HeartEnigma: Lysarbeide fra Pleiadene, Sirus og Andromeda

Et intervju med Anne Grete Orskaug og Siv Helen Selmer

Tekst og foto: Briana Holberg

Pleiadisk Lysarbeid eller Full Sensorisk Persepsjon (FSP) er en er en del av Dolphin Star Temple Mystery School som ble startet av en amerikansk kvinne kalt Amorah Quan Yin. Mysterieskolen har sine røtter i Lemuaria, Atlantis og Egypt og kanaliseringer fra Pleiadene, Sirius og Andromeda. Her lærer du blant annet å åpne opp for klarsyn, klarhørsel, intuisjon og å kanalisere healende energier.

Anne Grete og Siv Helen, dere driver sammen HeartEnigma, som betyr hjertegåte, og dere ønsker å hjelpe mennesker å løse den største gåten i våre liv: Hvem er jeg?
Fortell litt om hvordan samarbeidet mellom dere startet.

AG: Vi møttes på kurs i 2014. Jeg hadde gått FSP 1 og 2 da jeg møtte Siv Helen. Vi tok en kaffe og fant ut at vi hadde veldig mange felles temaer knyttet til tiden rundt Jesu liv.
Hun spurte meg en dag i bilen til hytta om jeg kunne tenke meg å være lærer i dette en gang. Jeg sa at jeg hadde nok lyst til det, men at jeg var alt for tilbakeholden til å være lærer. Der ble det sådd et frø, og det var begynnelsen.
BH: Kursrekken kalles Pleiadisk lysarbeid. Hvilken tilknytning har kursene til Pleiadene?
Pleiadene er stjernene på himmelen. De kalles også ”De syv søstre”. En amerikansk kvinne kalt Amorah Quan Yin har laget kursene og skrevet flere bøker. Hennes første kontakt var med lysemissærer fra Pleiadene. Hun har kanalisert ned og laget disse kursene basert på informasjonen derfra.
SH: På disse kursene så jobber vi sammen med Høyere Lysråd, Erkeengler og emissærer av lyset fra Pleiadene, Sirius og Andromeda og også oppstegne mestere av lyset. Vi har initieringer for blant annet å forbinde oss sterkere med vårt Høyere Selv. (Se øvelse under).

Anne Grete,Hva ønsker dere å formidle gjennom kursene?
AG: Det jeg ønsker å bringe ut er at folk kan lære hvordan de kan komme mest mulig til sin egen kjerne, sin egen essens, og på alle måter stå for den de er. Alt det vi gjør på kurset føler jeg er teknikker som gjør at vi kommer nærmere og nærmere selvet.

Man lærer forskjellige teknikker som går på det personlige, tidligere liv, det genetiske… Det er veldig omfattende. Kjernen for meg er å komme inn til seg selv, å stå for den man er, og å stå i lyset.

BH: Så mye av det første kurset går på arbeid med energifeltet, å rense ut blokkeringer og hindringer i aurafeltet og chakraene?
AG: Absolutt. Vi har jo tatt på oss mye i dette livet og sånn som vi forstår det, fra tidligere liv. Det er så mye som blokkerer for den vi er. Vi kan se på og løse opp i blokkeringer. Kjernen er å stå for det du er, og det du brenner for, og gjøre noe med det.

BH: På mange måter så er det ganske jordnært. Mange forbinder Pleiadene, Sirius og Andromeda med ganske høytflygende ideer?
AG: Jeg føler ikke at det er svevende, men jeg forstår at mange kan oppfatte det sånn. Å forklare det for noen som aldri har jobbet med selvutvikling kan være utfordrende.

Ag: Dere holder den første delen som er delt inn i tre kurs?
Ja, vi er godkjent til å være lærere i de tre første kursene. De neste trinnene er det vår egen lærer, Peter Omakayuel Rees, som holder. Hvis du vil ta alt så er den ganske omfattende, men du forplikter deg kun til ett kurs om gangen. Hvert kurs er for så vidt avsluttende. Så må du kjenne på om det er noe for deg å gå hele løpet ut.
Siv Helen, hvem er denne ”jeg”, essensen, vi søker etter?
Siv Helen: Det er den følelsen av å komme hjem til seg selv og følelsen av å kjenne seg selv.

BH: Som Apollon og orakelet i Delfi som sier: Kjenn seg selv?
SH: Ja, absolutt. Det kan vanskelig beskrives med ord. Å kjenne seg selv skaper en sånn trygghet og indre ro. De fleste mennesker er redd for sin egen storhet og kanskje for å bli drept dersom de tør å komme helt ut, slik de for eksempel kan ha blitt i et tidligere liv. Opplevelsen av å komme hjem til seg selv er også opplevelsen av å være ett med alt, i enhet med alt.

BH: Dere snakker om oneness. Hva er oneness for dere?
SH: Når du kommer inn til kjernen av deg selv og hva du er, så er det en åpenbaring i det at dette er meg og at man er del av alt. Du slettes ikke ut, du er ennå mer til stede. Samtidig er det en følelse av å være del av en annen. Det er som å være en dråpe i havet. Vi er her for å erfare den dråpen vi er. Vi er ikke her for å oppleve havet. Det vet sjelen vår veldig godt hva er.
Det handler om å komme helt fysisk ned i kroppen vår. Mange spirituelle lever bare fra hjertechakraet og opp.
De tre første kursene er en forberedelse for å åpne Ka kroppen, lyskroppen. Vi kan ikke åpne den uten å være nede i kroppen vår. Det handler om fullstendig tilstedeværelse i kroppen.
Anne Grete: Når man åpner Ka kroppen opplever jeg at man også blir enda mer til stede i kroppen.

BH: Med begrepet Ka kroppen kommer vi til Egypt. Hva er egentlig Ka-kroppen?
SH: Ka er lyskroppen vår. Ba er den fysiske kroppen vår. Ka er absolutt en del av oss, men mange har lukket den ned. Den er forbundet med den fysiske kroppen vår gjennom meridiansystement. Når vi åpner opp Ka-kroppen på kursene, åpner vi opp en og en kanal i ka-kroppen. Hver kanal står for ulike kvaliteter og egenskaper som for eksempel å kunne ta imot kjærlighet fra andre, næring fra andre og moder jord, gi næring til seg selv, åpne opp for en sunn seksualitet. Alle de ulike kanalene har spesielle temaer.
Når man åpner opp Ka kroppen skjer det en veldig fin transformasjon hvor man merker at livet begynner å endre seg. Man er i flow med det man er klar til å motta.
I denne skolen jobber vi også mye med hellig geometri. Rundt sjelen er det en sjelsmatrise, en merkaba som er formet som to tetraedere. Den er forankret til det vi kaller bodybeing kanalene. Disse kanalene er helt essensielle når vi snakker om evnen til å ha og utvikle klarsyn, klarhørsel, klarfølelse, klarintuisjon.
De tre første kursene, kalles FSP, som står for full sensorisk persepsjon og formålet er å gi slipp på alt av programmeringer, trossystemer, kontrakter energilekkasjer, smerte, sjokk og liknende som hindrer oss i vår utvikling og samtidig åpne opp for full sensorisk persepsjon.

BH: Opererer dere begrepet spirit, sjel og ego?
SH: Ånden er en del av det guddommelige og sitter i hjertet som en flamme. Egoet ser vi som kroppen vår. Den er en veldig viktig del av livet vårt.
BH: Skiller dere mellom ego og personligheten?
SH: Vi opererer både med ego og sjel. Personligheten sitter både i egoet og i sjelen.

BH: Jeg opplever sjelen som en større renere og klarere variant av personligheten uten frykt og angst og lignende.
SH: Jeg er helt enig. Mange spirituelle avviser egoet og aspekter av seg selv og prøver bare å være i lyset sitt. Men hele den menneskelige erfaringen her er å erfare alt i oss selv, også mørket og skyggesidene våre. Ved å akseptere og elske alt vi er går vi opp i 5. dimensjon og Kristusbevisstheten.

BH: Vi hadde jo 2012 og forventningen om oppgraderingen. Har dere noen synspunkter på det. Skjedde det noe?
SH: Det største som skjedde i 2012 var at alle mytene om 2012 ble brutt.

BH: Mytene om 2012. Ja, det var som mange hadde forhåpninger om at da skulle det store skje. Det virker som folk er mer desillusjonerte nå. De har kanskje jobbet og meditert i mange år, uten å føle at de kommer noen vei.
SH: Det er en misforståelse for jobben er på det indre plan, mens folk tror at det skal skje på det ytre plan. Da Trump ble valgt ble det en oppvåkning. Da forsto folk at det må skje fra bunnen av. Det kan ikke skje fra toppen og ned. Det ble en oppvåkning blant folk at ”jeg” må gjøre en forskjell.

BH: Ja, du har det politiske aspektet. Mange spirituelle ønsker ikke å delta i politikk og samfunnslivet.
SH: Man ser to ytterligheter. Den ene siden vil omfavne alt som lys og den andre ser konspirasjoner. Jeg ser at det er en stor entitet som fores av den energien som oppstår når det blir skapt frykt. Vårt hovedfokus er oss selv. Ikke dermed sagt at man ikke skal ha et samfunnsengasjement. Jeg synes det er viktig å ikke gi energi til fryktene og disse negative energiene. Alt det negative man gir oppmerksomhet vokser og skaper et konstant energitap hos de som lever i denne frykten.

BH: Man kan få en følelse av avmakt. Jeg ser at mange som er opptatt av konspirasjonsteorier har ofte jobbet en tid med det alternative. Så har de gått over til konspirasjonsteorier, det gjelder særlig menn, synes jeg. Det skal liksom skje noe og så skjer det ikke. Da må det være en grunn til det, og da er konspirasjonsideene nærliggende.
SH: Vi er allerede på vei inn i 5. dimensjon. Forandringen har skjedd. Flere mennesker er der allerede. Vi tror hele tiden at det skal skje i fremtiden, men det skjer nå. Mange har fått med seg at Shumannresonansen (jordens elektromagnetiske bølger) har fått en markant økning i frekvens. Vi holder på å tilpasse oss.

BH: Det skjer jo mye med jordkloden, men 5. dimensjon er mer en indre opplevelse?
SH: Det vil skje en forandring når mange nok mennesker er kommet opp i 5. dimensjon. Da vil alle gå opp. Det er litt motsatt av det folk tenker. Det som er viktig er å elske jorda slik den er, istedenfor å dømme alt. Makrokosmos og mikrokosmos. Det er en indre viten at selv om jeg er uperfekt så er jeg perfekt, alle barn vet dette, men blir avlært dette når de vokser opp.
Når vi går opp i 5.dimensjon så blir det «himmel på jorden», vi styres fra hjertet og ikke fra hodet.

BH: Hva blir de største forandringene hvis vi kommer inn i 5. dimensjon?
SH: Nå er det veldig mange som tror at man må utvikle seg gjennom smerte og motgang.
Trossystem som: «Det er i motgang du utvikler deg» og så videre, er veldig forankret hos folk.
Det som skjer når man kommer i 5. dimensjon er at man utvikler seg gjennom kjærlighet og gledesfylte hendelser og relasjoner. Du trenger ikke lenger kritikk og motstand.
Selv hadde jeg en opplevelse for noen år siden. Jeg var på et kurs hvor man kun skulle si positive ting. Man skulle gå opp på en scene og ta rollen som kursholder. Når et par av kursdeltakerne kom på scenen, så tenkte jeg, hvordan skal de klare dette. De var så sjenerte, hakkete og utilpass. Når man var på scenen skulle man kun få positiv tilbakemeldinger. Alle måtte si noe om opptredenen, og man hadde ikke lov til å si noe negativt til personen. Jeg tenkte først, da det var min tur, at jeg ville ha negativ tilbakemelding på hva jeg gjorde feil, for å lære av det.
Det som skjedde på de 5 dagene var helt mirakuløst. Disse personene som jeg hadde betvilt egnet seg som kursholdere, ble kjempedyktige. Hele gruppa transformerte seg. Plutselig forsto jeg at det var den trygge rammen, at alle visste at de ikke ville få noe negativt som ga resultatet. Det var helt fantastisk, og jeg forsto at jeg ikke trengte den indre kritikeren min. At jeg kunne utvikle meg gjennom kjærlighet, gjennom å støtte meg selv.
Det er det som egentlig er mye av essensen av 5. dimensjon. Vi slutter å være kritiske til oss selv, vi elsker den vi er, og da kan vi også elske andre slik de er. Da får vi et annet samfunn. Det samme gjelder penger. Det å måtte jobbe hardt for å utvikle seg, man må jobbe hardt for å tjene penger. Alle de gamle tingene vil løse seg opp og falle bort.
BH: Man kan vel kanskje snakke om det maskuline samfunn kontra det feminine. Apropos det. Det virker som det er en overvekt av kvinner som går på selvutviklingskurs. Er det deres erfaring også?
Ja, det er det. Men det er kommet til en ny type maskulin energi. Vi hadde to menn på kurs i fjor, og vår erfaring er at mannlige lærere tiltrekker mer menn. En av de mennene som var på kurs i fjor vil også bli lærer, og det synes vi er veldig fint.

BH: Hva går kursene ut på?
AG: På kursene renser vi mye av det vi har blitt påført blant annet fra foreldrene som kontrakter, korder (strenger) og lignende. Det kommer også mye fra samfunnet rundt, tidligere liv og lignende. Tidligere liv påvirker oss veldig.
SH: På det første kurset, kalt FSP1 leser vi fronten på chakraene. På kurs nummer 2, FSP2, leser vi det ubevisste og det underbevisste. Da leser vi baksiden av chakraene samt broen i mellom forsiden og baksiden. Vi åpner opp mellom det bevisste og det underbevisste, som er denne broen.
På alle kursene våre så ser vi også etter gavene hver person bringer med seg i dette livet, noen er kjente, mens andre gaver har vi skjult for oss selv.
På det andre kurset, FSP2, leser vi også alle kroppene; den fysiske, den eteriske, den emosjonelle, den mentale, astrale og spirituelle. Det skjer store endringer med kursdeltakerne under disse prosessene, spesielt når vi leser den astrale kroppen.
AG: Vi jobber også med 4. og 5. dimensjon. Vi opererer egentlig med 13 dimensjoner eller nivåer av Ka. Og Høyere Selv tar vi inn fra 4. dimensjon og opp. Jo mer vi er på plass i oss selv, jo mer kan vi gå opp i de høyere dimensjoner.
Vi jobber også med tidligere inkarnasjoner, med å løse opp i karma, det genetiske og rigide og uhensiktmessige tankemønstre.
Når vi aksepterer alle deler av oss selv, også våre skyggesider og jobber for å bli hele og ikke perfekte, så åpner vi opp et rom for andre til å akseptere seg selv slik de er.
Samtlige som fullfører denne skolen gjennomgår store transformasjoner som blir lagt merke til, både i dem selv og i omgivelsene. De får en indre ro, en stødighet, en livsglede, en tilstedeværelse.
Andre mennesker føler seg trygge, avslappet og harmoniske sammen med dem. Ringene i vannet brer seg utover. ●

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Taurus
The moon is 16 days old

Flere artikler