Isis Oracle av Alana Fairchild

Alana Fairchild er en spirituell lærer fra Australia som har gitt ut en rekke orakelkort, meditasjonscd´er og bøker.

Hun er opptatt av den guddommelige feminine energi og formidler via sitt arbeid gudinnenes mange fasetter. Hun har høstet inspirasjon fra mange ulike mysterietradisjoner og kunnskapskilder verden rundt. Hun sier blant annet at sjelen ikke ønsker å bli bundet av konvensjoner og begrenset av hva andre tenker. Den ønsker å være fri til å søke sannhet uten frykt, for å realisere visdom. Jo sannere vi er mot oss selv, jo mer vil det spirituelle støtte vår reise, og gjennom oss støtte andres reise.

The soul doesn’t want to bound by convention or limited by what others may think. It wants to be free to seek truth without fear, for the ultimate purpose of realising wisdom. The more true we are to ourselves the more we empower Spirit to support our journey, and through us, support the journey of others too.

I orakelstokken Awaken the Priestess Within -Isis Oracle er hun inspirert av egyptisk mytologi og spiritualitet. Kortene har sterke og klare farger og er full av egyptiske symboler. Isis fremstilles i stokken som en mystisk, sensuell og mørkhåret skjønnhet som balanserer på kanten av det litt kitschi..
Kortene er fulle av visdom og kommer med gode spirituelle råd. Boken har også forslag til to legg.

Isisstokken består av 44 kort. Den finnes i to utgaver, store og små. Med stokken medfølger det en boks med bok på 220 sider med beskrivelse av kortene samt forklaring og et ritual til hvert kort.

 

Alana Fairchild: Soul Retrival

Soul retrival
Dyp sjelehealing med Isis
Isis kaller sjelen tilbake til helhet igjen.
Du kan nå få sterk sjelehealing av Isis. Du kan ha mistet deler av sjelen din på grunn av gamle traumer eller forhold slik at deler av din kraft hviler hos andre. Du kan ta tilbake de mistede delene av din sjel slik at du igjen fremstår hel, full av energi og kraft.
Deler kan være fanget i fortiden. Isis guider deg til å skape fred med fortiden og kreve tilbake de tapte delene.

 

 

 

 

 

Alana Fairchild: Key of Life

Key of Life
Nøkkel: Spinne Ankh, livets nøkkel
Livets nøkkel er det mystiske Ankhsymbolet. Isis holder det runde korset i sin hånd. Ankhsymbolet forteller at nytt live er i ferd med å fødes i deg nå. Det kan være noe kreativt, eller fysisk som et barn, et nytt forhold, helse eller nye prosjekter. Det nye livet som fødes uansett form vil berike ditt liv og bringe deg inn i mer helhet og fullbyrdelse. Ikke gi opp din kreative skjebne. Stå ved den og hold ut. Du flyter i riktig retning.

 

 

 

 

 

Alana Fairchild: Portal of Light

Portal of Light
Nøkkel: Hun glir på vinger gjennom tid og rom
Det er kun i denne fysiske verden at bi er bundet av tid og rom. Due r en skapning av bevissthet som strekker seg bakenfor den fysiske. Du kalles til healing arbeid bortenfor tid og rom. Du vokser i kraft og forståelse. Du har hatt gjennombrud i forståelsen av at du er en mye større skapning enn du trodde. Du lærer å integrere denne forståelsen inn i den uendelige størrelsen som er ditt sanne Selv.
Du har også muligheten til å gi healing bortenfor tid og rom og derigjennom hjelpe til med å fri deg selv og andre hvis du deler dine healingevner.
Du kan lære å skape frihet fra traumer, fastbindinger, historien og andre situasjoner som trekker energi og drar deg vekk fra himmelsk kjærlighet uansett om det er i denne livstiden eller tidligere.

 

 

 

 

Alana Fairchild: Initiation

Initiation
Ra og Lady Isis tester deg spirituelt.
Når du initieres inn i mysteriet av lys, kjærlighet og kraft så kommer det øyebilikk av utfordring.
Nøkkelen er å finne lyset i utfordringen – læringen, veksten og visdommen som forvandler utfordringen til en mulighet til healing.
Initiering kan skje på ulike stadier av utvikling. Av og til føles hele livet som en initieringsprosess. Andre ganger er det enkeltområder som har fokus. Ras sterke solare kraft renser sjelen for sår og skader. Isis kjærlighet, medfølelse og intelligens balanserer Ras hete og hindrer deg å brenne og tørke ut.
Ra og Isis sammen hjelper deg å vokse og oppnå høyere nivåer av kraft, fred, selvtillit og kjærlighet.

Flere artikler om liknende temaer …