Per Sandberg horoskop

 

Dette er horoskopet til Per Sandberg. Siden vi ikke har fødselstidspunkt har vi satt tiden til 12.00. Det er mange detaljer og mye presisjon som forsvinner når vi ikke har fødselstidspunkt, men enkelte hovedtrekk er allikevel klinkende klare.

I løpet av det siste året har Pluto gått over planetene Venus, Saturn og Mars i Sandbergs horoskop. Når det skjer, vil store og livsomveltende forandringer finne sted. Pluto over Venus sier at forholdet til kjærlighet, kvinner og hans verdisystem vil gjennomgå en dyptgripende forandring. Det gamle vil forsvinne og må erstattes med noe nytt.

Transitten over Saturn sier noe om det samme når det gjelder Sandbergs arbeids- og yrkesliv. Det hele begynte med at han ble fiskeriminister og slik fikk en helt ny oppsving i sin karriere. Så ender det med at han må fratre arbeidet på grunn av manglende kontroll og brudd på regelverket. Saturn står for kontroll og struktur. Pluto fjerner det, og sier at de gamle rammene må erstattes med nye. I Sandbergs tilfelle vil det si at han hadde en ramme som forsvant mellom fingrene hans.

I disse dager er Pluto i ferd med å gjøre seg ferdig med Mars. Pluto over Mars viser til kamp på liv og død. Det viser også til enorm vilje og villighet til å kjempe til siste rest for det man tror på og bryr seg om. I utgangspunktet er det denne samlingen av Mars, Saturn og Venus som har gitt Sandberg den autoritet han har og hans evne til å gjennomføre og handle i samsvar med sine verdier. Som nevnt, når verdiene og hva han føler ansvar for endrer seg, så vil han gå inn i de nye verdiene like kompromissløst og absolutt som i de gamle.

Den klassiske beskrivelsen av Pluto over Mars er en form for krig og konflikt. Som Per Sandberg selv har sagt til pressen i forbindelse med begrunnelsen for at han går av som fiskeriminister, så har han mange andre kamper foran seg som han må kjempe seg gjennom. Astrologien viser oss at han ikke vil være ferdig med dette før om et års tid. Noe som kan passe med skilsmisse og rettsak med sin tidligere kone, som også er fra Fremskrittspartiet. I tillegg sier han at han har tenkt å skrive bok og sammen med advokater se om det er mulig å anlegge sak mot norske medier.
Vi får se hvordan Sandbergs ”Trumpete” korstog mot pressen og ridderlige forsvar for sin nye kjæreste utvikler seg.

Til slutt kan det nevnes at Per er Vannmann, med sin Sol i opposisjon Uranus. Det vil si at han uansett alltid vil være en opprører og rebell, og vil føle at han kjemper mot autoriteter som prøver å begrense hans frihet og rett til å gjøre akkurat som han selv vil. Det triste med slike frihetskjempere er at de ofte ender opp som nettopp de undertrykkende og autoritære skikkelsene som de i utgangspunktet gikk til krig mot.

Flere artikler: