Hva er problemet med konspirasjonsteoriene?

10. mai 2020Se disse artiklene, Artikler: Samfunn, debatt, livsstil,

Av Briana Holberg – en oppdatert utgave fra en artikkel i Ildsjelen 2014.

Du har helt sikkert sett dem – alle teoriene rundt covid-19 viruset. Som om ikke pandemien er ille nok så må vi også plages med en rekke vidløftige teorier om virusets opphav: Bill Gates har skylden!, eller viruset er laget i et laboratorium eller at viruset egentlig ikke eksisterer eller at verdens befolkning skal reduseres, eller at vi skal lures i en fæl vaksine, eller at politikere egentlig vil innføre et totalitært styre…

Men hva er egentlig konspirasjonsteorier, og hvorfor virker det som om urovekkende mange blir påvirket av dem?  

Konspirasjonsteorier og videoer deles villig vekk på Facebook o.l. Internett oversvømmes av innlegg som omhandler konspirasjoner.  I verste fall kan denne delingen få tragiske konsekvenser. Det har vi sett flere ganger, i Norge også. Og selv om du selv er i psykisk nok balanse til ikke å ta skade av det eller miste fotfestet, så vet du ikke hvordan mottagerne av din formidling av  konspirasjonsteorier vil reagere. 

I våre dager kan det være vanskelig å vurdere kvaliteten på all informasjon man mottar. Særlig innenfor et felt som alternativ bevissthet er det få rammer og grenser. Virkeligheten defineres på en rekke ulike måter. Den fysiske verden er ikke  det eneste faste holdepunktet for opplevelsen av eksistensen. Virkeligheten fortolkes på basis av emosjonelle, psykiske, intuitive eller mentale opplevelser. Det medfører at det kan være vanskelig å skille klinten fra hveten. Hva er  ”sant”, og hva er innbilning. Kan man overhodet vurdere slike ting?

Eksisterer det ikke-fysiske skapninger som engler og alver?
Kan man ta kontakt med avdøde gjennom medier?

Har kroppen energilag som ikke kan sees med det blotte øyet?
Kan man lese andre ved hjelp av tarotkort og astrologi? 
Virker krystaller helbredende, kan man gå ut av kroppen, eksisterer nær døden opplevelser, kan man bli opplyst, finnes det flere dimensjoner …

Særlig internett er en sann røre av informasjon. Vanskelig kontrollerbare og subjektive påstander overtar ofte for objektiv observasjon. Noen av de vanskeligste og mest pågående påstandene som diskuteres kommer fra de såkalte konspirasjonsteoretikerne. Konspirasjonsteoriene har i løpet av de siste årene blitt som en vegg av støy, et angrep på den kollektive bevissthet, og en vanlig måte å forklare komplekse verdensbegivenheter på.

Trykker man på søkeordet ”konspirasjon” på google får man opp 216 000 resultater. Det engelske conspiration gir hele 10 600 000 resultater. 119 000 000 conspiracy Det er 118 000 000 resultater for conspiracy theory, så det er tydelig at dette er et omfattende tema.  

Hva er en konspirasjonsteoretiker og hva er konspirasjonsteorier?

Konspirasjonsteori, forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre mektige grupper i hemmelighet konspirerer (sammensverger seg) for å fremme sin egen, skjulte agenda. Slike teorier tar oftest utgangspunkt i historiske hendelser, og består av utvalgte fakta og spekulasjoner som til sammen skal bevise at det står en overordnet, ondsinnet konspirasjon bak. Teoriene er gjerne innviklede og omfattende, og ettersom et av hovedpremissene er at dette er noe de ansvarlige ønsker å holde skjult, er det vanskelig å motbevise eller argumentere effektivt mot dem. Selve mangelen på konkrete beviser brukes ofte i seg selv som et argument for at “noen” prøver å holde noe skjult for offentligheten. Store norske leksikon  

Konspirasjon betyr vanligvis en sammensvergelse eller et komplott. Ordet kommer fra det latinske conspirare som betyr å puste sammen for eksempel i et hviskende møte i anledning en hemmelighetsfull sammensvergelse.

Tidlige konspirasjonsteorier: Kristenforfølgelse – kristne ble gitt skylden for bybrannen i Roma av keiser Nero og ble systematisk henrettet. Under svartedauden ble de spedalske beskyldt for å ha forgiftet brønner. Jødene fikk også skylden for sykdommen, og de ble forfulgt og henrettet i store mengder i Europa.

I renessansen fikk man hekseprosessene som kostet tusenvis av mennesker livet. Heksene ble regnet for å stå i ledtog med Satan og brukte magi for å ødelegge avlinger, spre sykdom og evig fortapelse. Frimurerne har heller ikke sluppet unna forfølgelse. Med sine lukkede samfunn og interne hemmeligheter har de blitt et yndet objekt for konspirasjonsteorier. Likeledes Vatikanet et yndet konspirasjonsobjekt. (Ikke helt ufortjent. De har mye å svare for selv uten å konspirere mot dem.)

Idag er FN og WHO de som oftest er offer for konspirasjonsteorier. Det er også en sterkt økende motvilje mot Bill Gates særlig etter at han gikk ut mot Trump.

Norge

Norge har også vært preget av fremmedfrykt. Den såkalte jødeparagrafen forbød i sin opprinnelige form jøder, jesuitter og munkeordener å komme til Norge, og lød:

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.   Jesuittene har av en eller annen grunn ofte blitt sett på som en mistenkelig gruppe. Først i 1956 ble det tillatt for jesuitter å reise inn i Norge.

Uaktuelt i dag sier du. Les dette sitatet:

I dag styres Norge av en Jesuittisk konspirasjon direkte fra Vatikanet i Roma, som ødelegger denne nasjonen innenfra, dag for dag. Dette er en del av en større plan internasjonalt, hvor Vatikanet har planer om å ta kontroll på hele verdens befolkning, og innføre New World Order – NWO, og innstifte en verdensregjering, hvor alle mennesker skal tvinges til å underkaste seg den katolske kirke og den satanistiske pavemakten. De som ikke underkaster seg, skal fjernes fra denne jord, det er Vatikanets onde plan. Det er ingen hemmelighet lengre at Jonas Gahr Støre tilhører Vatikanets Jesuitt orden. (Sakset fra en kjent nettside jeg ikke vil drive reklame for.Red.)  

Moderne konspirasjoner

Moderne konspirasjonsteorier skiller seg fra de opprinnelige ved det at de gamle konspirasjonsteoriene så på visse grupper i samfunnet som en trussel mot storsamfunnet. Det var kaos som sto mot orden, og kaoset måtte avskaffes.

I moderne konspirasjonsteorier er det ofte omvendt. Samfunnet representerer ikke lenger trygghet og orden for konspirasjonsteoretikeren. Det er selve samfunnsordenen som har blitt trusselen.  

John Færseth skriver i sin bok KonspiraNorge om moderne konspirasjonsteorier:

Mektige nettverk kontrollerer bankvesen, politikere og media. Ofte blir de sagt å være overnasjonale og i stand til å sette land opp mot hverandre for å fremme sin egen New World Order, et globalt diktatur, mens konspirasjonsteoretikerne som er de eneste som forstår hva som foregår, står utenfor og etter beste evne forsøker å utfordre dem. Konspirasjonene har blitt superkonspirasjoner.  

 

Hva er problemet med konspirasjonene?

Å fokusere på sammensvergelse og å lete etter skjulte hemmeligheter, koder, organisasjoner, utgrupper gjør en sensitiv for informasjon og spor. Man søker hele tiden etter å finne noe som bekrefter ens teori. Det kan kanskje sammenliknes med å være fobisk.

Hvis man har kattefobi så vil man for eksempel hele tiden se seg om etter katter. De kan være skjult hvor som helst, under bordet, bak husveggen, i gresset, på loftet… fokuset blir å unngå å treffe på katter ved å hele tiden bruke røntgenøyne for å finne dem. Objektiviteten forsvinner og isteden oppstår en subjektiv angst. Du ser katter overalt.

En konspirasjonsteoretiker går motsatt vei og søker hele tiden å finne bevis for en teoris eksistens. En teori, en organisasjon, et tema, en gruppe mennesker kan oppta mesteparten av ens bevissthet slik at verden nesten bare dreier seg om dette temaet. Du ser beviser på konspirasjonsteorien overalt. Mange kan klare å romme en slik stressende tilværelse, men for enkelte kan det utvikle seg til paranoia.

Når blokka du bor i er oppkjøpt av en fiendtlige organisasjon for å kontrollere deg, når naboene som hilser på deg er utsendte spioner, når du mikrobølgebestråles fra naboleiligheten, når mobilen din avlyttes og pc’en din kontrolleres av fienden… da har du problemer. Da har det bikket over.

Det kan være vanskelig å kontrollere dette bikkepunktet. Når går en teori over i galskap?

Et kjennetegn er aggresjon. En konspirasjonsteoretiker kan ofte sammenliknes med et sektmedlem. I en sekt finnes det kun en sannhet. Tror du ikke på den er du utenfor. En fiende. Du er enten med eller mot. Her kommer ofte aggresjonen inn.

Respekt for andres meninger og søken etter å finne en felles forståelse vil som regel være liten. Istedenfor møtes såkalte tvilere med aggressiv overbevisning. Og jo mer man har investert i sin konspirasjonsteori jo mer aggresjon er det å ta av. Pluss at det er et uendelig hav av ”bevis” på nettet. Det finnes alltid en video, et vitne eller en bok som understøtter ”din sannhet”.

Men er ikke egentlig en konspirasjonsteoretiker en person med et like sterkt behov for å påvirke samfunnet med sine meninger som en politiker?

Mange er opptatt av å finne ut av myndighetenes handlinger og eventuelle renkespill. Det er jo fint å være kritisk og ikke sluke alt myndigheter og andre forteller oss. Her kommer igjen måten diskusjoner blir ført på. En politisk interessert person vil ofte tilstrebe å finne ut en best mulig løsning på et problem,  kanskje et kompromiss eller å søke en objektiv forståelse av noe.(I beste fall.)

En konspirasjonteoretiker er først og fremt opptatt av å få frem det som oppleves som sin egen sannhet. Han eller hun har svaret, det må bare formidles og forståes av flere. De er ikke drevet av et ønske om samarbeid og å finne en felles forståelse. Verden oppleves som svart hvitt – og noen andre der ute har alltid skylden… bare ikke konspirsajonsteoretikeren for han eller hun har funnet sannheten.

Et annet element er ideen om at vi selv skaper vår egen virkelighet. Hva ønsker jeg å fokusere min bevissthet på? Hva gjør meg mest tilfreds og harmonisk?

Konspirasjonstanker skaper lett en følelse av avmakt og manglende kontroll over tilværelsen. Er dette energier jeg ønsker å forsterke?

I konspirasjonsteoretikernes verden skjer ingenting ved en tilfeldighet. Alt har en intensjon. Alt er en del av en eller annens store plan. Ingenting er som det synes. De som kontrollerer og styrer begivenhetene skjuler sin rolle og sin identitet ofte i form av hemmelige organisasjoner. De ønsker å fremstå uskyldig og gjemmer seg. Alt har sammenheng med alt annet. Den onde planen tillater ingen tilfeldigheter, alt er kontrollert. Det er derfor opp til konspirasjonsteoretikeren å avsløre disse fordekte mønstrene som viser seg for dem i form av symboler, tall, mønstre eller hendelser. Det er bare konspirasjonsteoretikeren som ser disse mønstrene og hendelsene i sitt rette perspektiv. Villigheten til å lytte til andre er derfor ikke spesielt fremtredende. Hvis du ikke er enig med konspirasjonsteoretikeren så er det fordi du ennå ikke har innsett sannheten. … Og det er alltid noen andre som har skylden.. og konspirasjonsteoretikeren kan ikke gjøre annet enn å opplyse andre om den forferdelige tilstanden noe eller noen er skyld i. Ordet skyld er sentralt. Noen har skylden. Og her kommer det skumle inn. Noen blir bærer av det mørke og onde. Det kan være jøder, jesuitter, muslimer, pavekirken, katolikkene, myndighetene, hemmelige organisasjoner, Frimurerne, Illuminati, USA, FN, WHO, Bill Gates, Arbeiderpartiet, Gahr Støre, … mulighetene er uendelige.

De mest fanatiske konspirasjonsteoretikerene singler ut en samfunnsgruppe som ofte er uten virkelig makt i samfunnet og gjør dem til syndebukk. De er mange nok til at de kan henges ut, og de er for få til virkelig å slå tilbake. Det er et oss og et dem eller de/de andre. De andre henges ut som fienden, og de skal knuses. Hitler og nazistene benyttet seg av dette.

Men kan du innvende, konspirasjoner eksisterer virkelig. Mange lands myndigheter har skjulte forferdeligheter på samvittigheten. Se bare på Watergateavsløringen, styrtede regjeringer i Chile, Iran, … Skal ikke det avsløres?

Jo, kritisk journalistikk og åpenhet i samfunnet er viktig. Det er fundamentalt for demokratiet. Men et politisk interessert menneske vil tilstrebe å finne gode løsninger, og prøve å unngå at noe slikt skjer igjen. I politikken bør man ta hensyn til alle, også de man er uenig med.

Å være valgt til å styre betyr ikke at man skal ta all makt i sine hender. Det er en misforstått utgave av demokrati.

Konspirasjonsteoretikerne synes å tro at bare alle er enig med meg så vil alt løse seg. De er i sin ånd antidemokratiske, og de mest fanatiske virker å mangler respekt for andres syn, kultur og opplevelse av virkeligheten. De lider av den villfarelse at en dag vil verden innse sannheten. Det blir litt som dommedagsprofetene som varsler verdens undergang igjen og igjen uten at noe skjer. Lærer de noe av sine feiltagelser, nei som regel ikke. De regner bare ut en ny katastrofedato i fremtiden.

Hvorfor blir så mange fascinert av konspirasjonsteoriene?

Kan det være at det er litt behagelig. Det krever ikke at du jobber med meg selv: ”Du kan ikke gjøre noe før verden oppdager sannheten. Fienden er for mektig, osv.” Konspirasjonsteoretikeren kan som regel ikke gjøre annet enn å overflomme det digitale samfunn med sitt syn. Og konspirasjonsteoretikeren gjør det gjerne. Eller føler konspirasjonsteoretikeren seg overmektig? Han eller hun alene vet sannheten. (Er det oftere en hann enn en hun? Det kan virke sånn til tider.) De som er uenige regnes som dumme, godtroende, uvitende, sløve. De kan bare ha det så godt.

Konspirasjonsteoretikeren vet hvem fienden er, og det gjør ham mektig. Han kan finne allianser på nettet som bekrefter hans tro og det gjør ham sterk.

Konspirasjonsteoretikeren føler seg kanskje selv som del av en hemmelig orden. Ordenen av ”Vi alene vet sannheten”. Virkelig farlig blir det når man blander inn aggresjon eller ubalanse og definerer visse miljøer og grupperinger som fiender. I verste fall tar konspirasjonsteoretikeren saken i egne hender og demoniserer fienden for å prøve å utrydde den.  

Hva er problemet med konspirasjonstetikerne?

Historisk sett så angriper de ofte svakere grupper og setter mennesker opp mot hverandre. De har ofte en underliggende eller synlig aggresjon som kommer til syne når andre yter dem motstand ved å være uenig.  De er sjelden interessert i en åpen diskusjon og unngår enhver vidsynt drøfting av temaene. I deres verden er det en sannhet – og kun den.

  • De baserer seg på tro, ikke viten, og de forkaster allmenn kjent kunnskap og historiske og vitenskapelige fakta. Bevisførselen er uakademisk, subjektiv og partisk, og den baserer seg som regel på ubekreftede kilder på nettet eller tro og synsing. (Som om nettet eller wikipedia for den sakens skyld, har noen som helst kredibilitet. Hvem som helst kan skrive hva som helst der.)
  • De sår ofte splid mellom mennesker og ser verden i svart hvitt. De kan skape utrygghet og i verste fall gi mennesker problemer med deres psykiske helse.
  • De er overveldende og argumenterende og gjør at mange overmannes og ikke ser den manglende logikken i det som hevdes. Angst for å bli blandet inn i ubehagelige diskusjoner gjør at mange ikke orker eller tør å være uenig.

Røttene (til konspirasjonskulturen) befinner seg på tre forskjellige steder; I UFO-kulturen, i kristen apokalyptikk og i det amerikansk høyreradikale miljøet som kalles ”The Radical Right”…

I tillegg har konspirasjonskulturen tatt opp i seg en del elementer fra den amerikanske venstresiden og antikrigsbevegelsen, der det også finnes en god del mistillit til myndighetene, til militæret og til etterretningsorganisasjonen CIA.

Sitat: KonspiraNorge

Om vi i for stor grad omgir oss med et nettverk som deler våre egne oppfatninger og lukker ute motstemmer, risikerer vi å havne i et ”ekkokammer” der oppfatninger og forestillinger i stedet for å bli utfordret gjennom diskusjoner, blir kastet frem og tilbake og dermed stadig forsterkes.

Sitat: KonspiraNorge

Se flere artikler her:

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Denne nettsiden bruker cookies. Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Du kan forhindre bruk av cookies i nettleserens innstillinger, men dette kan påvirke funksjonaliteten til nettsidene du besøker. Bruk av cookies er ikke essensielt for nettsiden vår, men det kan forbedre brukeropplevelsen din.