Ditt stjernetegns essens og livsmening

10. oktober, 2017

JORD – HER og NÅ

Tilstedeværelse i Øyeblikket

Jomfru-Tyr-Steinbukk

Når solen din er i Tyr, Jomfru eller Steinbukk er du kommet hit for å oppleve å være tilstede i øyeblikket av Her og Nå. Dette er grunnen til at du så lett blir fanget av den ytre verden og det vi kaller virkelighet. Virkelighet er jo nøyaktig det som utspiller seg Her og Nå. Siden du opplever livet så sterkt Her og Nå, så har du antagelig en tendens til å søke trygghet gjennom å mestre og kontrollere øyeblikket, slik at det enten ikke forandrer seg, eller beveger seg dit du vil. Av og til kan det oppleves som om du er ufri og ikke kommer unna den fysiske virkeligheten med alle sine krav og utfordringer. Det skyldes ikke at du er ufri, men kommer av at du holdes fast i Tilstedeværelse i Virkeligheten helt til du har lært hvordan den virker.

Jomfruen er her for å erfare hvordan Her og Nå alltid krever valg og avgjørelser. Når Jomfruen går i baklås blir den så redd for å ta feil, at den nesten ikke tør å velge. Når den er i flyt med sin egen energi, så tar jomfruen de helt presise valg som tilstedeværelse i Her og Nå legger opp til. Slik blir jomfruen etter hvert en mester i synkronisme, timing og presisjon. Vi har da å gjøre med et menneske som har lært å si, gjøre og velge nøyaktig det som er det beste valget i enhver situasjon. NB! Siden virkeligheten alltid er i bevegelse og sannhet i endring, så krever dette at jomfruen er til stede i øyeblikket, istedenfor å hvile på sine laurbær fra fortiden, eller styre fra angst for fremtiden.

Tyren er kommet for å stå stille og holde strømmen. Gjennom sin tilstedeværelse i virkeligheten Her og Nå kan tyren holde en ramme som lar virkeligheten strømme gjennom. Slik kan Tyren ta inn virkeligheten på ett nivå og frekvens, og slippe den ut i andre enden på en høyere frekvens og nytt nivå. Tyren er det tegnet som er kommet for å se hvordan man kan forandre Virkeligheten, gjennom å la den strømme. Det er på denne måten bonden endrer sol og luft og vann og frø til næringsrik føde. Dette kan Tyren også gjøre med tanker, følelser og glede, når han/hun har styrken, roen og klarheten til å holde formen stødig slik at livet kan strømme gjennom.

Steinbukken er her for å leve i harmoni med den store ytre rytmen, og samtidig være sann mot sin indre rytme. Gjennom perfekt tilstedeværelse, i sin indre verden og den ytre på samme tid, erfarer Steinbukken hvordan livet er en dans som stiger opp og ned fra dypets kraft til høydens klarhet. Hvis Steinbukken blir fanget enten i den ytre eller den indre verden og ikke klarer å bevege seg, så stivner de og blir stivbeinte og ubevegelige. Det samme gjelder hvis de blir stående i startposisjon, eller ikke klarer å stoppe i tide. Steinbukkens glade dans er alltid i full balanse mellom gass og brems og mellom å kjenne hvordan den indre og den ytre virkelighet stadig gjenskaper harmoni med hverandre.

LUFT – FRIHET

Oppmerksomhet og Bevissthet

Vekt- Vannmann – Tvilling

Hvis du er født med Solen i Vekt, Vannmann eller Tvilling, så er du kommet for å lytte til din egen sanne opplevelse av hva frihet er for deg. Dette fører til en stadig søken etter nye impulser, tanker og ideer. Det verste du kan gjøre mot deg selv er å ta i fra deg friheten til å tenke, mene og si det du virkelig tenker og mener. Hvis du mister deg selv til ufrihetens tanker og meninger, så kan du bli både fordømmende og selvrettferdig. Du kan tro at du har den ene sannhet, eller at det overhodet ikke finnes noen sannhet. Mens den virkelige sannhet er at du må leve i samsvar med din frihet, som alltid forandrer seg fra sekund til sekund. Frihet er å være Den Du Er… akkurat nå… og å nyte at akkurat Du er akkurat Deg.

Vektens sannhet og frihet er alltid personlig og dreier seg alltid om å ha en sann relasjon mellom det du er og den/det du møter i den ytre verden. For Vekten er alt et møte, og hvis det møtet ikke gir rom for frihet, vel så er du i ubalanse. For å finne din frihet trenger du å vite når du skal gå inn i møtet, når du skal være stille og når du skal gå ut av det. Blir du værende etter at din frihet har gått sin vei, så er det smertefullt. Prøver du å presse deg på andre uten å respektere deres frihet, ender det ikke bra. Det å alltid ha perfekt balanse er alfa og omega for en Vekt. Men husk riktig balanse er ikke statisk. Det vil rett og slett si at du alltid gjenvinner balansen og harmonien hver gang du har kommet ut av likeVekt.

Vannmannen er kommet for å være den som holder fast i meninger, samtidig som de endrer dem. Vi kan tenke oss dette tegnet som om man stopper opp på ett plan av bevissthet, før man springer opp til det neste planet. Hvis Vannmannen stopper opp og bare holder fast skjer det snodige ting. De kan bli helt fastlåst i ubrukelige innsikter, eller plutselig springe over til forskrudde og underlige oppfattinger av virkeligheten. Men når de er i harmoni med sin dype frihet til å tenke hva som helst når som helst, så vil de bringe ny innsikt, visdom og bevissthet til menneskeheten. Det er viktig for dette tegnet å holde en klar ramme rundt sin egen tanke og ordstrøm. Uten mental selvdisiplin går de seg vill i ideenes jungel.

Tvillingen er lystige fritenkere som flytter seg ustoppelig fra den ene tanken til den andre. De er sjonglører på tankenes sirkus og som sådanne evig søkende etter ny inspirasjon og innsikt. For de er friheten til å fortsette veien mot det de ikke vet noe av det aller viktigste. Det de vet er ikke så interessant, mens de de ikke vet er alfa og omega. Men veien mot ny innsikt krever hele tiden at de tar valg og bestemmelser, slik at de får et fundament av visdom som utgangspunkt for sin videre vandring mot innsikt. Hvis de ikke tar disse valgene, så kommer de aldri videre, siden de enten prøver å gjøre alt på en gang, eller aldri klarer å bestemme seg for retningen. På sitt beste har de herlig spenstige tanker som alltid danser fritt på vei mot en ukjent fremtid.

ILD – MENING

Å GJØRE det man ER

Skytte – Vær – Løve

Hvis du hører med til de menneskelige lysene som er født med solen i Skytte, Løve eller Vær, så er du kommet hit for å lyse opp i landskapet. Det gjør du ganske enkelt gjennom at din handling kommer fra den du ER. Det vil ikke si at du skal komme fra ditt ego av frykt og engstelse, men fra din sjels sanne glede over å være i LIVE: Du er kommet for å lytte til inspirasjon, intuisjon og handle når du brenner for noe. Hvis du prøver å gjøre noe som er usant for deg, så slukker du i sannhet ditt indre bål og ender opp med en følelse av død kjedsommelighet. Entusiasme er viktig, og ordet betyr egentlig at du er fylt med gud (en theos). Kort sagt, uten en viten om at selve livet er dypt meningsfylt, så blir det meningsløst. Din oppgave er å la livets ild og lys strømme gjennom deg og slik lyse opp veien for deg selv og andre.

Skytten søker den store Meningen. De vil gjerne vite svaret for Alle sammen. Deres mening blir ikke oppfylt gjennom at de finner meningen for seg selv og sine nærmeste. De søker å erfare hva som er meningen med stor M. De trenger å finne seg noe de entusiastisk kan dedisere seg til. Uten et mål har livet for Skyttene en tendens til å virke som om det er helt uten, nettopp mål og mening. Skytten bruker av og til litt vel lang tid på å oppdage at det er de som velger meningen med sitt liv. Hvis de ikke tar dette valget blir livet litt meningsløst. Men hvis de tror at deres mening er alles mening, kan de lett bli bedrevitere og litt fanatiske. Skytten lever i det nuet som er i bevegelse mot fremtiden!

Væren er en vandrer som drives av sin egen vandrelyst. Værens oppgave er å glede seg over seg selv og sitt eget liv. Hvis Væren mister seg selv og sin egen livsglede kan den bli stående bom stille og være urokkelig. Hvis den ikke vet når den skal stoppe, så blir den helt utslitt av alt maset. Det å finne og leve i samsvar med sin egen rytme er essensielt for Væren. Det å kjenne at man er i live og at livets blod bruser gjennom årene er viktig. Viljen til å holde rytme og fortsette bevegelsen er Værens viktigste virkemiddel. Uten vilje blir det ingen vei. Der det er vilje finnes en vei, hvis Væren lærer å manøvrere med riktig hastighet og fleksibilitet. Væren rådes til å ville det den er for, istedenfor å kjempe mot det den ikke ønsker. Det fører aldri frem mot målet for en Vær.

Løver er kommet for å være sola i sitt eget liv. Hvis de bare føler seg strålende når de er sola i andres, så har de mistet seg selv på veien. En konsekvens av at man stråler i sitt eget lys er at man varmer og lyser for andre. En Løve som har skrudd på lyset er i stand til å høyne frekvensen, livsgleden og optimismen hos sine omgivelser. Det gjør den ganske enkelt gjennom å være seg selv. Løver som prøver å være noe annet og teoretisk sett større og bedre enn det de er, ender ofte opp som litt pistrete hamsterkloninger. Når Løven er sentrert i seg selv, så forstår de at det å være og være et lys i verden er dypt meningsfylt. Da er de ofte de mest strålende rause og storslåtte sjeler du kan møte på din vei.

VANN – KJÆRLIGHET

Å elske det man elsker

Skorpion – Fisk – Kreps

Kjærlighet er en tilstand som kunstnere, poeter og åndelige mestre har prøvd å forklare i uminnelige tider. Det nærmeste jeg kommer forståelsen av hva det virkelig er i seg selv er åpenhet. Kjærlighet er ikke nødvendigvis intens, romantisk eller lidenskapelig. Men den forutsetter en åpenhet i hjerte og sjel som gjør at man kan romme seg selv og andre. Er du kommet hit med ditt soltegn i Skorpion, Fisk eller Kreps så er denne villigheten til å være åpen og føle at du dypt der inne kan kjenne andre i deg selv nødvendig for å erfare, oppleve og danse med den du er kommet for å være. Du er ikke bare på jorden for å oppleve tilstanden kjærlighet, men også for å elske aktivt. Hvis du fanges av behovet for å bli elsket, så har du noen store utfordringer. Hvis du opplever at det som fyller deg med åpenhet, mening og frihet er motet til å elske, så er du kommet veldig langt på vei. Sjelens tilstand er å elske. Derfor setter det å elske deg i kontakt med din sjel.

Skorpionen er en indre transformatorstasjon. Det er grunnen til at Skorpioner ofte oppsøker følelser og materiale som trenger å bli transformert. På sitt beste kan de ta inn og holde alle følelser og tilstander, uten å måtte leve de ut. Gjennom å holde ting i seg selv på denne måten, lærer de å transformere følelsenes frekvens. De kan ta sorg, hat, bitterhet, sjalusi og misunnelse og forandre det til nærhet, åpenhet, verdsettelse, og anerkjennelse. Det er selvfølgelig en fare for at de blir fanget av alle følelsene og ikke klarer å renske de, men istedenfor blir sittende fast. Når det går riktig ille så forandrer de høyverdige følelser til lavtstående selvopptatthet. Men når Skorpionen er på sitt beste er den i stand til å skape kjærlighet og tilstedeværelse ut av ethvert råmateriale.

Fisken er Zodiakens største drømmer. De svever rundt i sitt indre hav og kan lett surre seg bort. Det viktige valget er ikke hvor de vil, men hvilke drømmer de ønsker å drømme. Ikke hva de skal, men hvem de velger å være. Der andre tegn synes å være prisgitt en personlighet, så har Fiskene et valg angående hvem de vil være. Det er dette valget som blir så avgjørende for alt som utspiller seg i deres indre og ytre liv. De kan velge å være den som tror på kjærligheten og følger kjærlighetens sanne stemme slik den klinger gjennom deres indre. Eller de kan la seg drive med strømmer og bølger og hele tiden velge det som er mest forlokkende i øyeblikket. For Fiskene er ikke det viktigste hvem og hva de elsker, men at de Elsker.

Krepser er kommet til jorden for å øse av åpenheten, empatiens og nærhetens uendelige kilde. De er kommet for å gi og for å strømme fra sine åpne hjerter. Men det er dog viktig at de lærer at kjærlighet har en rytme. Det er en tid for å strømme over, en tid for å være stille og en tid for å trekke seg tilbake fra den ytre verden og nære og elske seg selv. Rytmen de skal finne oppstår i balansen mellom å vende sin kjærlighet, medfølelse og verdsettelse innover mot seg selv og utover mot andre. Det dreier seg ikke så mye om å gi og ta, som å gi til andre og gi til seg selv. Når de kan elske seg selv, så vil de automatisk ta imot fra andre, siden de vet at de fortjener å bli elsket. Hvis de ikke elsker seg selv, vil ingen dosering av kjærlighet fra andre overbevise dem om at de er verdt å elske. Derfor må Krepsen selv ta ansvar for å være den som elsker, både seg selv og andre.Se flere artikler her:

Horoskopet til Kong Charles III

Horoskopet til Kong Charles III

Kong Charles III har i disse dager overtatt septeret, og står nå som Skottland, Nord-Irlands, Wales og England og samveldestatenes monark og høyeste beskytter.

les mer
Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

I Fiskenes tidsalder har menneskeheten utviklet og forfinet egenskaper som nestekjærlighet, empati og hengivelse. Vi har utallige eksempler på uselvisk kjærlighet og mennesker som i godhet og av et stort og åpent hjerte virkelig gir av seg selv, for å støtte andre. Det være seg mennesker, dyr eller kloden som helhet.

les mer
Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyrene gir oss en duft av en annen og magisk virkelighet. De er skapninger som lever og utfolder seg i dimensjoner som ligger tett opp til vår fysiske verde

les mer

Denne nettsiden bruker cookies. Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Du kan forhindre bruk av cookies i nettleserens innstillinger, men dette kan påvirke funksjonaliteten til nettsidene du besøker. Bruk av cookies er ikke essensielt for nettsiden vår, men det kan forbedre brukeropplevelsen din.