Tarotkort – Høyestepresten fra sjelens perspektiv

Av Per Henrik Gullfoss

Høyestepresten er kort nummer 5 i tarotstokken.

Sett fra et spirituelt perspektiv er Høyestepresten det individet som fullt og helt kan snakke med sjelens stemme gjennom sitt jeg.

Samtidig får sjelen en mulighet til å se på det jordiske livet gjennom jegets øyne. Sjelens større sannhet og visdom blir da en sannhet som tar hensyn til det jordiske livets betingelser og omstendigheter. Den evige sannhet formidles slik den virker akkurat her og nå. Samtidig vil Høyeste presten hjelpe jeget til å se gjennom den fysiske form for å skue inn mot de evige åndelige lover og sannheter.

Høyestepresten virker gjennom det jeget som hele tiden er på søken etter visdom, sannhet og mening. Det individet som når det finner sannheten fortsetter sin søken fordi sannheten vokser når man selv vokser.

Slik kan Høyestepresten huske og forstå det evige og gi denne kraften ord og uttrykk i den fysiske verden. Han eller hun er den som «walk the spiritual talk» og gjør det som er ”ovenfor” synlig for de som er ”nedenfor.»

Hvis vi stenger for Høyestepresten stenger vi av for at det finnes en større spirituell sannhet. Hvis ingen større sannhet finnes, så bli vår egen sannhet og mening den viktigste og største sannheten. En farlig utgave av denne skikkelsen er når vi har gjort vårt egos forestilling om den høyeste sannhet, til en absolutt og uangripelig sannhet, som bare vi kjenner og vet alt om. Da lider vi av en spirituell arroganse som er farlig både for oss selv og andre. Slike individer er «besatt» av sitt høyere selv og har fortrengt sitt eget ego. Da kan vi skremme, tvinge og bruke andre ufine metoder for å få andre til å forstå at vår sannhet er den eneste riktige.

Et uutviklet jeg vil ha stort behov for å få sin mening bekreftet av andre. Vedkommende vil også tro at jo flere som mener det samme som han/henne, jo sikrere er det at han/hun har rett. En morsom tekst jeg en gang leste på en button sier noe om dette. Der sto det: Ten billion flies eat shit, they can`t be wrong. (”Ti milliarder fluer spise lort. De kan ikke ta feil.”

Et menneske som har integrert Høyestepresten har en dyp og urokkelig opplevelse av at det finnes evige sannheter og lover, men har samtidig en åpenhet overfor hva disse sannhetene kan være.
Skråsikkerhet er et utslag av usikkerhet. Åpenhet en konsekvens av visdom. En slik person vil aldri presse sin innsikt ned over andre eller fordømme dem. En slik person vil gå sin egen vei, men samtidig være villig til og glede seg over å dele sin innsikt med andre. En ekte Høyesteprest vil alltid si sannhet slik han/hun forstår den.

Etter hvert vil personens ord bli til sannhet. Delvis fordi løgn forsvinner når man alltid er ærlig, men det skyldes også at ord har en veldig makt og slik er med på å skape virkelighet. En som aldri sier en løgn, vil ha den sterkeste kraften til å manifestere sine ord som sannhet.
Du kan tenke over hva dette egentlig vil si. Eller du kan jo teste det ut gjennom å aldri lyve, annet enn når du lyver fordi det er sannhet for deg å si noe som for andre virker som en løgn. I siste instans blir du en kanal for sannhet, visdom og den guddommelige evnen til å skape gjennom å manifestere bevissthet ned i form, gjennom å bruke ordets virkelige makt. Husk at ord ikke bare er språk vi har satt på ting for å for å snakke om dem. Det er lyder og tankeformer som skaper virkelighet.

Flere artikler om liknende temaer …