Akashabiblioteket – det åndelige Biblioteket

Av Steen Landsby

Her finner du alt om deg selv og om hele verden – hvis du har ”lånekort”

Men hvordan får man et slikt lånekort?

Ville det ikke vært vidunderlig å ha et kort til dette store åndelige biblioteket hvor alt om deg, din fortid, fremtid og din sammenheng med alt annet i livet står beskrevet. Noen påstår at du ikke bare kan se all denne informasjonen, men også endre den til noe annet som du heller vil at skal stå der?
Det finnes mange bøker, videoer og foredrag om metoder du kan ta i bruk for å komme i kontakt med dette åndelige arkivet, som visstnok skal ha engler som bibliotekarer. Det sies at du kun trenger å gjøre noen enkle meditasjoner og visuelle øvelser for å få adgang. Da skal du kunne omskrive det du ikke har lyst til å erfare og vipps, så ligger et nytt liv foran deg.
Vi elsker jo sånne snarveier, så hvorfor skal vi da bry oss med å utvikle oss møysommelig i liv etter liv? Slike tanker er fascinerende, men er de logiske? Hvordan henger slik tanker sammen med all visdomstradisjon og åndelig innsikt? La oss legge ut på en reise gjennom logikkens verden og konsultere de innviede, som i over 4000 år har beskrevet veien til dette biblioteket.

Alt er lagret
Mennesket er et fantastisk åndelig vesen som kontinuerlig opplever noe – også i de åndelige verdener, i søvnen, etter døden og mellom inkarnasjoner. Alle disse opplevelsene registreres i vår bevissthet. Lagringsenhetene som vi gjemmer opplevelsene i er bedre enn de beste holografiske 3D gjengivelser med autentisk lyd og lys. Materialet er faktisk nøyaktig like virkelig som den virkeligheten vi opplever akkurat nå.
Mennesket er et lite vesen i et større vesen: Menneskeheten. Det gjør at våre opplevelser lagres både som personlige – som gjelder deg – og som en del av menneskehetens opplevelser. Ja det lagres også som jordklodens opplevelser, siden vil alle er en del av Jordklodevesenet. Alt er på ett «sted» i forskjellige energifrekvenser.

I de fleste fysiske biblioteker gir lånekortet adgang til alt som finnes på biblioteket. Men det eksisterer steder, som for eksempel Det Kongelige Bibliotek i Kjøbenhavn hvor du aller nådigst kan få lov til å titte på en del gamle og uerstattelige bøker. Du kan ikke låne dem med hjem. Det finnes også bøker som du overhodet ikke har adgang til hvis du ikke er forsker eller har en annen svært god begrunnelse.
Det finnes en lignende inndeling av avdelingene i Akasha arkivet. Du har din personlige biblioteksavdeling om ditt underbevisste. Det er avdelinger om arter, nasjoner og andre grupperinger av et ulike slag, som du ikke får adgang til uten videre. Du får heller ikke adgang til Jordkodevesenets erfaringer, for å ikke snakke om Universets.

Selv om du skulle få adgang til disse avdelingene ville du ikke forstå et dugg av det! Det ville ikke gi noen som helst gjenklang i din bevissthet – du ville ikke kunne bruke det helt ubegripelig omfattende innholdet i de høyere energier til noe somhelst.
Hvem utsteder lånekort?

Det er interessant at du selv må utstede lånekortet som gir deg adgang til Akashabibliotekets forskjellige avdelinger. Hvordan skal det så gjøres? Gjennom din menneskelige og spirituelle utvikling.
Din evne til å ha balanse mellom tanker og følelser, av helhetsforståelse og inderlig kjærlighetsevne skaper et tankeklima som utløser din intuisjon. Den er nøkkelen til «lånekortet».

De fleste av dagens mennesker er godt på vei til å utvikle intuisjon. Mange kan oppleve intuitive glimt – mest som ideer og viktige aha opplevelser. De gjør at vi i liv etter liv får større og større opplevelse av sammenheng og inderlig kjærlighet til alt og alle. Som dette utvikles bryter det etter hvert virkelig store intuitive glimt gjennom til bevisstheten. Intuisjon er overhodet ikke hverdagskost. Det er ofte en vanlig oppfattelse som springer ut av forskjellige definisjoner av begrepet. I følge Martinus (dansk forfatter og mystiker. Red.) kosmologi er intuisjon universets mest gjennomtrengende energi! Han forklarte at intuitive glimt alltid inneholder en total klarhet hvor man ser en guddommelig sammenheng og føler en dyp indre samklang med alt.
I de fleste andre sammenheng brukes ordet intuisjon om langt mer begrensede oversanselige evner som klarsyn, klarhørsel og klarfølelse

Et kosmisk «urstoff»
Et annet navn for AKasha arkivet er Akasha krøniken. Akasha er et ord fra sanskrit som betyr «det som gjennomtrenger». Det kan også bety «rom». Det er et urstoff som finnes mellom alle atomer og muligens mellom alt stoff i vår fysiske verden. Kanskje er det den mørke materien som naturvitenskapen vet at finnes, og som man prøver teoretisk og eksperimentelt å finne, men enda ikke forstår som helst om.
Akasha urstoffet gjennomtrenger også alle former for åndelig stoff. Kort sagt så er det et altomfattende energifelt. Vi kunne nok også brukt ordet bevissthet, eller muligens guddommelig bevissthet. Akasha er dermed en bevisthetsenergi som består av den samlede viten og erfaring i den fysiske verden. Det som kommer fra oss og alt annet levende på jordkloden, fra planetvesenet, solsystemer og galakser. Ja fra hele universet og til og med fra parallelle universer. Det inneholder også alt som er skjedd i de åndelige verdener.
Det vil si at alt som skjer samles som energi i forskjellige frekvenser i dette «rommet». Ved hjelp av vår ytterst begrensede forestillingsevne kan vi se det for oss som hyller i et gigantisk åndelig «verdensbibliotek.» Riktig nok av det usynlige slaget!
I det gamle testamentet blir dette ufattelige kosmiske energifeltet kalt den kosmiske ånd og sjel. I buddhismen kalles det den kosmiske substans, mens det i flere kosmologier beskrives som visdomshavet.
Senteret i Akasha arkivet beskrives av de vise som den guddommelige bevissthet, som er uten evner, kvaliteter eller handlinger. Det er herfra alle energier og bevegelser i verdensaltet, via en skaperevne, springer ut og samhandler med hverandre. Både de fysiske og de ikke fysiske.

Den personlige del
Puh – det var en skikkelig runde. Lå oss gå tilbake og se litt mer på vår mulighet til å få utstedt et lånekort i akashablioteket.
Som sagt er det vår spirituelle utvikling som er den fremste betingelsen for å få dette kortet. Akkurat nå skjer det veldig mye med oss på dette området. Vi går gjennom en heftig tid med lidelser og andre dyrekjøpte erfaringer. Men vår kjærlighetsevne vokser i tilsvarende takt. Det gjør at vi stadig utvikler større balanse mellom følelser og tanker. Selv om det til tider er en hard nøtt å knekke.

Det skjer veldig mye i våre sinn. Mange kjemper med samvittighet, feminine/maskuline treningsscenarier, utfordring av evnen til å skille det ene fra det andre, familiære forandringer, autoritære utbrudd og ensomhetsfølelse både i forhold til andre og som en eksistensiell tilstand… Du kan bare fortsette listen på egen hånd.

Er det da ikke ganske naturlig at man ønsker å bli bedre rustet til å håndtere dette, aller helst på en superlett, smart og hurtig måte – gjennom å finne de enkle løsningers vei. Nå har det seg slik at vi er inkarnert her i denne tunge materien for å omformes fra «larve» til «sommerfugl». De som har sett en sommerfugl kravle ut av sin gamle puppe vet at det er svært krevende å vrenge av seg det gamle. Men når vingene først er fylt med væske, så flyr sommerfuglen mot lyset.
Enkeltmenneskets personlige del av Akasha-arkivet består av personens underbevissthet. Her finnes minnene fra dette og tidligere liv. Gjennom terapi, regresjon og andre former for opphenting kan man «dykke ned» i underbevisstheten og prøve å konfrontere tidligere opplevelser for å se på sine begrensninger. Deretter kan man lete etter ressurser til å skape nye evner. I visse tilfeller kan en klartseende til og med få samlet opp noen aspekter av fremtiden.
I følge mange populære bøker kan man enkelt og raskt «omskrive» denne informasjonen om fremtiden gjennom suggesjoner, visualiseringer o.l. På den måten kan man stimulere til fremvekst av nye evner. Gjennom nye tanker /følelser kan man påvirke sin underbevissthet og slik endre sine handlingsmønstre (årsaker) slik at virkningene (fremtiden) endres.

Med hånden på hjertet, hvor lenge tror du vi må øve oss for å forandre en evne? Vipps så er det gjort? Nei. Ting tar tid!
Det er også grenser for vår tilgang til vårt personlige Akasha arkiv. Det er en egen del, som kalles overbevisstheten, hvor alle årsakssammenhenger for våre handlinger finnes. Der det er årsaker er det også som kjent virkninger. Disse virkningsenergiene vil kunne angi personens fremtidige skjebne. Spennende? Ja, men dette får vi ikke helt adgang til uten den nye evnen: intuisjon. Evnen til intuisjon muliggjør en reell og dyp erkjennelse av det egentlige i våre opplevelser og skjebner – som befinner seg i overbevisstheten. Når vi får kontroll over intuisjonen vil det være helt naturlig å dirigere den mot overbevisstheten. Der vil vi kunne tilegne oss et langt større overblikk over vårt eget liv og utvikling.

Den planetariske og universelle avdeling
Denne store avdelingen av Akasha arkivet rommer alle bevegelser som til alle tider har forekommet for alle universets levende skikkelser. Her er alt energi, det inkluderer alle de mulige fremtidige utviklingsformer av både menneskeheten, planter og åndelige verdener.
Det kunne vært interessant å ta en rask titt på denne avdelingen. Men lånekort til dette store visdomshavet krever at tanker og følelser er i 100% likevekt. Kjærlighetsevnen må også ha en særs høy kvalitet. Det må kort sagt være et daglig tankeklima som er dominert av nestekjærlighet.

Hvert enkelt av dagens mennesker har gjennomlevd stadier på et molekylært vesen, et mineral, et plantevesen, et organvesen og et dyrevesen på vei til å bli menneske – til sist vil det bli et åndelig kjærlighetsvesen.
Forestill deg at alle dine handlinger, ønsker og erfaringer gjennom alle disse stadier har blitt lagret på en slags cd. Dermed har du nå et uendelig antall av disse i biblioteket. Martinus kaller disse CD-ene for sansehorisonter. Du kan gjenoppleve alle disse sansehorisontene, så langt tilbake i tid som du måte ønske. Det gjør du gjennom den omfattende intuisjonsevnen du får stadig større tilgang til som et permanent åndelig vesen.

Da vil du ha fått ditt permanente lånekort og en sammensmelting med det guddommelige. Du har virkelig blitt et «menneske i Guds bilde.» Du har fått adgang til det totale verdensaltets kosmiske bevissthet. I øyeblikket har vi stort sett ikke mer enn et «barnekort» med noe adgang til vår egen underbevissthet. Hvis vi da overhodet kan finne dette kortet. Men samtidig er vi på vei til bli VIP kunder. Ha en god reise til Akashakrønikene.

Flere artikler:

Era Life Center i Bergen

Era Life Center i Bergen

Era Life Center vil presentere et bredt helhetlig tilbud som lar mennesket utforske, nære, heale, erkjenne og leve livet slik vi som mennesker virkelig er ment å leve.