Horoskopet: Ditt personlige reisekart

2. september, 2017

Det personlige reisekart over psyken, også kalt fødselshoroskopet, gir direkte tilgang til informasjon om personlighetens sammenheng, struktur og oppbygning. Istedenfor å lete og grave seg frem til informasjon om hvem man er, så kan man med hjelp av astrologien gå rett til essensen av det enkelte individ.

Vi lever i en tid hvor menneskets forståelse av spiritualitet er i stor endring. Det medfører at forståelsen av hensikten med denne jordiske reisen som kalles livet gjennomgår dyptgripende omveltninger. Den kanskje viktigste endringen er den gryende bevisstheten om at vi som sjeler er her på jorden som individuelle mennesker fordi det er det vi mest av alt har lyst til!
De forskjellige religioner har hatt en tendens til å se jordelivet som en teststasjon… hvor det undersøkes om vi holder mål eller skal kastes i skapelsens avfallsdunk, eller i verste fall pines til evig tid. En annen variant har vært å se jordelivet som et slags maskinelt hjul vi har blitt hengende fast i. Vi har av en eller annen uforståelig grunn vært så klønete at vi har rotet oss inn i tid/hjul maskinen og ikke kommer ut igjen før vi har sluppet taket i all jordisk begjær og avsluttet vårt gamle karma.

Planisphæri_cœleste Frederik de Wit

Denne nye spiritualiteten baserer seg på at vi er guddommelig skapende vesener som er her på jorden fordi vi selv ønsker og vil være akkurat her… akkurat nå. Vi er med andre ord ikke lengre ofre for en hensynsløs guddommelig skapelsesakt… eller ofre for et uforståelig spill og skjebnens til tider plagsomme innfall. Den nye spiritualiteten fjerner egoets dyrking av den gamle offerrollen og frisetter oss til å være eventyrere og oppdagere som utforsker individualitet og jordisk liv i tid/rom dimensjonen på stjerneskipet Jorden, fordi vi er så heldige å ha fått det akkurat slik vi ønsket oss.

Som eventyrere på denne reisen gjennom galaksen er vi så heldige å ha fått utlevert vårt helt eget reisekart. Inkludert i denne pakken er også en turhåndbok vi ble innskrevet i ved ankomsten til jordskipet Gaia. Dette reisekartet er skrevet på det kosmiske språk og kan også sees på som et noteark over den kosmiske melodi som er vår livssang. Som alle velskrevne kosmiske reisehåndbøker er denne laget i en multidimensjonal utgave, noe som vil si at det forandrer seg etter som bevisstheten til leseren er i endring. Et annet navn på det kartverket er astrologi, som jo betyr stjernenes logikk. Det sies at mennesket må beherske et språk for å kunne lære kunsten å tenke. Vi kan på samme måte forestille oss at vi må lære et kosmisk språk, hvis vi ønsker å tenke kosmiske tanker!

Det astrologiske oppslagsverket er kjent for å ha blitt brukt til å se hvor ting befinner seg i tiden. Det hjalp mennesket til å koordinere og vite når de skulle høste og så. Det har blitt brukt til personlige ting som å se når tiden var inne for å gripe makten, til å selge huset eller finne seg en passende livspartner. Man kan bruke kartet til å se hva som dukket opp rundt neste sving og slik være forberedt på livets mangfoldige hendelser. Denne bruken av astrologi eksisterer også i dag og går under betegnelsen spådomskunst.

Men reisehåndboken har også utviklet en avdeling hvor den beskrev den indre dimensjon. Astrologien skiftet fra å være spådomsorientert, til å bli en beskrivelse av den individuelle personligheten. Svært mange av de som utviklet nye psykologiske modeller har hatt stor inspirasjon og drahjelp fra den psykologiske astrologien. Det personlige reisekart over psyken, også kalt fødselshoroskopet, gir direkte tilgang til informasjon om personlighetens sammenheng, struktur og oppbygning. Istedenfor å lete og grave seg frem til informasjon om hvem man er, så kan man med hjelp av astrologien gå rett til essensen av det enkelte individ.

Iblant blir astrologer så begeistret og betatt av det utrolige redskapet de har tilgjengelig at de glemmer at selv om man kan forstå og se hva horoskopet dreier seg om, så gjenstår fortsatt den største utfordringen. Å leve det!

Som mennesket og astrologien har utviklet en større forståelse av psyken og det indre landskap, så har også vår opplevelse av det ytre landskap endret seg! Når vi er bevisst oss selv og våre indre reaksjon og stemning får vi mulighet til å forandre vår reaksjon og bruke mer av det som kalles den frie vilje. Og jo mer fri vilje som finnes i den enkelte og verden som helhet, jo vanskeligere blir det å komme med eksakte spådommer. Psykologien og utforskningen av det indre landskap har vært et viktig steg for menneskeheten. Den har gjort at vi kan ta skrittet fra å være resultatet av et guddommelig skaperverk og fanget i skjebnens hjul, til å bli medskapere og frie til å forme vår egen fremtid, utvikling og virkelighet. Det kan sies så sterkt som at frem til den tiden vi lever i så har menneskets utvikling og skjebne fulgt en kurs som for det meste har vært forutbestemt og måttet skje med nødvendighet. Det magiske vendepunktet vi står i med begge bena er det punktet hvor fremtid for den enkelte og menneskeheten som helhet ikke lengre er fastlagt. Hva som skjer videre er rett og slett avhengig av hva vi velger!!!

En av gavene vi begynner å åpne på dette stedet i vår utvikling er den nye dimensjonen av den astrologiske reisehåndboken. Som vår bevissthet åpnes mot nye horisonter kan vi gå fra den psykologiske dimensjonen av astrologien til den sjelelige. Det personlige fødselshoroskop blir da et kart som viser deg sjelens intensjon med dette livet. Det er ikke lengre en bok som kun beskriver begrensinger og styrker ved din personlighet eller ytre hendelser. Astrologien snakker til deg om hva din sjel er kommet for å erfare, oppleve og utfolde på livsreisen som er deg. Når vi går dypere inn i opplevelsen av oss selv skjer noe forunderlig. Vi er ikke lengre i kamp med ytre hendelser, siden vi vet at de skjer fordi det er vår sjels høyeste ønske og intensjon med jordelivet. Ideen om at noe som skjer er en slags straff, eller i det minste et onde vi burde vært spart for forsvinner. Det kan fortsatt være både plagsomt og smertefullt, men samtidig vet vi at det er vår sjels intensjon å erfare nøyaktig den plagsomme og smertefulle hendelsen som inntreffer. Vi kan avlyse misnøyen over og konflikten med vårt jeg. Sjelen har kommet til jorden for å erfare og oppleve nøyaktig det jeg og den natur vi er utstyrt med. Vi kan med andre ord ikke være feil, selv om vi ikke får til noe som helst. Vår sjel er ikke kommet for å oppnå et bestemt resultat. Den er rett og slett ikke så dum at den sier før avspark til jordelivet: ”Hvis jeg ikke oppnår akkurat det målet og blir så og så rik, vellykket og flink, så anser jeg denne reisen for bortkastet og meningsløs.” Sjelen har en mye dypere forståelse av hvorfor den er på denne reisen gjennom kontrastenes landskap. Den ønsker å erfare livet i sin fulle bredde. Det er med andre ord erfaringen som er viktig, ikke resultatet.

Det er på dette stedet den nye spirituelle astrologien åpner døren til essensen og gir oss direkte adgang til vår indre natur. Det personlige fødselshoroskop blir, brukt på denne måten, et reisekart som gir oss direkte tilgang til bevissthet om og innsikt i sjelens intensjon med det jordiske liv. Alt vi trenger å gjøre er å se og forstå at vår personlighet og livets beskikkelser er i absolutt harmoni med vår sjels intensjon. Dette gir oss tilgang på muligheten til å ta to av de viktigste valgene vi står overfor.

Det første er å velge om vi vil være i kamp med de ytre hendelsene og den personlighet og identitet som sjelen har valgt å erfare gjennom i dette livet? Hvis vi velger å være ”på parti” med sjelens intensjon så vil vi skape en ny og velgjørende harmoni mellom vår sjel, vårt jeg og livets tilskikkelser.

Det andre valget vi får er hvordan vi … ønsker å erfare/velger å leve ut … vår sjels intensjon. Vi kan leve den ut med voldsomme svingninger, dramatikk, sterke følelser og umenneskelige utfordringer. Eller vi kan velge å gjøre det enkelt, med letthet og en kjærlig holdning til oss selv og alt annet. Å gjøre det med letthet betyr ikke at man aldri har problemer i den ytre verden. Eksempler på høyt utviklede åndelige mennesker som gjør ting med letthet kan være Nelson Mandela og Dalai Lama. Den ene gikk gjennom motstand og lidelser på det ytre plan som var ganske voldsomme, den andre er overhode for et land som er okkupert og i realiteten ikke finnes som selvstendig nasjon.

Sjelens intensjon er å oppleve nettopp kontraster og motsetninger i den ytre verden. Veien til å følge sjelens intensjon på en god måte er dermed forskjellig fra menneske til menneske. Der Nelson Mandela ledet en voldelig motstansbevegelse og overtok makten i Sør Afrika, så er Dalai Lamas vei å akseptere situasjonen slik den er med ingen mulighet for snarlig løsning i sikte.

Målet med å ha en individualitet er derfor ikke å mestre alt og bli vellykket og selvrealisert på alle plan. Den nye åndelighet går seg til tider vill i troen på at virkelig åndelige mennesker skaper det perfekte liv for seg selv og alltid er vellykket, harmonisk og har kontroll over seg selv på det ytre og indre plan. Antagelig kan intet være lengre fra sannheten. Sjelens intensjon med det jordiske liv synes å være å erfare og oppleve det nye og ukjente. Med andre ord det som den verken har kontroll over eller vet hvordan ender! For å illustrere forskjellen på den psykologiske astrologi og den spirituelle vil jeg ta en rask gjennomgang av et hovedtrekk med hver av de 12 stjernetegnene og se på forskjellen mellom tilfredsstillelse av jegets behov for kontroll og suksess og sjelens intensjon.Se flere artikler her:

Horoskopet til Kong Charles III

Horoskopet til Kong Charles III

Kong Charles III har i disse dager overtatt septeret, og står nå som Skottland, Nord-Irlands, Wales og England og samveldestatenes monark og høyeste beskytter.

les mer
Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

I Fiskenes tidsalder har menneskeheten utviklet og forfinet egenskaper som nestekjærlighet, empati og hengivelse. Vi har utallige eksempler på uselvisk kjærlighet og mennesker som i godhet og av et stort og åpent hjerte virkelig gir av seg selv, for å støtte andre. Det være seg mennesker, dyr eller kloden som helhet.

les mer
Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyrene gir oss en duft av en annen og magisk virkelighet. De er skapninger som lever og utfolder seg i dimensjoner som ligger tett opp til vår fysiske verde

les mer

Denne nettsiden bruker cookies. Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Du kan forhindre bruk av cookies i nettleserens innstillinger, men dette kan påvirke funksjonaliteten til nettsidene du besøker. Bruk av cookies er ikke essensielt for nettsiden vår, men det kan forbedre brukeropplevelsen din.