Enhjørningen

Skulle du treffe på en Enhjørning i den indre eller ytre verden så hører du med til de heldig utvalgte. Du har kommet til et sted i livet hvor du er rede til å omfavne din åndelige uskyld og renhet. For å følge i Enhjørningens fotspor må du følge intuisjonen som viser seg for ditt indre øye. Enhjørningens horn viser til en evne til å være og gjøre fullt og helt. Ikke stykkevis og delt.

Opp gjennom historien har Enhjørninger dukket opp som mytiske og magiske fabeldyr. Vi skal nå ta en liten titt bak sløret og se om vi kan få øye på denne edle skapningen. En av de viktigste mytene rundt Enhjørninger er fortellingene om dens absolutte uskyld og at den eksisterer på et så høyt (vibrasjonelt) plan at den kun blir synlig for de aller reneste og ubesudlede av menneskene. Rent fysisk er det viktigste kjennetegnet det snodde hornet i pannen.
Dette fabeldyret kontakter noe dypt nede i vår instinktive neocortex og vekker til live magiske øyeblikk hvor vi flyr på drager, snakker med Sphinxer og rir på Enhjørninger.
I våre dager kommer det fortsatt erklæringer fra viktige statsledere (Kim Il Jung i Nord Korea) som forteller at de stammer fra den første mannen som noensinne fikk lov til å ri på en Enhjørning. Mange i den vestlige verden ler av dette, men det kan da være godt å huske på at Enhjørningen befinner seg i mange våpenskjold rundt omkring i Europa, inkludert våpenskjoldet til den engelske kongefamilien. Tyranner og eneherskere vil ofte bygge en myte av overjordisk storhet og kraft rundt seg. Hva er bedre egnet til det formålet enn å stadfeste at de er forbundet med mytiske skapninger med overnaturlige krefter som Drager, Sphinxer og Enhjørninger?

Mytene om Enhjørningen

Mytene om Enhjørninger kommer fra alle verdensdeler. Det er vanskelig å si for sikkert om Enhjørninger en gang har eksistert i vår verden. Utbredelser av fortellinger om Enhjørninger gjør det klart at den finnes som en arketype i vår kollektive bevissthet. Mye tyder på at Enhjørninger eksisterer i andre verdener/dimensjoner. Antagelig i de samme dimensjonene hvor vi møter alver, feer og dverger.
I det gamle Hellas var man så overbevist om Enhjørningens eksistens at den ikke ble omtalt i mytologien, men kun i de bøkene som falt inn under datidens geografi og naturvitenskap. Forskeren Ctesias beskrev Enhjørninger som esler med et langt horn i pannen som fantes i fargene hvitt, sort og rødt. Aristoteles og Platon beskrev dyret som en hest med et stort, spisst og ofte snodd horn i panna. Da arkeologene gravde ut i Indus dalen i Mesopotamia fant de segl av sten fra ca. 2500 f.kr. Disse seglene fremstiller forskjellige vakre dyr, deriblant en Enhjørningsaktig skapning.

Enhjørningen i bibelen

Enhjørningen blir også omtalt i Bibelen. I en autoriserte utgaven av bibelen som ble godkjent av James den 1.ble det hebraiske ordet reèm oversatt til Enhjørning. Dette dyret ble beskrevet som en vill og utemmet skapning med veldig styrke og utholdenhet og et mektig horn. Dyret ble ofte avbildet i gammel Mesopotamisk kunst som en slags hest/okse med ett horn.
Et eksempel på Enhjørningens opptreden i Bibelen kan være denne setningen fra Salmene 29:6:
Mitt horn skal du velsigne som det var hornet til en enhjørning. Jeg skal salves i frisk olje.
Hornet fra Enhjørningen skulle i følge mytene ha en unik helbredende og rensende kraft. Det ble sagt at hvis du spiste noe av det oppmalte pulveret fra en enhjørnings horn så ville det kunne rense bort virkningen av ett hvert giftstoff du måtte ha inntatt. Det er ikke rart at hornet var ettertraktet. Det er noe av den samme mytologien rundt kraften i horn som i dag gjør at neshornet står i fare for å bli utryddet. Spesielt i Østen er pulveret fra neshornets pryd ansett som mirakuløse remedier for å få helse, styrke og suksess. Lenge anså de Dansk Norske kongene hornet av en narhval for å være en av sine viktige eiendeler. De trodde da at dette hornet stammet fra Enhjørningen, siden det er vridd i spiralform på samme måte som Enhjørningens horn sies å være.

Enhjørningen i kunsten

I middelalderen og middelalderens kunst fremstår Enhjørningen også som et symbol på renhet, jomfruelighet og Jomfru Marias ubesmittede unnfangelse. Det ble hevdet at den sky Enhjørningen bare kunne fanges når den hadde søkt hvile gjennom å legge sitt hode i skjødet til en ung jomfru.
Som Leonardo da Vinci skrev i en av sine notatbøker:
Enhjørningen, på grunn av sitt temperament og manglende evne til å kontrollere sin kjærlighet til vakre jomfruer, kan fanges når den glemmer sin skyhet og fryktsomhet. Den vil legge bort all frykt når den møter en helt ren ungpike og vil sovne med hodet i hennes fang, slik at jegerne kan fange den.
Enhjørningen er som vi ser forbundet med renhet og det ubesudlede sinn. Vi kan se hvordan det er skapt/eksisterer en forbindelse mellom Enhjørningen og ren ånd.

Enhjørningen i alkymien

Alkymien, som både var en mytologisk, spirituell og verdslig beskjeftigelse, brukte ofte dyr som allegorier for indre psykologiske og ytre kjemiske prosesser.
I alkymien ble Enhjørningen spesielt forbundet med det sjette stadium i fremstillingen av den hellige eliksir og de vises sten. Dette stadiet er forbundet med rensing og uttrekking av essenser og ekstrakter. Det dreier seg om å frigi disse kreftene fra de grovere og mere grumsete omgivelsene som holder dem «innesperret». På det ytre kjemiske plan vil det si at man varme opp gryta/kolben til innholdet koker og deretter samler de oppstigende gasser til en renset veske.
På det psykologiske plan kan du muligens tenke deg hva som skjer når dine følelser og øvrige innhold kokes opp til det fordamper og du deretter kan samle opp essensen. Se for deg at følelsene blir så sterke at det formelig koke rinne i deg. Du kjenner kanskje uttrykket at man ble så het at man dampet? Når denne prosessen er over og du igjen har kjølnet litt av, så kan du samle «restene» og se hva du egentlig sitter igjen med etter å de sterke sinnsbevegelsene.
Under selve følelsesutbruddet kreves det at du holder tunga rett i munnen og ikke mister styringa. Hvis du blir for heit i topplokket og eksploderer, så kan konsekvensene bli riktig plagsomme. Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at svært mange alkymister ble skadet fordi innholdet i kjeler og kar kokte over, eksploderte, eller rett og slett forgiftet dem. Det samme kan lett skje med folk som uten forsiktighet og klar oppmerksomhet begir seg inn i selvutviklingens alkymiske verden. I den mest anerkjente og ansette boken om alkymi som vi kjenner til, Smaragbordet (the Emerald Tablet) heter det at
Destillasjon skjer når det stiger fra Jorden til Himmelen og den igjen Synker ned til Jorden. Slik forener det i seg selv kreftene av det som er foroven og det som er forneden.
Enhjørningen er symbolet på den renhet og klarhet du har nådd etter å ha gått gjennom denne prosessen. Det er derfor den kun er synlig og kan treffes av de som er rene (renset) i hjertet.
Den var ikke den eneste skapningen eller symbolet forbundet med denne prosessen. Andre som viser til forskjellige stadier i denne kompliserte prosessen er en regnbue av renset dugg, lotusblomsten, en fembladet rose, rosenkorset, hvite duer og pelikanen. Det sies at pelikanen var så ren at den åpnet sitt eget hjerteblod for å fø sitt avkom. Alle disse mytiske bildene viser hva som er nødvendig for å fjerne urenheter fra den lavere personligheten, noe som er nødvendig før man kan ta fatt på den neste og siste prosessen mot absolutt fullbyrdelse.
Prosessen med destillasjon kan dermed sees på som den indre prosessen som kan oppfattes som renselsen og fremstillingen av det ufødte Selvet. Det vi i sannhet er og kan være. Dette er grunnen til at kristne mystikere forbandt Enhjørningen med jomfru Maria og fødselen av jesusbarnet. Når det indre jeget nådde det nivå av følelsesmessig renhet som jomfru Maria representerte, så kunne det sanne indre jeg, symbolisert ved jesusbarnet, fødes.

Fabel

I samklang med den gamle mystiske ånd som omgir myten rundt Enhjørningen og de alkymistiske prosesser vil jeg avslutte denne artikkelen om Enhjørningen med en poetisk fabel hentet fra samlingen til Joel Radcliffe. Kanskje kan disse ordene på en annen måte føre deg frem mot det stedet hvor du en dag plutselig står ansikt til ansikt med Enhjørningen.

Enhjørningen
Med alvor sier de vise
To ville dyr gjemmer seg i skogen
En velformet, åndfull
og storslått hjort med vakkert gevir
Den andre en strålende hvit enhjørning
Begge ligger skjult i skogen
Vi finner det menneske innsiktsfullt
som kan oppdage og finne dem
Her, som andre steder
avslører mesteren
at de to dyrene beveger seg gjennom skogen.
(men du må forstå hva skogen egentlig er)

For å komme til kjernen av det hele
Må materien forstås som en skog
Så vi kan forstå det hele riktig
Enhjørningen er Ånd
Hjorten svarer ikke til andre navn enn Sjel
enn Sjel, og ingen kan fornekte det
Det er sant at den som gjennom sin Kunst
vet hvordan de kan temmes
ledes ut av skogen og samtidig holdes nært og sammen
vil være en Mester
Et slikt menneske
har funnet de gylne skinn
og kan triumfere
og herske over den store Augustus

Derfor er det viktig at du vet
At Hjorten og Enhjørningen går i skogen
Ånd og Sjel eksisterer i Materien.

Billedtepper

De mest kjente kunstverkene med Enhjørninger er to store serier av billedtepper. Den ene finnes i Cloistersavdelingen på Metropolitan Museum of Art i New York og bærer navnet Enhjørningsteppene.
De syv teppene fra senmiddelalderen som utgjør serien om Enhjørningen er laget av fin ull og silke med sølv og gulltråder og beskriver jakten på den unnvikende og mystiske enhjørningen.
Bildet til høyre kalles den Den fangede Enhjørning, og er sannsynligvis et enkeltstående kunstverk som symboliserer at den elskede er fanget. Enhjørningen kan flykte hvis den vil, men virker lykkelig. Fruktbarhetssymboler som granatepler henger i trærne og gir assosiasjoner til ekteskap og fruktbarhet. Teppet måler
368 x 251.5 cm.

Den andre billedserien består av seks billedtepper som heter Kvinne med Enhjørning. Disse teppene befinner seg idag på Musey de Cluny i Paris. (Se bilde til høyre) Kvinnen og enhjørningen består av seks veggtepperi ull og silke. Den beskriver de fem sansene lukt, smak, syn, hørsel og følelse. Det sjette teppe har et mer uklart budskap og kalles ”À Mon Seul Désir” som betyr noe som ”Mitt eneste ønske/glede”. Alle de seks teppene avbilder en ung kvinne med en løve og en enhjørning på hver side. Teppet måler 377 x 473 cm.
Begge teppeseriene ble vevd på slutten av 1400-tallet i det området som i dag kalles Nederland.

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Pisces
The moon is 10 days old

Flere artikler