Chakrameditasjon

En meditasjon som gir jording og for å åpne flyten og strømmen gjennom ditt energilegeme.

Les gjennom teksten før du begynner. Skriv den ut og ha den foran deg. Hvis du glemmer noe, så se på arket under meditasjonen. Gjør dette så mange ganger at du til slutt kan alle syv «stasjonene» utenat.

Begynn med å åpne kronechakra::

Se for deg at det er en gyllen strøm av energi som vibrerer på toppen av hodet.
Kjenn at denne strømmen er åpen og at den fyller deg med en opplevelse av kontakt med universet og den bevissthet som er og rommer alt

Når denne vibrasjonen er rolig og harmonisk lar du bevisstheten synke ned til det tredje øye
Når du åpner det tar du i mot visdom og sannet.
Kjenn hvordan det gir deg en åpenhet som gjør at du kan se gjennom illusjoner og inn til den sanne essens og betydning av ord, følelser og skapninger.

Når du kjenner at denne strømmen er som et klart og åpent lys lar du energien synke ned til halschakraet.
Der kjenner du at alt som har strømmet ned fra hodet møtes og balanseres av alt som strømmer opp fra kroppen. Kjenn at halsen blir som en åpen kanal hvor en balansert og klar sannhet, som vokser frem av hvem du er og hvordan du opplever deg selv og verden, kan flyte gjennom. La gjerne en lyd som følger denne kraften stige frem.

Når du er klar og har balalanse her lar du energien synke ned til hjertechakraet.
Som energien vokser her kjenner du hjerterytmen. Det er også som om dette energifeltet er klart begrenset, men samtidig kan romme uendelig mye. I sentrum av dette chakraet finner du en grønn kilde som springer ut av kjærlighetens absolutte sannhet. La denne kilden strømme.

Når du er klar til å gå videre lar du energien synke ned til solar pleksus.
Du kjenner at den energien du har med gjør at du ser, føler og snakker Sannhet.
Det gir deg en ro og en tyngde. Føl styrken her og vit at du kan stole på denne styrken når du følger strømmen og ser, føler og snakker Sannhet.

Når du selv ønsker det lar du kraften synke videre ned til harachakraet.
Her kjenner du selve livskraften boble. Den som gir deg energi til å utfolde dine ønsker og ditt begjær. Den som gjør at du alltid søker de best tenkelige omstendigheter for utfoldelsen av ditt liv. Kjenn at når du kan stole på din vilje, din kjærlighet og din sannhet, så kan du slippe løs denne kraften og nyte varmen og gleden den tilbyr.

Når du er klar til det lar du kraften synke ned helt til roten av din kraft og rotchakra.
Kjenn at nå, når du kan stole på ditt begjær, kan du ha tillit til din fulle makt og kraft.
Kjenn hvor stødig energien samler seg her og føl at du er hjemme i din fulle styrke og velvære.
Når du kan STOLE på og slippe løs ditt begjær
kan du ha tillit til din fulle kraft og makt..
Du er hjemme i din fulle styrke og væren.
Når du er klar åpner du øynene og kjenner at du er gjennomstrømmet av liv og livets kraft.

Flere artikler:

Era Life Center i Bergen

Era Life Center i Bergen

Era Life Center vil presentere et bredt helhetlig tilbud som lar mennesket utforske, nære, heale, erkjenne og leve livet slik vi som mennesker virkelig er ment å leve.