Nazca linjene

Sør-Amerika har et hav av mysterier å ta av. I Peru ligger ikke bare de kjente ruinene av Machu Picchu, men også de vel så kjente Nazca linjene. De består av hundrevis av geometriske linjer, mønstre og figurer kalt geoglyfer.

Det er utallige teorier om Nazca linjene og hvorfor de ble skapt. Forslagene varierer fra en kalender, et kart over vannårer under bakken, beskjeder fra fortiden til fremtiden eller beskjeder til utenomjordiske eller kanskje landingsstriper for utenomjordiske? En mengde andre teorier som f. eks. en gigantisk sportsplass er også foreslått.

Vitenskapen heller mer til teorien om at de har vært brukt til seremonier av religiøs art. Nyere forskning viser også at jorden under disse linjene og figurene er trykket godt ned hvilket kan tyde på at det har gått masse mennesker på dem. Men hva da med de figurene som er plassert på fjellsidene, som f. eks. astronauten?

Man skal ikke se bort fra at området kan ha hatt besøk av utenomjordiske og at dette kan være grunnen til at alle disse figurene har blitt laget. Er det for å behage de besøkende, som de kanskje har regnet som guder? Det er jo bevist at andre kulturer, som har vært isolert fra vår sivilisasjon, har laget flystriper og fly av enke materialer når de har sett dem for så å lage en kultus rundt det.

Det er mye å forundre seg over. Før Nazca kulturen eksisterte fantes det en tidligere kultur kalt Paracas. De laget også lignende gurer som også kan sees den dag i dag.

Pyramider ved Nazca
Mindre enn en mil i luftlinje fra Nazca linjene ligger Cahuachi, det mest kjente senteret for Nazcakulturen. Der ligger verdens største by av soltørket mudderstein begravet. Cahuachi fungerte i sin tid som et viktig religiøst samlingssted for nazca-kulturen. Man antar at stedet ikke var noe særlig bebodd, men var et mål for pilgrimmer og utstrakt bruk av religiøse seremonier. Noen har kalt det for datidens Vatikan.

Det er et vidstrakt, 1,5 km2 stort kompleks med en imponerende pyramide av leirstein, flere store templer, brede plasser og forhøyninger og et innviklet nettverk av trapper og ganger som binder dem sammen. Det er og et sted hvor man tror at mumifisering har foregått.

Utgravingene pågår fortsatt og det er bare få prosent av området som er utgravd. Dr. Frabee var den første som begynte med utgravninger der i 1922.

Wikipedia om Nazcalinjene
Det er en samling på over 300 geoglyfer som ligger i Nazcaørkenen i Peru. Dette kunstverket befinner seg i et ekstremt tørt område og strekker seg ut mellom byene Nazca og Palpa. Linjene ble laget av nazcakulturen mellom år 200 og år 600 etter Kristus.

Linjene danner mange slags mønstre. Disse mønstrene forestiller blant annet en kolibri, øgle, edderkopp og en ape. Selve bildene kan bare ses ovenfra. Derfor gikk det flere år før man oppdaget at linjene dannet bilder. Det gjettes på at nazcaindianerene lagde bildene til gudene de tilba, men ingen vet helt sikkert.

Linjene ble laget ved at det tynne laget av småstein ble fjernet slik at den lyse sanden under kom til syne. Man må ha brukt matematiske hjelpemidler for å få det til nøyaktig. Linjene har siden holdt seg i så mange år fordi det aldri regner eller blåser i Nazcaørkenen.

Man har lurt på hvordan de kunne komme til nytte når de bare kan ses ovenfra. En påstand som noen har kommet med, er at nazcaindianerne faktisk kunne ta seg frem gjennom luften. I 1970-årene prøvde noen å foreta et eksperiment hvor de laget en slags varmluftballong av bare strå og plantemateriale. Det har imidlertid aldri kunnet påvises at noe slikt var kjent på nazcaindianernes tid.

Linjene ble i moderne tid første gang beskrevet etter å ha blitt sett fra et fjell av noen arkeologer som holdt på i et område i nærheten. Dette fant sted i mellomkrigstiden, og like etterpå begynte amerikaneren Paul Kosok å skrive om oppdagelsen. Han samarbeidet med tyskeren Maria Reiche, som arbeidet med astronomi.

Siden den gang har det vært vanlig å tenke seg at tegningene hadde sammenheng med astronomiske observasjoner. Man har likevel ikke kunnet forklare nøyaktig hvilken betydning de hadde i så måte, og mange av de teoriene som Maria Reiche kom med, synes utilfredsstillende.

I den senere tid har man ved hjelp av satellittbilder funnet flere tegninger i nærheten, og utbredelsen av nazcalinjene og antallet er derfor fortsatt ukjent.

Linjene ligger på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon

The moon is currently in Capricorn
The moon is 2 days old

Flere artikler