Astralreiser: Er du en portal?

Stjerneporten er en portal som alltid står åpen.
Det er en forbindelse fra kosmos.

Av Marbella Barajas

En som kan gå gjennom portaler blir ofte oppfattet som å være en drømmer. Vedkommende er gjerne så forbundet med andre dimensjoner at denne virkeligheten siver gjennom og inn i vår tredimensjonale verden.
Dette kan vise seg ved at man ser hjelpere, engler og energier som er i luften. Du føler deg kanskje litt fjern fra andre og samfunnet på grunn av disse portalene?
Frekvensen i slike portaler kan lett oppleves som overveldende, men de er der for å hjelpe deg.

For meg har meditasjon vært et utmerket redskap for å håndtere og behandle informasjonen og følelsene en slik kontakt har gitt meg. Hva består så informasjonen av? Hva er det jeg skal håndtere? Det å stille slike spørsmål er ofte en hjelp.

  • Har du noensinne vært fullstendig forbundet med en spesiell tidsepoke og følt at du er fra denne epoken?
  • Er du interessert i sjeler som krysser over til lyset?
  • Har du hatt noen ut av kroppen erfaringer?
  • Opplever du at du kanaliserer informasjon fra kosmos? Har du hatt erfaringer med utenomjordiske?

Din forbindelse med andre dimensjoner gjør alt dette mulig.

Det å være en vandrende portal betyr for det første at du er forbundet med parallelle virkeligheter. Det kan vise seg gjennom visjoner eller sterke og klare drømmer fra for eksempel et tidligere liv. Andre liv kan eksistere i en parallell virkelighet til din egen bevissthet. Det å ha manifestert en menneskekropp er det beste redskapet du som en sjel kan ha for å oppnå spirituell vekst!

På jorden er tid en illusjon vi lever i. Det kan være at du akkurat nå opplever et annet liv i en annen kropp. Gjennom å utvide din bevissthet kan du bli oppmerksom på denne interdimensjonale bevisstheten og få adgang til den når du måtte ønske det.
På jorden er det øyeblikket som betyr mest, det som er i øyeblikket. Gjennom forbindelsen til tidligere liv får du kontakt med en portal til uendelig kunnskap.
Hvis du møter et spesielt problem i ditt liv, er det store muligheter for at du samtidig opplever noe helt annet i en parallell virkelighet. Når noen arbeider med «skyggen» helbreder de karmisk smerte fra dette og/eller andre liv. Et slikt arbeid med skyggen kan være å integrere ditt jeg med flere parallelle virkeligheter. Hører du med til dem som har opplevd å skifte dimensjon?

Din tverrdimensjonale forbindelse er gjerne aktiv når underlige ting hender med deg. Har du for eksempel opplevd å ha følelsen av å ikke være i din fysiske kropp? Jeg pleier å kalle det våkne astralreiser.

En gang ble jeg trigget av å gå på et stort kjøpesenter og oppdaget at jeg var «borte» når jeg forlot det. Dere som har vært på slike kjøpesentre forstår hvor lav energien der kan være. Å gå i et slikt senter kan sammenlignes med å bli «zappet» av en energityv annethvert minutt. I hvert fall hvis du er en sensitiv multi- dimensjonal skikkelse.

Da jeg gikk ut av butikken var jeg helt klar over at jeg hadde en ut av kroppen opplevelse. Kroppen var fortsatt aktiv, men jeg hadde ingen kontroll over den. Det var som om noen andre var inne i min kropp og hadde tatt den med på en heisatur.
Jeg kom hjem og så meg selv i speilet, men gjenkjente ikke mitt eget ansikt. Det var en skremmende opplevelse. Jeg så denne saken som kontrollerte min kropp, mens den gjenkjente at jeg var klar over den. Denne skikkelsen ble forferdet av å se seg selv og over det faktum at jeg var klar over at den brukte min kropp. Det førte til at jeg satte meg ned på en krakk for å løsrive meg fra den. Etter et par minutters dyp pusting var jeg tilbake i kroppen.

Jeg husket hele opplevelsen og det føltes som en slag liten besettelse. Men jeg hadde ingen opplevelse av at det var noe demonisk ute og gikk.

 

Våre kropper er naturlige portaler.

De holder på og omgir vår bevissthet. Gammel lærdom kaller dette for merkaba. Historien på kjøpesenteret skjedde dagen etter jeg hadde arbeidet kontinuerlig med nedlastninger i en times meditasjon.

En av de tingene jeg lærte denne dagen var at kroppene våre er langt fra alt det vi består av. Jeg så også at vi kan «hacke» andres kropper.

Erfaringen med dissosiasjon fra kroppen er også det som skjer når sjelen forlater kroppen og tillater en annen enhet å komme inn. Grunnen til at jeg ikke kunne gjenkjenne mitt eget fjes, var at jeg ikke lenger anvendte det. Det var det noen andre som gjorde.

Den overveldende lave energien på kjøpesenteret hadde dyttet meg ut av kroppen slik at noe annet kunne ta plass der. Det er ikke slik for alle, men jo mer du mediterer og jo mer bevisst du blir, jo lettere vil du legge merke til andre enheter.

Jeg var så heldig at det var en forståelsesfull enhet som gikk inn i min kropp. Når den la merke til meg i speilet forsto den at den var avslørt og dro sin vei. Jeg har også undret på om denne enheten kunne være mitt eget fremtidige jeg?

 

Portaler og sjamanisme

I det kommende avsnittet vil jeg snakke om å bruke portaler til å hoppe inn i kropper fra et tidligere liv. Våre fysiske kropper er ikke de eneste aktive portalene. Vi kan også opprette våre egne.

I sjamanistiske ritualer lærer man blant annet å skape portaler som tapte sjeler kan reise gjennom. En gang ble jeg invitert til å delta i et slikt sjamanistisk ritual.

Vi dro på en reise hvor vi skulle lede forvillede sjeler, som befant seg i det ruinerte landskapet etter skogbrannen i California og tettstedet Paradise, over dit de skulle.
Hver av oss åpnet en portal for å gi sjelene til dyr og mennesker et sted de kunne krysse over. Etterpå fløy vi ved hjelp fra våre sjeleguider over landskapet og sendte healing energi til det. Det var en veldig sterk meditativ transe.

Du trenger ikke å vær en sjaman for å kunne gjøre dette. Som menneske har du en hellig rett til å kunne bruke disse redskapene og ferdighetene. I meditasjoner skaper jeg portaler for å reise til andre planeter og verdener. Som et multi-dimensjonalt menneske er dette noe du kan øve deg på og gjøre. Fantasien er den eneste grensen. Å lære og dele det du erfarer kan hjelpe andre til å ekspandere sine evner og forestillingsevne.

 

Portaler og tidligere liv

En ting jeg liker å bruke portaler til er å få adgang til kropper fra tidligere liv.
Et eksempel er at jeg for noen år siden åpnet en portal til renessansen. Da kunne jeg ta over kroppen til et tidligere liv som dronning i Skottland.

Da jeg så meg i speilet så jeg meg selv i hennes kropp. Jeg kjente at klærne de brukte i den tiden var voldsomt komfortable. Jeg fant tjenernes gangvei innerst i rommet og brukte den til å gå ut av slottet. Med en gang jeg hadde forkledd meg og kommet meg ut hadde jeg det ganske så morsomt på markedet. Den gangen var det virkelig et marked for bønder, fiskere og håndverkere som solgte sine varer og mat.

Jeg våknet ganske brått fra meditasjonen og lurer fremdeles på om den skotske dronningen ble overrasket da hun plutselig befant seg på markedsplassen utenfor sitt eget slott? Dronninger har antagelig behov for å få snudd litt om på sine rutiner i ny og ne. Slike erfaringer blir tilgjengelige for deg straks du tror det er mulig å ha dem.

 

Stjerneporten

På en måte ligner det å være en portal på å kanalisere. Du kan reise til steder, men du kan også motta informasjon fra disse stedene.

Når man mottar informasjon fra forskjellige steder pleier jeg å kalle det at man øser litt fra sin stjerneport. Jeg har nevnt at man kan ha nedlastinger. For meg kan det være knipper av informasjon fra mitt hjemlige stjernesystem. Jeg opplever å ha sterkest forbindelse med Pleiadene. Tidligere har slike nedlastinger klargjort energien i feltet rundt meg slik at jeg fikk den innsikten jeg trengte.

Stjerneporten er en portal som alltid står åpen. Det er en forbindelse fra kosmos. Det er også en forbindelse du har til kosmos som knytter det til den jordiske

evisstheten. Har du noen gang opplevd det som om all verdens vekt bokstavelig talt hvilte på dine skuldre? Du kan oppleve at du holder «rommet» for venner, familie og til og med omgivelsene.

Din stjerneport er alltid aktivert, noe som gjør at du har mulighet til å sanse energiskiftene som selve planeten gjennomgår. På samme måte som du har tilgang til energiskiftene som kollektivet opplever. Du er din stjerneport og stjerneporten er deg. Alt er forbundet med alt. Det er en avtale du gjorde før du inkarnerte i kroppen. Det kan høres ut som om du bare er en antenne. Men slik er det ikke. Som et menneske i en kropp har du gaven av fri vilje, slik den utfolder seg innenfor ditt matrix av skjebne og forutbestemthet. Du kan koble deg til forskjellige frekvenser og bestemme deg for å endre dem eller la de være som de er.

Det har foregått store skifter og massive oppvåkninger på jorden. Dette medfører at selve matrixen endres gjennom at individer som deg utdanner seg til å forstå sin evne til å skape forandringer på denne planeten. Du begynner med andre ord å huske hvem du er. ●

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon

The moon is currently in Capricorn
The moon is 2 days old

Flere artikler