Intuisjonen – Baksiden av medaljen

av Grethe Holtan

Hva gjør du når intuisjonen føles som å få en bøtte med kaldt vann i hodet?

Når vi endelig er der at vi kan bruke intuisjonen aktivt og konkret, melder baksiden av medaljen seg. Det kan til tider bli for mye, spesielt når det renner inn med intuitive inntrykk og intuisjon. Det krever både sortering, tolkning og analyse. Så skal vi også gå rundt å bære på følelsene. Intuisjon kommer gjerne til oss stykkevis og delt, og i korte glimt. Når den i tillegg ledsages av vaghet og tåke, kommer gjerne frykten inn. Hva er det som kommer til å skje og hvilke personer gjelder det? Har du opplevd noe av dette bør du lese videre.

Vi har hørt det før. Folk som sier at det er slitsomt å ha sterk intuisjon. Mange ville vært den foruten. Da kunne de levd et liv med i hvert fall noen illusjoner. Ting ville vært fordekt slik at man kunne ha gledet seg over det positive uten å se det bakenforliggende teppet. Tenk deg at du slapper av og nyter livet. Plutselig kastes du av roen du er inne i. Uten forvarsel renner det inn vibrasjoner du ikke skjønner noe av. Uroen sniker seg inn i kroppen din og bevisstheten din konsentrerer seg om hva dette kan bety. Tåken er tett og du forstår at du må jobbe for å knekke koden samtidig som kroppen må bære på frykten. Det tar tid og krefter. Ikke passer det alltid heller. Men du har et valg – du kan beskytte deg. Det er vanskelig å fortrenge intuisjonen, det blir heller snakk om å leve med den. Den kan holdes på avstand eller lukkes inn. Eller man parkerer den og tenker at noen andre kan ta seg tid til å ta den inn og bære på den. Tenk at du ikke har all ansvar for vibrasjonene i verden.

I believe in intuitions and inspirations.
I sometimes feel that I am right. I do not know that I am.
Albert Einstein

Se for deg at du har en rustning som dekker hele kroppen din. Når intuisjonen gjør seg gjeldene, kan du se for deg at det er piler som blir sendt mot rustningen din. Pilene går ikke gjennom rustningen, men spretter enten ned i bakken eller tilbake ut i verden. Der kan andre plukke den opp. Det finnes faktisk mange intuitive mennesker der ute, du trenger ikke ta ansvar for alt du tar inn. Etter hvert som du trener på intuisjonen din vil du kunne kjenne når den gjelder deg selv og ditt liv, og når den gjelder helt ukjente personer. Kanskje ikke med en gang, men etter å ha båret på den en stund, lært å lese tegnene og sluttet å være redd.

Du kan også se for deg at du sitter inne i et egg og har en sterk hinne av beskyttelse rundt hele deg som er lydtett, stille og rolig. Tenk på egne positive ting som du har gjort eller skal gjøre i framtiden. Ikke bry deg om intuisjonen som søker deg opp. Kos deg inne i egget og visualiser rosa, varm og deilig stemning.

Man kan også ta i mot intuisjon og så sende den tilbake til de som det egentlig handler om. Det er ikke alt vi trenger å stikke nesen vår i, selv om vi tar inn vibrasjoner eller energier. De ligger kanskje i luften for oss alle, og det er kanskje bare fordi vi har antenner at vi tar det inn. Jeg har en klient som jeg både har kurset og coachet i intuisjon. Hun har sterk intuisjon og liker svært dårlig å oppleve å først forstå hva som kommer til å skje med mennesker hun har rundt seg, for deretter å bevitne det. Hennes beskyttelse er å be til Gud om å bli fritatt for denne typen intuisjon. Hun ber altså, for deretter å skyve intuisjonen vekk. Dette har hjulpet henne mye, og nå bruker hun intuisjonen mest til seg selv og positive muligheter for andre.

Intuisjonen drar deg mot nye muligheter,
mens frykter dytter deg tilbake
Intuisjonsskolen

Så selv om du har antennene i orden, så er det ikke sikkert at du har rygg til å bære belastningen. Intuisjon er gjerne en tung bør å bære på, den skal ruges på, klekkes ut og kommuniseres ut på en god og ærlig måte. Slett ingen enkel sak dette her. Intuitive inntrykk må tolkes, «siles» for feilkilder, analyseres og testes før man eventuelt handler eller velger noe. På bakgrunn av intuitive innspill skjer det altså en bevisst, stegvis framgangsmåte som man logisk kan redegjøre for i etterkant.

Når ufrivillig intuisjon tar deg og gufset er en realitet, kan man be om bekreftelse eller hjelp. Først takker vi for tilliten, så ber vi om hjelp. Hjelp til å forstå for å forvalte gaven på best mulig måte. Du kan be om et tegn, veien man bør gå for å finne ut mer eller bekreftelse på egne antakelser. Etter at du har bedt, må du vente, helt til det kommer. Det går sjelden bra å være utålmodig. Vent til du får svar.

Et annet perspektiv på belastende intuisjon er å ha tillit til at den kun beriker deg. Det er altså en gave. Det vil si at du overhode ikke trenger å være redd for noe. Du har beskyttelse i det større bildet, og det som skal skje kommer til å skje. Du kan forsøke å forberede deg selv og omgivelsene best mulig, men du kan kanskje ikke stoppe skjebnen.
Man får for eksempel anledning til å fortelle noen at man er glad i dem eller ta farvel før det er for sent. Man kan også styre unna så mye som mulig før skjebnen setter inn. Poenget er at man har tillit til at det som skjer skal skje og at man forstår sin egen rolle og kraft.
Jeg pleier å si at det er et enormt stort ansvar å forvalte intuisjonen sin på riktig måte. Når man lærer seg å håndtere kreftene, blir intuisjonen kun en berikelse. Man vet sjelden helt hvordan ting blir, intuisjonen er usikker helt til resultatet foreligger. Intuisjon, tåke og usikkerhet går hånd i hånd. Dette kan vi altså lære å håndtere.

Å bære sterk intuisjon krever en ydmyk kappe.
Intuisjonsskolen

Man blir som en budbringer, en liten del i en større sammenheng. Å forsøke å gjøre seg større eller viktigere kan gi store konsekvenser. Jeg har sett mange miste intuisjonkraften sin når den blir brukt på feil måte. Det blir alt for mye ansvar på budbringeren, noe som ikke er riktig hverken for den ene eller den andre.

Det som er spennende er å se på sterk intuisjon som kilde til vekst, klokskap og innsikt. Man kan lære enormt mye. Bli trygg i rollen, test intuisjonen, stol på en større helhet, og gi det du kan ut i kjærlighet til andre. På denne måten vil du selv vokse både åndelig og menneskelig, og ikke minst finne en dypere mening med livet ditt. Slik kan man se det i et buddhistisk perspektiv. Buddha betyr «en som har våknet, blitt opplyst og forstår sammenhengene».

If you light a lamp for someone else it will also brighten your path.
Buddha

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon

The moon is currently in Libra
The moon is 24 days old

Flere artikler