Tempelriddernes hemmeligheter

Navnet Tempelriddere gir gjenklang i bevisstheten til alle som søker å forstå fortidens og da spesielt kristendommens mysterier.
Det sies at Tempelriddernes hemmeligheter danner bakgrunnen for frimurerordenen og andre nålevende esoteriske selskap som rosenkorsordenen.

Det sies at de som overlevde forfølgelsen førte kunnskapen videre i hemmelige brorskap. Nødvendigheten av å dyrke spirituelle interesser og oppfatninger som lå utenfor kirkens aksept i hemmelige brorskap var veldig nødvendig den gangen. En liten, men tidligere unevnt mulighet er at det var tempelridderne som sto bak tarotkortene som plutselig dukket opp i Italia en stund etter at ordenen var utslettet. Dette kan ikke bevises historisk og er en spekulasjon foretatt av artikkelforfatteren. Men ideen om at tempelridderne baserte seg på hemmelige ritualer og en dypere innsikt inn i spiritualitetens og mystikkens verden, stemmer godt overens med den visdom vi finner skjult i tarotkortene.

Mysteriet rundt Tempelridderne dirrer som undertoner i den berømte boken til Dan Brown som heter Da Vinci koden. De blir forbundet med hemmeligheter og skjulte skatter på så forskjellige steder som Rosslyn i Skottland, Chateu de Rennes i Frankrike og Braga/Tomar i Portugal.
Det er kanskje ikke så rart når vi blir klar over at i over hundre år så var tempelridderne en enormt mektig og økonomisk utrolig velstående organisasjon. De hadde flere penger og eide større landområder enn selve kongene av et hvilket som helst land. De kan på mange måter sies å være det første eksemplet på et multinasjonalt selskap hvis økonomi og interesser var løsrevet fra en nasjon eller en enkelt makthavers innflytelse. De opererte ut i fra egne mål og et helt eget sett av hemmelige retningslinjer og idealer.

Målet var muligens ikke det samme som dagens multinasjonale selskaper, å få størst mulig profitt. Men de ønsket å ha størst mulig innflytelse for å realisere sine egne planer og ideer.
Tempelridderne har ofte blitt assosiert med en hemmelig katolsk organisasjon kalt Illuminati. Spesielt av konspirasjonsteoretikere som setter de i forbindelse med både frimurerne og katolikkenes ønske om å beherske verden og gjøre oss alle til slaver gjennom sine onde økonomiske og politiske aktiviteter.
Det er også interessant at Anders Behring Breivik, som var ansvarlig for Utøya massakren, regnet seg selv som en tempelridder. Han avbildet seg i uniform og mente selv at han fulgte opp deres tradisjon med å bekjempe muslimenes vranglære og søke etter å gjenskape det hellige imperium/rike, som var det gjenreiste Jerusalem.

 Solomons tempel

Tempelriddernes orden ble stiftet i 1120. På den høyden hvor Salomos tempel befant seg. Da var det allerede gått over tyve år siden det første korstoget som erobret Jerusalem i 1099.
Tempelriddernes orden eksisterte i nesten 200 år, men ble brått og uventet knust av den franske kongen fredag den 13. september 1307. Da ble alle de fremtredende tempelridderne i Frankrike drept eller arrestert og etter hvert dømt og henrettet for kjetteri og blasfemi. Etter hvert gikk paven motvillig med på å følge opp og frata dem alle sine rettigheter og verv i resten av Europa. Den franske kongen hadde meget stor gjeld og var i store økonomiske vansker da han i en kjempeaksjon utmanøvrerte og fjernet tempelriddernes makt. De fleste historikere mener at hans motivasjon for å gjøre det var rent økonomiske, og at det ikke var noe særlig hold i alle anklagene om kjetteri og djeveldyrkelse. En annen mulighet var jo selvsagt at denne kongen hadde fått snusen i deres planer om å etablere tusenårsriket på jorden. Da han selv ikke hadde riktig avstamning ville han antagelig synes at det var en dårlig ide, da han ikke var inkludert i planene. Tempelridderne var som nevnt også blitt en økonomisk stat i staten, noe som eneveldige makthavere ikke har så lett for å godta.

Den hemmelige og skjulte spirituelle forståelsen som tilsynelatende lå bak Tempelriddernes hurtige vekst fra intet, til å bli en internasjonal stormakt, til å oppløses og bli knust, har gjort at ettertiden vekselvis har sett på dem/ser på dem, som åndelig forklarte og bærere av dype spirituelle sannheter, eller som kjettere og maktsyke griske fanatikere.

Det interessante er at det slett ikke var kampen mot muslimene som hverken var det viktigste eller årsaken til Tempelriddernes opprinnelse. Sant nok var det korstogene og ideen om å gjenopprette det hellige riket og slik omskape verden som drev dem. Men så lenge muslimene styrte i Jerusalem var de kristne pilegrimene velkomne. Det var først når de seljuqiske tyrkerne fra Anatolia erobret Jerusalem og truet det bysantinske riket, at det ble umulig for kristne å valfarte til den hellige stad. Da ba herskeren av Konstantinopel/Istanbul om hjelp til å bekjempe «inntrengerne.» Det var denne «triste» situasjonen som ble starten til den enorme massebevegelsen som i dag beskrives som korstogene og opprettelsen av en egen kristen stat i det som i dag er Palestina/Syria/Israel.
Det er kanskje ikke så rart at denne perioden og tempelridderne fortsatt sitter dypt inngravert i vår historiske minnebank. Korstogstiden og forskjellige massakrer og grusomheter som ble utført av de kristne (og etterhvert av muslimer) i denne perioden er kanskje en av de største underliggende faktorer for den gjensidige mistillit og mistenksomhet som ofte utfolder seg mellom kristne og muslimer.

Fem teorier
Det er fire til fem hovedteorier om hva som var det egentlige mål og de egentlige hemmeligheter som ble beskyttet av tempelridderne. Disse fire teoriene smelter noen ganger sammen og over i hverandre. Andre ganger er de separate og atskilte.

 • A. Gjenoppstandelse
  Gjenoppstandelse og spirituell opplysning gjennom ritualer og riktig levesett.
  Her blir de en kristen sidegren som er litt mer målrettet, edruelig og disiplinert enn de fleste kristne var på den tiden.
 • B. Paktens ark
  De fant paktens ark og hadde tilgang på viten og krefter som måtte beskyttes for enhver pris.
  Dette er Indiana Jones materiale og leker med tanken på at de hadde tilgang til våpen, teknikk og krefter som var for store til at datidens mennesker kunne håndtere dem.
  (Noe som vel dessverre også gjelder nåtidens mennesker.)
 • C. Gralen
  De var voktere av gralen, som ga adgang til en direkte opplevelse av det hellige. Denne gralslegenden ble også ofte sammenkoblet med at de hadde funnet hemmelige skrifter fra esseerne og de gnostiske kristne som dyrket gudinnen Sofia og visdommen. Noen ganger er gralen skålen Jesus drakk av ved sitt siste måltid sammen med disiplene. Andre gang beskrives den som en skål som inneholdt Jesus blod når det rant ut av ham, mens han hang på korset. I denne versjonen er de tett forbundet med sagnet om Arthur og ridderne av det runde bord. Den legenden forteller at gralen kom til England med Joseph av Arimatrea og befant seg på en annen dimensjon av virkelighet (otherworld) enn den som var tilgjengelig for de fleste. Her blander gammel keltisk visdom/mytologi seg med kristendom på en vakker og spennende måte. NB! Selve gralslegenden har en sped begynnelse i år 797, men ligger så helt bortgjemt til historien som skrives av den franske poeten Cretien de Troy rundt midten av 1100-tallet. Det er ganske mange ting som tyder på at det var tempelridderne som sponset dette arbeidet.
 • D. Hellig slekt
  De var informert om at Maria Magdalena var Jesus kone og gravid når han ble henrettet/transformert og steg opp fra de døde. Det eksisterte derfor en hellig slekt (Merovingerslekten) som var direkte etterkommere av Jesus og dermed de som kunne etablere Det Hellige Riket/Jerusalem på jorden. Det er ganske interessant at det kort tid etter at Jerusalem ble erobret av de kristne ble utnevnt en konge, Godfrey of Bouillon, som var fra Merovingerslekten. Da han døde/ble forgiftet under en fredsforhandling med muslimene, så ble hans til da ganske ukjente bror utnevnt som Jerusalems neste konge.
 • E. Mystiske innvielser
  De hadde tilgang til ritualer og teknikker, viten, som gjorde at tempelridderne gikk gjennom en innvielse. Denne innvielsen sies å ha en del til felles med lignende innvielser i det gamle Egypt og andre steder. Gjennom en type spirituell overgivelse/død åpnet deltakeren sin indre verden og fikk en numinøs erfaring av enhet og absolutt kontakt med det guddommelige. En slik opplevelse er det man i moderne tid kaller å ha en opplysningserfaring. Dette gjorde da også at Tempelridderne ikke fryktet døden, siden de allerede hadde gått over terskelen og smakt på tilstanden på den andre siden. En slik erfaring vil også kunne sammenlignes med en bevisst skapt nær-døden opplevelse. Vi vet i dag at en slik erfaring gjør et enormt inntrykk på den som har den og stort sett forandrer livet i veldig stor grad.

  Tempelkirken, London

Jeg skal ikke gå videre i drøftingen av hvilken av disse teoriene som er mest sannsynlige eller riktige. Det eneste vi vet med sikkerhet er at den kunnskapen de hadde om det Hellige fortsatt er en Hemmelighet.
Det har seg kanskje slik at det som er sjelens og det spirituelles essens og natur aldri helt kan forstås i den logiske tankes klare lys. Derfor tiltrekkes vår fantasi og indre verden av skjulte mysterier og skyggelandskap. Noe som i uendelig stor grad omgir Tempelriddernes oppstandelse, skjebne og ettermæle.
Selv liker jeg alltid tanken på om at det finnes noen som har vært her før meg og gjerne for lenge siden, som hadde tilgang på viten, erfaringer og innsikt som nå er gjemt og glemt. Det treffer noe dypt i min sjel som da blir trygg på at det som en gang har vært, kan finnes igjen. På den måten bringer det meg nærmere opplevelsen av at min egen lengsel etter den ufattelig velfølende åndelige erfaringen og opplevelsen ikke er fånyttes. Det sier seg jo også selv at intet slikt vil komme til meg hvis jeg er overbevist om det er umulig. Kun den som tror på fantasien og slipper fri sjelens evne til drøm og forestilling, vil kunne gå ut av den firkantede virkeligheten og inn i den magiske dimensjonen av mysteriet som alltid er.

Flere artikler om liknende temaer …