Du kan snakke med vannet

Hvis du ser en merkelig person som sitter og godsnakker med vannglasset sitt før han drikker, så er muligheten for at det er artikkelforfatteren absolutt til stede.

Hvorfor vil du få vite hvis du leser videre i artikkelen. I Norge har vi så mye vann at vi tar det for en selvfølge. Ja vi kan faktisk bli litt lei av alt vannet og regntunge våte somre og snekalde våte vintre og føle en glede over det som er tørt og varmt og fritt for vann og fuktighet.

Av og til leter vi etter mirakler, men ser de ikke fordi det er for mange av dem. Vann er et slikt mirakel, som vi glemmer fordi vi nærmest ”drukner” i vann. Den overveldende mengden gjør at vi faktisk glemmer hvor fantastisk, åndelig og enestående det livgivende vannet er. Du reagerte kanskje på ordet åndelig om vann. Som vi skal se i denne artikkelen er vann i høyeste grad både åndelig og levende.

Du tror kanskje at vi lever på en landplanet, men husk at 75 % av jordens overflate er vann. Du tror kanskje menneskekroppen er solid. Vel, bortsett fra at den egentlig bare består av vibrasjoner når du kikker den dypt nok etter i sømmene, så består den av ca 75 % vann. Tror du denne likheten er tilfeldig? Tror du i det hele tatt det er tilfeldig at vi lever på en vannplanet? Og vann synes å være den magiske eliksir livet oppsto fra! Det er faktisk slik at innholdet av vann i sæd og eggcellen er rundt 99 %. Vi starter med andre ord vår reise i den fysiske verden som nesten bare vann.

Vann har den forunderlige kvalitet at det er blankt. Noe annet som er blankt er luft. Det ene kan beskrives som H2O og det andre som HO2. Ganske festlig at den eneste forskjellen på luft og vann er at et hydrogenatom er byttet ut med et oksygenatom. Kanskje det er slik at vår kropp og våre følelser puster vann, mens vår bevissthet og våre lunger puster luft. Vi er like avhengig av å ”puste” vann, som av å puste luft for å overleve. Mens vi kan leve på opplagret vann i opptil tre dager tar det bare tar noen minutter å dø av mangel på luft.

Vann er blankt og har noen unike egenskaper. Vann er helt enestående i sin evne til å oppløse ting. Vann kan med andre ord ta andre substanser og fortynne de så mye at de rett og slett forsvinner og blir en del av vannet. Vann har også en fantastisk evne til å blande seg med andre substanser og frembringe en ny væske. Tenk på alle de væskene vi drikker og bruker daglig (vin, parafin, olje, te). Alle disse, samt alle kremer og salver har som fellesnevner at den viktigste råvaren de er basert på er vann. Det er disse evnene vannet har til å oppløse og blande seg med andre substanser som gjorde at det vi i dag kaller liv kunne fødes ut av vannet. Tenk på at vi selv faktisk ligger i vann (fostervann) frem til rett før vi fødes. Dette fostervannet gjenspeiler den næringsrike ursuppa som livet på jorden ble født ut av.

Vi har blitt vant til å tenke på vann som en substans uten egen bevissthet. Vann er på en måte levende, men vann er så fremmed fra menneskets fysiske forståelse og definisjon av liv, at vi ser på det mest som en av de grunnleggende ressurser livet trenger for å eksistere. Denne tingliggjøringen av vann er nå faktisk blitt vitenskapelig motbevist gjennom den japanske forsker Masaru Emotos arbeid med vann og vannkrystaller. Mennesker som arbeider med elementlære, astrologi og symboler vet at vann er et symbol for følelser, enhet og kjærlighet.

Vi har lett for å skille dette med psyke og følelser fra det fysiske. Men kanskje det henger direkte sammen. Slik at vannet i kroppen på det fysiske plan er reseptorer og mottagere for det vi kaller følelser og dermed vår evne til å elske. På engelsk er et ord for følelser emotions. Dette kommer fra energy in motion. Eller oversatt til godt norsk; ” Energi i bevegelse” (som jo er en nøyaktig beskrivelse av det vi kaller vibrasjoner). Det er ikke uten grunn at det heter å hardne og størkne når man mister kontakten med følelsene. Det er heller ikke uten grunn at mennesker som er overfølsomme ofte er store og vannholdige og lagrer så store mengder vann/følelser i kroppen at de rett og slett blir syke av ubalansen. Vi tenker ofte at for å gjøre noe med ubalanse og vår kjærlighetsevne så må vi gå gjennom bevisstheten og forståelsen. Dette er for så vidt riktig. Men når vi har blitt bevisste, så kan vi faktisk SNAKKE DIREKTE MED VANNET.

Du leste riktig. Vannet i kroppen vil reagere på det du sier og gjør. Det er ikke kun en psykisk eller innbilt sak å være ømfintlig for omgivelsene. Vannet i kroppen vil helt automatisk reagere på og ”formes” etter de påvirkninger det utsettes for. For å si det på en annen måte. Det er bevist at vann reagerer på alle mulige slags frekvenser det kommer i berøring med. Det reagerer på tanker, lyder, følelser, intensjoner. Ja til og med på det skrevne ord. Husk at alt er vibrasjon og selv det skrevne ord befinner seg i virkeligheten som en vibrasjon!

Det Masaru Emoto har gjort er å fryse ned vann fra forskjellige steder i forskjellige kvaliteter. Han har deretter tatt bilde av iskrystallene som dannes når vannet fryser. Det han oppdaget var at disse krystallene ble helt forskjellige, avhengig av hva vannet hadde vært utsatt for. En del vann, som for eksempel kloret vann, eller vann som man virkelig hadde sagt stygge ting til, mistet helt evnen til å danne krystaller. Hvis man derimot snakket pent med vannet og/eller mediterte, ba for det eller lot det se på vakre bilder eller høre vakker musikk, så dannet de fine krystaller. Hard heavyrock (som noen kaller vakker musikk) gjorde IKKE at vannet dannet krystaller. Tenk på hva dette vil si for vannet/følelsene i kroppen din. Sier du stygge ting til kroppen/deg selv, så vil kroppen lagre dette og reagere med å bli guffen og slaskete. Sier du pene ting til kroppen/vannet ditt, så vil vannet bli friskt og rikt på vakre vibrasjoner. Kanskje det er gått opp for deg hvorfor artikkelforfatteren sitter og snakker med vannet før han drikker det? Det vannet han drikker er jo en livseliksir som vil tilføre hans kropp og psyke magisk livgivende og rensende energi.

Hvis denne eliksiren er ren, klar og full av frisk og vakker energi, vil det være det den tilfører kroppen. Hvis vannet er forurenset av fysiske ulumskheter, eller negativitet og pessimisme vil det tilføre kropp og psyke disse vibrasjonene. Selvfølgelig vil ikke det flytende vannet ha krystaller, men det vil ha den samme frekvens som disse krystallene, eller mangel på dem, hadde i frossen tilstand. Siden mye av det vannet vi drikker ofte har vært behandlet og utsatt for ublid og uvennlig behandling, er dette en fantastisk mulighet til å rense det. Prøv selv. Ta et vannglass fra kranen og se nøye på det og ta gjerne en liten slurk. Prøv så å føle en dyp kjærlighet til dette vannet og si ordene glede og kjærlighet høyt tre ganger til vannet. Jeg er nesten helt sikker på at du faktisk vil oppleve at vannet har fått en annen kvalitet og karakter enn det hadde når det kom rett ut av springen. En av forsøkene Emoto gjorde var å la en buddhistmunk sitte i noen timer og be for vannet i en innsjø. Før munken hadde lest sine messer og bønner var vannet ute av stand til å forme krystaller i frossen tilstand. Etterpå formet vannet (i hele innsjøen) meget vakre krystaller i frossen tilstand. Det kan også virke som forskjellige typer ord og intensjoner får vannet til å danne krystaller med forskjellige former og mønstre. For den som er kjent med den symbolske betydning av mønstre og former, er det helt klart at vannet former krystaller som er et uttrykk for kvaliteten og energien i det ordet/tanken/bildet/musikken det er blitt utsatt for.

Jeg begynner å nærme meg konklusjonen på denne lille seilturen over magiske vannflater. En av slutningene er at vannet er levende og reagerer i forhold til sine omgivelsers kvaliteter og intensjoner. I sin naturlige tilstand former vann fantastiske krystaller. Det virker som vannet tar opp i seg all form for psykisk og fysisk forurensing og enten prøver å oppløse/rense bort urenhetene, eller det prøver å skape nye kvaliteter og substanser som kan gi grobunn for utvikling og videreutvikling av liv. Vi kunne kanskje kalle vann både livets mor og den magiske eliksir som ligger bak alt liv. Det er vel på tide at vi begynner å se på vannet med den kjærlighet, hengivenhet og glede som det faktisk ”fortjener”. Denne forståelsen av vann forklarer også hvorfor healing, fjernhealing og bønn kan virke. Hvis vi tenker på noe/noen og sender de kjærlighet og gode vibrasjoner, så vil vannet i kroppen til vedkommende fange opp disse vibrasjonene, uansett om de sendes som tanker, følelser eller ord. En tankestrek er selvfølgelig at når vi sier noe stygt om noen eller bare tenker stygt eller føler negative tanker, så vil dette fanges opp av vannet i kroppen og påvirke mennesket.

Det er virkelig sannhet i den gamle forståelsen av at alt henger sammen og blir påvirket av alt annet. Det kan jo også få en til å tenke litt over hva som skjer med alle bildene av oss selv som vi sprer overalt! Det vil jo faktisk si at også de tanker, følelser og påvirkninger bildet ditt utsettes for, vil fanges opp av vannreseptorene i kroppen. Vi kan begynne å ane hvordan Voodoo og sort magi virker, samt bli litt paranoide og prøve å hanke inn alle bilder av oss selv. Men fortvil ikke. Husk at du utsettes for et voldsomt bombardement av følelser, tanker, lyder og ord hele tiden. Det viktigste er det som er nærmest og sterkest. Så hvis du snakker kjærlig til alt vannet du drikker, og samtidig tenker, føler og snakker godt til og om din egen kropp, så vil det virke mye sterkere enn all mulig annen negativ innflytelse.

Les mer om dette og se og studer Masaru Emotos bilder og beskrivelser av vannet i boken Vannets skjulte egenskaper.

Flere artikler:

Era Life Center i Bergen

Era Life Center i Bergen

Era Life Center vil presentere et bredt helhetlig tilbud som lar mennesket utforske, nære, heale, erkjenne og leve livet slik vi som mennesker virkelig er ment å leve.