarlig for livet ditt, du har selv valgt det med utfordringer
 • bruk viljen til å forandre det du kan, i deg og rundt deg
 • tren på mestring, da lærer du raskere
 • bruk positive setninger, affirmasjoner
 • visualiser at du har det du ønsker å oppnå
 • be delta i selvutviklingsprosesser, prøv å mestre livet bedre
 • få astrologisk tolkning, fødselshoroskopet ditt gjemmer din plan og karma.

Vi har alle med oss karma, mer eller mindre skjult for omverdenen. Hvis du
aksepterer at du har planlagt livet ditt, så gir det motivasjon til gjøre noe
med utfordringen. Du trenger å finne ut hva ditt karma er.  Alt blir noe lettere når du følger intuisjonen
din, som er din indre visdom som prøver å veilede deg mot hva planen din er.  Takk for de utfordringene som du har fått, som gir deg muligheten til å slette karma denne gangen. Med kjærlighet til deg selv
og andre.

*

Flere artikler:

Era Life Center i Bergen

Era Life Center i Bergen

Era Life Center vil presentere et bredt helhetlig tilbud som lar mennesket utforske, nære, heale, erkjenne og leve livet slik vi som mennesker virkelig er ment å leve.