Karmisk astrologi – ascendanten

av Roar Krogshus

Forrige gang skrev jeg om forskjellen mellom tradisjonell og karmisk astrologi. For nye lesere gjentar jeg kort hva som skiller de to måtene å tolke det samme fødselshoroskopet på. All astrologi tar utgangspunkt i at vi lever flere liv, og at astrologien er et verktøy til å forstå hvilke utfordringer og personlighet vedkommende har valgt(!) for dette livet. Tradisjonell astrologi beskriver personlige egenskaper og utfordringene i møte med de ulike problemene som vi alle møter i livet. Karmisk astrologi beskriver sjelens ønske om utvikling og å endre dype personlige tema som har dominert mange liv på en ikke ønsket måte.

Tenk deg at du i mange liv har levd med en væremåte som bråsint når følelsene blir trigget. Denne måten å reagere på har skapt problemer for deg i mange liv, og derved har du stått fast i noe som du egentlig har ønsket å mestre på en annen måte. Fordi denne væremåten har påvirket mange områder av livet ditt, som f.eks. forholdet til partner, barn, venner, yrke, foreldre og andre, så har den også hindret sjelens utvikling til et høyere nivå. Karmisk astrologi forteller om hovedtema, som farger mange andre deler av det å være menneske, noe som sjelen ønsker å mestre en gang for alle i dette livet.
Så når du greier å forbedre denne delen av personligheten, som karmahoroskopet setter søkelyset på, så oppnår du et løft i din sjelelige utvikling. Du merker at livet glir lettere på flere livsområder som følge av tema belyst av karmisk astrologi.
Ascendanttegnet er viktigst i karmisk astrologi, for å belyse hva sjelen skal mestre i dette livet. Ascendanten symboliserer ditt Høyere Selv, altså det guddommelige aspektet som er en del av deg i all evighet. Her er noen tolkninger av ulike ascendanttegn:

Ascendanten i Tyren

For den som er født med denne ascendanten, så er materielle ting, inkludert penger et gjentagende tema gjennom flere tidligere liv. Personen har slitt med forholdet til eiendeler, verdier og penger, enten man har hatt for mye eller for lite av det. Og i mange liv har materielle ting eller mangel på slikt, blitt betraktet av personen selv som uttrykk for sin egenverdi.

Tidligere kan vedkommendes liv vært preget av stor oppmerksomhet på å ha ting rundt seg som en slags sikkerhet eller identitet for hvem han/hun var. Eller tema viste seg i den motsatte ytterligheten, nemlig fattigdom og mangel, hvilket medførte at personen da fornektet sin sanne verdi. Derved tiltrakk man seg ikke materielle ting og penger, og levde et liv i stor nød. Tidligere kan sjelen ha levd mange liv i ytterst fattigdom fordi personen ikke var i stand til å anerkjenne at mennesket har sin egenverdi uansett hva man har av rikdom. Det kan være at tyreascendanten har valgt å leve ett og samme liv etter hverandre i disse ytterlighetene. Altså rikdom og ruin, som noen opplever i dag. Etter å ha opplevd én ytterlighet, kan man valgt å gå til den motsatte ytterligheten, men med den samme holdningen til betydningen av ytre verdier.

Det Høyere Selv ønsker at personen skal integrere er at det som vedkommende har av ting og penger er skapt som en følge av hvor stor pris man setter på seg selv. Lærdommen som sjelen skal integrere en gang for alle, i dette livet, er at tingene og pengene, eller mangelen på slike, ikke har sammenheng med personens egenverdi.

Ascendanten i Tvillingene

I tidligere liv var denne personen trolig altfor opptatt av sin intellektuelle side. I så fall må hun lære seg å slippe litt av den holdningen nå. Eller så var det motsatte tilfellet, nemlig at hun tidligere fornektet sin intellektuelle kapasitet og holdt visdommen for seg selv.
I dette livet skal personen lære å akseptere denne kunnskapsrike siden av seg selv og stole på at man har disse egenskapene. Kan hende har man tidligere overdrevet den ene eller den andre av ytterlighetene av å forholde seg til boklig kunnskap og indre visdom, eller også har personen erfart begge deler i løpet av et tidligere liv. Uansett, det Høyere Selv ønsker å la den intellektuelle side bli en naturlig del av personligheten, sammen med sunn fornuft og følelser i dette livet.

Et annet stort tema for tvillingascendanten dreier seg om å lære at vi skaper livet vårt ved tankens kraft. Derfor er det viktig å styre sinnet bevisst. I løpet av dette livet har vedkommende valgt å integrere og tro på at selve bevisstheten vår er ikke begrenset til tankene vi tenker, men livet blir som man tenker. Tanker er ikke sannhet, men tanker er vurderinger, forestillinger og projeksjoner på sannheten.
Målet med mestringen i dette livet går ut på å ta styringen med bevisstheten over uønskede tankeprosesser slik at man kan øve seg i positiv tenkning, noe som vil virke inn på hvilket liv man får, fordi tankene våre er skapende.

Ascendanten i Kreps

Sjelens tema her omhandler både følelser og forholdet til hjemmet. I flere tidligere liv var vedkommende trolig sterkt opptatt av den tryggheten som hjemmet eller huset ga. Kanskje var avhengigheten til bostedet så stor at krepseascendanten brukte hjemmet i tidligere liv som et hjemmested. Dette for å unngå å møte de av livets utfordringer som medførte at følelsene ble sterkt aktivert. Hjemmet kan ha gitt et inntrykk av trygghet og sikkerhet, riktignok bare midlertidig.

Personen hadde tidligere, og har kanskje fortsatt, en tilbøyelighet til å være så dominert av følelser at hun mangler den intellektuelle klarheten som trenges for å være i balanse med hensyn til følelser og fornuft/intellekt.
Eller kanskje den andre ytterligheten dominerte forholdet til følelser, nemlig at vedkommende stengte helt av for sine følelser i en slik grad at man ikke hadde evne til å bli fortrolig med følelsene sine.

Krepseascendantens personlige utvikling i dette liv har derfor fokus på å få et balansert og integrert forhold til følelsene sine. For å kunne trene på følelsesmessige reaksjonene i dette livet, har personen valgt mange situasjoner som aktiviserer følelsene sine sterkt og ofte. Hele spekteret fra hat og død til kjærlighet og ekstase har denne personen valgt å oppleve for å «vaksineres» mot å stenge av eller bli oppslukt av følelser. For slike personer blir livet som et hekkeløp over tretusen meter med vanngrav, opp og ned med riv av hindringer, skader og tårevåte opplevelser. Og alt har vedkommende valgt før fødselen, for å mestre følelser, en gang for alle. ***

Les flere artikler og  småstoff om miljø, spiritualitet, meditasjoner, krystaller, universet, quizzer o.l. i pdf-utgaven av Orakel.

Flere artikler: