Sjelevenner og karmiske møter

– Dine sjelevenner har nøkkelen til din utvikling

Av Mariann Zakariassen

Helt fra barndommen av har du sikkert minner fra mennesker du møtte som ikke var et harmonisk speilbilde av deg selv.

Du husker kanskje den strenge læreren som var urettferdig og kjeftete.
Venninnen din som sviktet deg.
Den irriterende kollegaen.
Eks-kjæresten, eller den slemme heksen av en stemor.

Det er ikke uten grunn du har hatt opplevelser med disse personene. Disse karmiske møtene fremprovoserer sider av deg du ikke har bearbeidet. De gir deg det dyttet du trenger for å komme deg ut av fastlåste tankemønstre.

Klarsynte Gro Helen Tørum er kjent fra flere tv-programmer og inspirerer mange med sine spirituelle filosofier.
Gro Helen har tilgang til ulike dimensjoner. Hun forteller ikke om sine opplevelser, men henter informasjon og forsøker å «oversette» fra reisene. Slik kan hun dele sine opplevelser og gi inspirasjon.
Her beskriver hun fra sitt perspektiv dette med sjelevenner, tvillingsjeler og karmiske møter.

Hvordan vil du beskrive en sjelevenn?
–Alt som lever er i bevegelse. Alt som er i bevegelse har en frekvens. Alt som har en frekvens har også en tone. Ut i fra det perspektivet jeg ser det i fra, så er vi alle i besittelse av en lyd.
Møte med en sjelevenn er noen som vibrerer med den samme frekvensen, og som høyst sannsynlig kommer fra samme utgangspunkt. Vi kaller det «the music of creation», forklarer Gro Helen.

–Noen ganger møter du på noen du har vært glad i før, som du føler at du gjenkjenner.
Du har sjelevenner som utfordrer deg, og sjelevenner som hjelper deg. Men på sjelelig vis er ikke dette noen forskjell, fordi vi er her for å oppleve. Det handler om erfaring, læring, noe du skal forløse.
Når vi møter tidligere erfaringer via følelsene våre, det er da det begynner å bli utfordrende.
Sjelevennene dine kommer ofte med en påminnelse om det du har blokkert på en eller annen måte.
Men husk, vi er også noens sjelevenn! Vi har en oppgave å stille opp. Det er noen som trenger vår hjelp.
Jeg har en oppfattelse av at vi er en del av en sjelegruppe som vi har en form for tilhørighet til. Noen vi holder oss nær i liv etter liv der vi hjelper hverandre med å forløse. Og jeg tror at essensen i det med sjelevenner er at de hjelper oss å forstå kjærlighet. Den dype, ekte vibrasjonen fra kilden.
Det nærmeste vi kanskje kan komme for å beskrive denne kjærligheten, er den sterke følelsen man kan ha til sine barn. Det rene båndet. Den rene energien.
Samtidig er også våre barn gode læremestere for vår utvikling. De utfordrer oss.

Karma
–Sjelen har med seg en historie fra før, og mange opplever for tiden røffe møter med karma, som vi ikke bare skal erfare, men som vi skal forløse.
Du er her i 2018, og du har gjort det samme igjen og igjen. Mange kvinner har sterke forbindelser til liv der vi ikke hadde verdi. Så det å reise seg for å skape verdier er nesten umulig. Det henger igjen.
Når vi skal forløse karma så kommer vi til å huske undertrykkelse fra alle de andre livene, derfor blir dette også ganske tøft. Mange har også blitt hardt straffet i tidligere liv fordi de var spirituelle.
Vi er fortsatt veldig preget av det samfunnet, de sannhetene og de lovene og reglene som eksisterer. Og det er ganske tøft å gå ut og se dette nye perspektivet når hverdagen vår er så fullt av gamle sannheter.
Men karma kan oppløses. Med den høyere bevisstheten som er nå, så merker vi at sjelevenner er kommet for å lære oss noe. Potensialet er mer tilgjengelig for oss nå, og vi er mer opplyste til å kunne bruke utfordringene til noe som har verdi, sier Tørum.
«Det å ta i mot en dårlig følelse er en gave!»

Legenden om den røde tråd er en asiatisk myte og tro som handler om følelsesmessige bånd.
En usynlig rød tråd kobler de som er forutbestemt til å møtes uavhengig av tid, sted eller omstendighet.
Denne tråden sies å bli knyttet til vår kropp ved fødselen, rundt lillefingeren med en løkke. Og den kan aldri brytes.
Den vi er skjebnebestemt til å møtes, er også knyttet til denne samme tråden.

–Som sjel er vi helt uten disse emosjonene. Det er emosjonene våre som gjør denne reisen vår utfordrende. Sjelen vil bare trenge igjennom for å bringe renhet til mennesket.
Som menneske har vi disse følelsene. Men vi er ikke disse følelsene, vi er så uendelig mye mer enn det. Det å ta i mot en dårlig følelse er en gave! Det fører til vekst. Og det er en bestilling du har lagt ut før du ble født, sier Gro Helen.

«Smerten var den hjelpen jeg trengte for å begynne å gå min vei igjen.»

Det er sterke følelser i sving ved de karmiske møtene.

Gro Helen’s tips til hva man kan gjøre når de ubehagelige følelsene dukker opp:
Prøv å finne ut hvor denne følelsen kommer fra.
Ta et steg tilbake og reflekter over egen reaksjon. Den må man ta ansvar for!
Få hjelp til å sortere denne sekken vi ofte bærer på. Mennesker som du stoler på kan hjelpe deg å resonnere.
Ta et dypdykk! Her finner du et utvalg av historier som ofte handler om det samme. Det gjelder å nøste opp til opprinnelsen av de reaksjonene man kan få.

Du kan dermed sortere ut hva det egentlig handler om, og det blir lettere å bearbeide.

Gro Helen mistet datteren sin i 1994. Det var den sterkeste prøvelsen hun noen gang har hatt. Hun sier det typisk kom for å bringe henne over i en annen frekvens.
–Slike erfaringer gjør jo så vondt at man klarer nesten ikke å holde fast. Men smerten var den hjelpen jeg trengte for å begynne å gå min vei igjen, sier Tørum.

Hva er en tvillingsjel?
–En twinflame, en tvillingsjel ja. Mange tror at når man møter sin tvillingsjel så går mattestykket opp, men det er svært sjeldent slik, sier Gro Helen. Det er to sjeler som er separert ut ifra samme stråle. De svinger utelukkende på samme frekvens, og er veldig ofte maskulin og feminin, men ikke alltid til stede på jorda samtidig. Hvis du møter tvillingsjelen på jorda, så kommer de oftest med den største utfordringen du kan tåle.
Et gammelt ordspill sier: «Den som smerter deg mest i dette livet, er den som har elsket deg mest i et annet.»

–Vi blir utfordret av våre sjelevenner. Og det er utfordrende å ta i mot smerte. Men da får vi samtidig mer selvinnsikt til å bære sjelen vår frem, og vi skaper en sterkere forbindelse mellom ego og sjel.

Hvordan kjenner man igjen en sjelevenn eller en tvillingsjel?
–Det er bare noe du vet, sier Gro Helen.

Hun har hatt mye med ørner å gjøre i sitt liv, og vil forklare svaret på spørsmålet med å fortelle om en gang hun var på ørnesafari i Nord-Norge:

–Man blir veldig oppmerksom når man er på slike safarier, sier hun. De menneskene jeg var sammen med der hadde ikke vært på ørnesafari før. De pekte og ropte: Er det en ørn? Er det en ørn? Men det var jo stort sett bare måker som fløy over oss. Til slutt sa jeg til de andre: «Kan dere ikke bare tie, fordi når ørna kommer, så trenger dere ikke lenger å spørre.» Men de fortsatte jo å spørre om det var en ørn, og om det var en ørn og så videre. Etter tre kvarter ble det helt stille. Total stillhet! For da kom ørna! Og slik er det med sjelevenner for meg. Når de kommer så vet du det. Og hvis du møter en tvillingsjel, så er du ikke i tvil.

Har du noen erfaringer med en tvillingsjel du vil dele?
–Jeg har min tvillingsjel på jorda, sier Gro Helen. Men om vi skal møtes eller ikke, det vet jeg ikke. Det er egentlig helt uten betydning. Men vedkommende har, i mitt energetiske felt, bidratt til at jeg det siste halvannet år har tatt kvantesteg i min egen utvikling.

–Den største utfordringen er at jeg ikke kan «koble meg av» med min egen frie vilje. Fordi når jeg søker i det spirituelle, og når denne spesielle frekvensen jeg har søkt så lenge etter, så møter jeg vedkommende. Tvillingsjelen min bor et helt annet sted enn meg, men når vedkommende nærmer seg fysisk, så blir jeg kjempesyk. Det blir så intenst at jeg blir sengeliggende.

Gro Helen måtte få hjelp til å jorde seg etter disse energetiske møtene. Og fysisk har det vært veldig tøft for henne.

Vil du møte denne tvillingsjelen?
–Nei, det vet jeg ikke. Det får være opp til et høyere potensial enn meg å avgjøre. Det har vært halvannet år med dette sterke nærværet, og jeg har kommet til en forståelse at min maskuline og min feminine side er forent. Gjenforent. Så summen for meg i dette, er at jeg har kommet i en tydeligere balanse i meg selv. Han kom nok som et siste møte før jeg kunne være i stand til å være helt og fullt her. På en måte som er tilfredsstillende, samtidig som jeg kan klare å bruke mer av dette potensialet, eller mesterkraften, som jeg kaller det.
En ny tid.

–Sannsynligheten er stor for at mange av de menneskene vi knytter oss nært til, vibrerer på samme frekvens som oss. Og det som skjer nå når vi begynner å utvikle oss så dramatisk som vi gjør, det er jo at denne tonen vår endrer seg. Vi blir renere og klarere i energien vår. Så det kan godt hende at de menneskene vi hadde god samklang med før, plutselig endrer seg og skaper dissonans, sier Tørum.

Gro Helen er i en fase i livet der hun synes alt endrer seg, og hun vet både alt og ingen ting. Det er helt tomt og kaotisk samtidig. Dette er fordi hun er i ferd med å ta i bruk helt andre potensial som hun aldri har brukt før. Hun kan ikke relatere seg til det nå, og hun kan heller ikke gå inn i fremtiden for å se det. DNAet vårt endrer seg, celleminnene oppgraderes. Og det skjer mye med de fysiske kroppene våre når vi nå når gjennom de pågående endringene.
Hun har lagt livet sitt til rette slik at hun klarer å holde følge med seg selv.

–Det er spennende, men det har ikke vært noen «walk in the park», forteller hun. ●

Kilder:
Wikipedia, Sjelevenner av Sue Minns,
Gro Helen Tørum, Rumi.