Test din intuisjon med Grethe Holtan:

Svar på spørsmålene:

1. Hvor ofte «vet» du at folk bløffer eller lyver når de gjør det?
A) Alltid B) Av og til C) Sjelden

2. Kan du gjenkjenne sannhet i deg selv?
A ) Ja B) Av og til C) Nei

3. Hvor ofte bruker du tid på å vente for å få bekreftelse på intuisjonen din?
A) Ofte B) Av og til C) Aldri

4. Hvor ofte opplever du i ettertid at intuisjonen din var korrekt?
A) Ofte B) Av og til C) Aldri

5. Hvor ofte gir du opp etter en stund når du vet, men mangler bevis?
A ) Sjelden B) Av og til C) Som oftest

6. Hvor ofte lytter du til og følger intuisjonen din i viktige saker?
A ) Som oftest B) Av og til C) Sjelden

A) = 3 poeng B) = 2 poeng C) = 1 poeng

Legg sammen poengene dine og se resultatet nedenfor:

14-18 poeng:
Du legger merke til dine stille øyeblikk og skaffer deg ekstra tid når du må. Du har fått noen dyrekjøpte erfaringer som du har lært mye av. Heretter er du tro mot deg selv og er villig til å betale en høy pris for dette. Utfordringen for deg er å ta raskere beslutninger når du vet, men mangler bevis. Du kan altså spare deg selv og andre for tid og ekstra strafferunder.

8-13 poeng:
Det kan hende at du angrer en del på at du ikke lyttet til og fulgte intuisjonen din når den i ettertid viste seg å være riktig. Bruk tid på å legge merke til og holde på de stille øyeblikkene. Øv på å være grop og ta imot. Begynn gjerne med små beslutninger (små steg) og bruk tid på å finne bevis eller forstå hvordan ting henger sammen. Du kan også bruke tid og energi på å finne bekreftelser på intuisjonen din. På denne måten vil du bli sikrere.

3-7 poeng:
Du trenger kanskje å lære mer om intuisjon og hvordan den kan brukes i praksis. Begynn å legge merke til hva du reagerer på og tenk over om du har opplevd noen stille øyeblikk. Skriv det ned og tenk litt på det – hva kan det bety for deg? Så kan du spørre deg selv om du har tro og tillit til ditt indre intellekt (intuisjonen). Tror du at du er i stand til å sette sammen alt du vet og tar inn via sansene dine til å bli noe mer enn du bevisst sett ser? Du kan også trene på å være en grop. ●

 

Grethe Holtan

Grethe Holtan, Intuisjonsskolen, www.intuisjonsskolen.no

Artikler

Månen i stjernetegn og fase:


Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Sagittarius

Flere artikler samme tema