Når negative tankemønstre skyver bort intuisjonen

Av Grethe Holtan

Negative tankemønstre er noe vi alle til en viss grad har. Enten i enkelte situasjoner eller som fastgrodd mønster som passer på at vi til enhver tid holder oss innenfor komfortsonen.

Ofte er dette ubevisst, og vi tenker kanskje at det ”er sånn vi er”. Når intuisjonen gjør seg gjeldene, kommer de negative tankemønstrene og skyver den bort eller gjør den mindre enn den er. Dermed går vi glipp av nye muligheter, kanskje også de vi har drømt om. Bli med videre for å se hva som egentlig skjer.

Jeg snakker om å føle seg forlatt, ensom, avhengig av andre, deprimert, fylt av frykt og uro, ikke inkludert, ikke ha gode nok sosiale ferdigheter, slite med relasjoner, ikke gode nok faglige ferdigheter, avvisning, kritikk, stress, må prestere for å være viktig, sabotert eller utkonkurrert av andre eller rett og slett oppleve at vi ikke har det som skal til for å lykkes eller er gode nok i oss selv. Det sier nesten seg selv når intuisjonen kommer med noe godt at du ikke tror på det. Intuisjonen drar deg inn i ukjente horisonter, mens negative tanker holder deg igjen i trygghetens favn. Du vet hva du har, men ikke hva du får. Det kan godt hende at det er trygt, men vi blir sittende fast i våre negative følelser. Ikke er det godt for oss, ikke kommer vi videre og ikke er det særlig gøy heller å ikke tørre å følge intuisjonen.
Negative tanker kommer til oss på samme måte som intuisjonen, i ufrivillig spontan indre dialog og parallelt med vår bevisste tenkning.
Slik ser det ut i praksis:
Negative tankemønstre har en tendens til å se verden i svart eller hvitt. Det betyr at hvis ting ikke er helt perfekte eller korrekte, så er de helt mislykkede eller gale. Eller man overgeneraliserer slik at en feil betyr at alt man gjør blir feil. Det er heller ikke uvanlig å overfokusere på det negative og hoppe over det positive. Kanskje man også tar litt for mye ansvar og skyld slik at det blir din feil det som skjer. Eller man opplever at man ikke får gjort alt man «burde». Man legger arbeid og ansvar på seg selv uten at andre nødvendigvis har påpekt det. Dette fører til frustrasjon, utilstrekkelighet og misnøye. Negative tankemønstre har også en tendens til å trekke for raske slutninger. Man tenker negativt uten å ha grunnlag for det. For eksempel kan man tenke at man ikke har sjanse til å få den jobben man har søkt på. «Jeg vet at de kommer til å få dårlig inntrykk av meg».

Man tror at det man føler avspeiler virkeligheten. Man tenker at noe må være sant fordi det “føles” sånn, selv om man intellektuelt ser at det kanskje nødvendigvis ikke er sånn. La meg ta et eksempel: «Jeg vet at jeg har gode venner og at jeg kan være et hyggelig selskap, men jeg føler meg likevel sosialt mislykket». Dette kaller jeg innbilte svakheter fordi det viser at negative tankemønstre på ubevisste og falske.

Man får en dårlig følelse og man tror at dette er ens egen skyld. Men det er det ikke! Vi er alle et resultat av vår en historie. Ting som har skjedd har satt spor – og det gjelder faktisk alle rundt oss også. Så kommer sannheten: Vi kan alltid forandre oss og lære nye ting, vi kan gjøre noe med det – på egne premisser, det vil si hvor raskt og dypt vi vil gå – og til hvilken pris. Det er ikke sikkert at vi kan kvitte oss med alt, men vi kan bli bevisst og finne verktøy som gradvis overbeviser oss om at de negative tankemønstrene nødvendigvis ikke er reelle.

Bring trollet ut i lyset så det sprekker.
Peer Gynt av Henrik Ibsen
Slik begynner vi å jobbe med oss selv:

Nr 1:
Bli bevisst på deg selv – hva er det du ikke får til? Og hva er det med din bakgrunn som forhindrer det? Hva må til for å lykkes?

Nr 2:
Tilgi deg selv og andre. Vær snill mot deg selv når du setter opp mål. Vær ærlig overfor deg selv på hva som er realistisk i livet ditt, logistikk, tid, energi etc. Begynn med kun en endring. Så kommer det flere av seg selv.

Nr 3:
Forsøk å legge merke til når du tenker negativt. Tenk også over i hvilke situasjoner de negative tankemønstrene er sterkest. Bevis overfor deg selv ved å skrive ned bevisene for hver gang du tar feil. Se og tenk over det. Når du får nok bevis kan du kanskje overbevise seg selv at de negative tankemønstrene overdriver og er innbilte.

Nr 4:
Hva må du gjøre av endringer? Hva passer best i din situasjon? Unngå for store omveltninger med en gang, det må være realistisk og gjennomførbart. Ta små steg og legg inn mange sprekker og feil. Sett opp hvor mye du skal feile og la det skje, men gå videre, tenk langsiktig.

Nr 5:
Hvem kan hjelpe deg ved å se på det du gjør og gi deg bekreftelser? Kanskje du kan snakke med venner om dette eller få hjelp av en coach eller terapeut.

Nr 6:
Tillat deg selv å bli redd, gjøre feil eller feige ut. Skriv disse ned hver uke og se intellektuelt på dem. Er det så voldsomt alvorlig? Kjenn etter hvilken følelse du får og skriv dem ned.

Selvfølelse er den verdien du opplever at du selv har uten det du presterer. Den oppstår tidlig i livet og blir ofte påvirket av tilfeldige ting som skjer i familien og hvilken rolle du får.

Selvtillit er en følelse av å mestre og prestere.
Den varierer ut fra din til enhver tids prestasjon.

Når du har blitt klar over de negative tankemønstrene du har, er det lettere å skille ut intuisjonen din. Frykten vil nok være der, men da kan du ta små steg og jobbe med flere exit-strategier. Når du skal tolke intuisjonen din, kan du ubevisst tolke den slik at den passer inn i dine negative tankemønstre. Når du gjenkjenner dette, må du stoppe opp, få andre til å hjelpe deg å tolke eller justere deg selv.
Spør deg selv om det er intuisjon eller ditt eget gamle mønster du har plukket ut. Skriv ned hva oppmerksomheten din har plukket ut, se så om noe «matcher» med dine negative tankemønstre og revurder betydningen eller intuisjonen i dette.
Du må kjenne på følelsen inne i deg, hva oppleves riktig, hvor mye frykt har du i deg, og hva må til å for å ta et steg videre? Du kan sove på det, få nye tegn og la hjernen din jobbe litt med det.

Det er viktig å tenke igjennom konsekvensene av små og store valg. Hva kan jeg gjøre dersom det ikke går som jeg hadde håpet på? Her kommer exit-strategiene inn. Det kan være smart å ha tenkt ut mulige exit-strategier før du tar et valg du ikke er 100 % sikker på. Gode exit-strategier kan for eksempel være hvordan man skal fjerne seg fra en situasjon på en god måte eller besvare negative utsagn fra andre. ●

 

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Gemini
The moon is 25 days old

Flere artikler samme tema