Tarotkortene: Keiseren – fra sjelens perspektiv

Keiseren er kort 4 i tarotstokken. Tradisjonell betydning er autoritet, dyktighet og soliditet. Keiseren tar styringen og leder som en konge eller keiser.

I dette kortet har sjelens lys begynt å få tak på formen. Vi har dannet en personlig identitet som gir sjelen en ramme den kan erfare seg selv innenfor.

Keiseren viser sjelens behov for å mestre den ytre verden. Når vi har lært å krabbe vil vi helt automatisk begynne å gå. Kroppen er en form, eller en lampe, som sjelens lys begynner å skinne gjennom. Man kan føle seg fanget av formen, men hensikten med den er at sjelens lys kan ha et hjem i den og derfra skinne og kaste sitt lys ut i verden.

Hvis vi ikke har kontakt med Keiserenergien vil vi mangle evnen til struktur og disiplin. Hvis vi er fanget i den vil vi tviholde på kontroll over den ytre verden og bli fanget av formen.
Vi kan si det slik at dette kortet viser til at mennesket er en gartner i livets hage. Vi er her for å ta ansvar og gjøre verden til et organisert paradis, istedenfor en villmark.
Mange mennesker klamrer seg til makten fordi det er skremmende å være maktesløs. Det er ikke Keiserens egentlige hensikt. Keiseren søken er å skape den formen som lar lyset skinne sterkest. Vi kunne kalle vår fysiske kropp og vår evne til å samle og holde energi med vår bevissthet, for en lampe. Jo bedre lampen er laget, jo høyere lysstyrke vil den kunne tåle uten å miste sin struktur og evne til å holde ting samlet og helt. Da kan vi bruke oss selv som et redskap til å ta ansvar og rette lyset dit det er behov for det.

Når vi har positiv kontakt med Keiserkortet er vi ikke engstelig for å ha ansvar og autoritet, men vi er heller ikke redde for å gi slipp på den.

Keiserens kraft går sammen med Keiserinnenes kreative energi ( Se mer om Keiserinnen i aprilnummeret av Orakel). Når keiseren er på «plass», så skaper han en ramme som gjør det trygt og mulig for vår indre Keiserinne å utfolde seg i verden. Det er sjelens styrke og autoritet som gir oss mot til å handle og skape i verden ut fra lyset og den intuitive sannhet som strømmer gjennom oss.

Sjelen gir oss her en test. Det å være sterk og mektig og ikke misbruke mulighetene og friheten det gir oss, er ofte en større utfordring enn å kjempe mot andre som truer oss. Den virkelig sterke er den som tørr å vise svakhet. Den som virkelig har makt bruker den ikke til å kjempe med andre eller til å skaffe seg mer makt, men bruker den til å gi andre kontakt med sin egen indre styrke og kraftfullhet. ●

Les flere artikler og  småstoff om miljø, spiritualitet, meditasjoner, krystaller, universet, quizzer o.l. i pdf-utgaven av Orakel.

Flere artikler om liknende temaer …