Tarotkort – Keiserinnen

Av Per Henrik Gullfoss

Mens kortet Høyesteprestinnen var kjærlighetens essens, er Keiserinnen kjærligheten manifestert. Keiserinnen er den synlige skjønnhet. Hun er ånd og sjel som beveger seg så langsomt at hun kan elske og skape gjennom fysisk form. Hun er vekstkraften i kosmos, og resultatet av Magikerens og Høyesteprestinnens samarbeid.

Tarotkortet Keiserinnen 

Keiserinnen er kornet som gror på marken, trærne og blomstene. Kortet åpner en port inn til Jordens/Gaias egen bevissthet. Overflod og fruktbarhet ligger i kortet. Keiserinnen er også knyttet til den feminine seksualitet. Den frodighet, varme og frihet som finnes i den mottagende og livgivende siden av seksualiteten.
Keiserinnen står for vekst, kjærlighet og nytelse.

Hun er også knyttet til den feminine formen for magi. Mens Magikeren former verden gjennom å følge de ytre lover, former Keiserinnen ved å være en del av det hun påvirker. En typisk form for feminin magi er å bli kjent med kraften til et tre eller et dyr gjennom å oppleve enhet – hvordan det er å være dette dyret/treet. Slik viser hun oss hvordan vi selv kan benytte oss av og glede oss over de samme kreftene som dyr og planter er i «besittelse» av. Keiserinnen er naturens kraft slik den fremstår i form av planeten, men også slik den fremstår inni oss. Det er den den frodige og blomstrende skaperkraften i vårt indre.
Keiserinnen gir ikke sine gaver for å være snill og hyggelig, men fordi det er hennes natur å dele av sin overflod. Hun er overflødighetshornet, universets uendelige rikdom manifestert i den fysiske verden. Den som har et åpent sinn og en dyp indre forståelse av universet, vil åpne armene og ta imot.

Tarotkort Keiserinnen Visconti-Sforza stokken

Jorden har enda ikke krevd betaling fra et eneste menneske for oppholdet på planeten. Alt hun tilbyr er helt fritt og uten andre kostnader enn de vi plager hverandre med.

Keiserinnen er ikke utdannet sosialøkonom og opererer ikke med et lite kakestykke på deling til alle mennesker. Keiserinnen er loven om mangfold – loven om at universets energi er ubegrenset – gjort manifest.

Flere artikler om liknende temaer …