Fullmånen 5. juni og supergalaksens senter- Den store Tiltrekkeren.

Av Per Henrik Gullfoss

Fullmånen i Tvilling/Skytte den 5. juni kl 21.12 faller sammen med en eklipse. Den innleder en serie av tre eklipser gjennom juni og juli. Samtidig er solen konjunksjon en retrograd Venus. Både solen og månen står i en 90 graders vinkel til Mars. Vær forberedt på konflikter, konfrontasjoner og gammel bitterhet og misnøye som kommer opp til overflaten.

Denne fullmånen gir oss veldig klare signaler om at vi trenger å revurdere våre prioriteringer og verdier. Lidenskap og inspirasjon vil finnes på alle sider i konflikter. Vi vil trenge å revurdere vår forståelse av rettferdighet, fred og kjærlighet. Hva kan man tåle fra misfornøyde pøbler som bruker konflikt som et middel til å øse egne aggresjoner over andre? Hva kan man tåle av arrogante ledere som bruker enhver konflikt til å mele sin egen kake og misbruke sin makt over andre? Skal man komme videre må man se at det som skal til er en helt annen tilnærming og forståelse av rettferdighet.

Månen er i konjunksjon med superklyngen Laniakea. Laniakea er en kosmisk størrelse som inneholder vår galakse samt 100 000 av våre nabogalakser. Vi kan bare ane at signalene som kommer inn til oss med denne nymånen dreier seg om lover og rettferdighet som opererer etter helt andre prinsipper enn vår menneskelige standard.
Denne fullmånen er en viktig del av hele den oppgraderingen av menneskeheten vi er i ferd med å foreta. En oppgradering, som hvis den ikke lykkes, godt kan innebærer at menneskeheten slik den fungerer i dag, slår følge med dinosaurene til historiens samling av mislykte eksperimenter.

Den ber oss om å løfte blikket og se helheten. Rasende mobber og selvforherligende maktmennesker står i hver sin ende av en ubalanse. Den forandring som skal til vil kreve vilje og handling (Mars) Krigergudens og Venus (kjærlighetsgudinnens) sentrale posisjoner i forhold til fullmånen viser behovet for å Handle med Kjærlighet. Å skape et samfunn og et fellesskap hvor kjærlighet er det grunnleggende prinsippet, er det som vil ta oss over kneika. Hverken raseri, grådighet, fordømmelse eller moralsk dobbeltmoral vil holde denne gangen. For å si noe om alvoret: År 536 e.kr. er erklært som det verste året i menneskehetens historie. Temperaturen på jorden sank en til to grader over hele kloden som følge av antatte vulkanutbrudd. Samtidig vokste det fram en spesielt plagsom byllepest som blant annet tok livet av halvparten av befolkningen i det østlige Romerriket.

I dag kan vi gjenkjenne noen av symptomene/advarslene. Vi står foran store klimautfordringer og endringer, samtidig som verden herjes av en pandemi som har stor innvirkning på våre økonomiske og sosiale systemer.
Venus retrograd er som en liten nøkkel. Den forteller at vi må ta to skritt tilbake, se hva vi har gjort og skapt som ikke fungerer og så endre på det. Venus er forbundet med begjær. Har vi brukt vårt begjær etter vekst og velstand fornuftig? Eller er vi henfallen til grådighet, maktsyke og umettelig profittbegjær? Lever vi i et samfunn og en tid som inspirer oss alle til å gi og gjøre vårt beste for hverandre og helheten? Eller inspireres vi enten til å sluske i vei med halvhjertet innsats, eller gi full guffe for å tjene våre egne interesser på best mulig måte?

Det svaret du kommer fram til i løpet av dagene fram til og under denne fullmånen vil gi deg en pekepinn over hva ditt bidrag til en bedre verden kan være.

Siden denne fullmånen innleder en serie med eklipser, kan du ikke forvente at alt ligger klart og åpent i dagen. Som alle oss andre vil du bli nødt til å se og konfrontere skyggesiden i ditt eget liv, samfunnet og helheten, for å finne den riktige veien mot å skape en verden slik du ønsker at den skal være. Din viktigste gave til verden er deg. Det høres muligens ut som en dum klisje, men husk at helheten alltid består av summen av sine deler. Du er en av delene. Det fantastiske er jo at når delene passer sammen og er forbundet så blir helheten mye større enn summen av delene. Akkurat som et menneske er så mye mer en summen av alle sine celler. Siden mennesket allerede er våknet til bevissthet (om enn fortsatt i søvnrus og ørske) vil det si at hver enkelt av oss vil få adgang til helheten og summen av det vi blir til sammen, når vi tar neste steg på vår utvikling. Denne fullmånen står som sagt ved et vendepunkt.

Vi er i begynnelsen av en periode på 20 år som er avgjørende for menneskehetens vekst og utvikling videre fremover. La oss satse på at denne perioden ikke tar opp konkurransen med år 536 og tiden som fulgte om å bli de verste årene i menneskehetens nåværende historie, men tvert i mot blir et vakkert vendepunkt.

*

Flere artikler om liknende temaer …