Runene i eldre futhark AnsuR – Áss

av Dag-Rune Linnerud

AnsuR – Áss

Urnordisk: AnsuR
Norrønt: Áss
Angelsaksisk: Ós

Fonetisk verdi: A / (O = angelsaksisk)

Betydning: Åsagud

Runen a i Frøys ætt.
AnsuR – åsagud

AnsuR-runen forbindes med Odin og kollektivet av åsaguder, og Odin kan forbindes med vind-elementet.

Om runene
Runene er omgitt av mystisk aura, som i lang tid har appellert til søkende og spirituelle mennesker. Det finnes en esoterisk kunnskap knyttet til runene som vi skal utforske i de kommende månedene i Magasinet Orakel. Men hva betyr egentlig ordet rune?
Da biskopen Wulfila på 300-tallet oversatte bibelen fra gresk til gotisk, ble det greske ordet mysterion oversatt til det gotiske ordet runa. Også på gammel Engelsk kan ordet rún bety; hvisket, hemmelig beskjed
eller mysterie.
I den eldste betydningen i nordisk betyr ordet rún – et skrifttegn som gjengir religiøst og verdslig innhold.
Ordet rune kan sammenfattes til å ha følgende betydninger: Bokstav, hemmelighet, trolldomstegn, skaldeskap, hemmelig kunnskap og hviskende samtale.

Den fjerde runen Áss, er runen for a-lyden. Det urnordiske runenavnet var ansuR, som ble til áss på norrønt.
AnsuR betyr gud eller åsagud (aser/æser). Dette har samsvar med ordet ahsa/aza på gotisk.

Runen knyttes spesielt til Odin, men også til hele kollektivet av åsaguder. Odin bærer også tilnavnet Viðrir (den som frembringer vind), og i vers 154 i Håvamål, beskrives en vindmagi-galder for å påvirke seilingsforholdene.

På en amulett fra Lindholm i Skåne kan vi lese ansuR-runen ristet 8 ganger. Kan den magiske runeinnskriften fra 500-tallet, ha vært ment som en beskyttelse og en påkalling av Odin eller 8 åsaguder?

Lindholm amulet

I den gamle åsatroen fantes det et mylder av guder, gudinner og vetter en kunne ha et personlig forhold til. Tor og Odin, Frigg og Frøya, kunne både være følgesvenner og høye beskyttere i hverdagsliv og i strid. Kanskje kunne en ha bruk for Tor en dag og Frøya en annen. Gudene ble æret, men en underkastet seg ikke gudene på samme måte som i monoteistiske religioner, der det eksisterer bare en gud.

Áss runens symbolverdi:
AnsuR-runen symboliserer åsagud.
Ledetråd: Ordnet energi. Åndedrett, fokuserte tanker, kommunikasjon og høyere bevissthet.
Tilleggskommentar:
Dersom vi har tillit til at Futhark-runene kan fungere som budbringere av esoterisk kunnskap, kan ansuR-runen være runen som åpner dialogen mellom deg selv og gudemaktene med pust, stemme og lyd.
Undersøk hvordan det guddommelige, og hver eneste guddom, lever i deg, og manifesterer seg gjennom deg hver eneste dag, og sørg for at den åndelige kunnskapen du tilegner deg balanseres mot sunn fornuft, praktisk kunnskap og personlige erfaringer.
Du må selv vite når du trenger åndelig assistanse, og når du skal ha tillit til egne evner.

Fra vers 13 i Sigerdrivamål:

«Hugruner skal du kunne/om du vil klokere være/enn alle andre menn;/de ble rådet,/de ble ristet,/de ble uttenkt av Odin,/fra den saften/som sivet fram/av Heiddraupnes haus/og av Hoddrovens horn.» ●

Les flere artikler og  småstoff om miljø, spiritualitet, meditasjoner, krystaller, universet, quizzer o.l. i pdf-utgaven av Orakel.

Flere artikler om liknende temaer …