Jupiter – hvor stort er ditt univers

3. september, 2020

Av Per Henrik Gullfoss

Jupiter er det romerske navnet for Zevs, som er direkte forbundet med ordet Deus, som rett og slett står for gud. Vår forestilling om gud som en kraft som åpner dører, gir muligheter og ønsker at vi skal utvikle oss, er sterkt forbundet med innflytelsen fra denne planeten.


I denne artikkelen har jeg beskrevet 7 forskjellige lag, eller nivåer av Jupiter.

Du kan se hvor du befinner deg på Jupiters skala for vekst og utvikling. Samtidig kan du få ideer og innspill til hva du trenger å utvikle og ta tak i for å stige opp i en høyere dimensjon av bevissthet.
Nedenfor viser jeg i hvilken alder du vil bli inspirert til å arbeide med en spesifikk type energi og bevissthet. Men det er også viktig å vite at du etter de to første syklusene ikke lenger er bundet til å følge Jupiters fysiske syklus i tid og rom.
En av kjennetegnene ved denne planeten er at den åpner dører til tillit og rom som gjør at alt blir mulig. Ordtaket om at ”tro kan flytte fjell” har sitt utgangspunkt i noen som hadde sterk kontakt med Jupiter.
Lykke til med lesningen og husk. Håpet er lysegrønt og gresset er iblant grønnere på den andre siden av gjerdet.

12-års syklusene

Jupiter bruker 12 år på å gå rundt solen. Det kalles en Jupitersyklus. I løpet av et liv på 84 år vil Jupiter ha gått rundt solen 7 ganger. Et år på Jupiter tilsvarer som du forstår 12 jordiske år.
På samme måte som vi modnes med årene i vårt fysiske legeme, så vokser vi forhåpentligvis i åndelig alder og visdom for hvert av Jupiter årene.

Jupiter som planet står for muligheter, tro, håp og vekst. Men det er intet med Jupiter som tvinger oss til å vokse. Vi kan selvfølgelig velge å gå gjennom livet uten å lære særlig mye.
Et ordtak min far iblant kom med, når han sukket over dem han ikke var enig med var:
”En tåpe slutter ikke å vær en tåpe, selv om han blir gammel”.

De aller fleste holder sånn noenlunde følge med Jupiter i de første to Jupiterårene (24 menneskeår) av sitt liv, som er knyttet til vår fysiske utvikling og evne til å verdsette det fysiske.
En god del stopper her, men det er allikevel ganske mange som har det tredje nivået som sin endestasjon.

Vi har også de som av en eller annen grunn ikke helt klarer å ta til seg det jordiske livet. De kan derfor lett allerede i ung alder fokusere på de åndelige sidene av Jupiter og glemme å utvikle en verdsettelse og kjærlighet til det fysiske. De vil få problemer i senere år, og da måtte prøve å hente opp igjen det de ikke fikk med seg av muligheter og gleder i den fysiske verden i de to første 12 års syklusene.

Vi har også de som «skipper noen klassetrinn» og utvikler en modenhet og visdom som er større enn deres unge alder skulle tilsi. Det er gjerne sjeler som har erfaringer som gjør at de ikke trenger å oppleve alt for å gå inn i en større virkelighet. De bare valser rett inn i den. Det er helt naturlig for dem.
Spirituelt søkende og reflekterende mennesker kan ganske raskt nå opp til nivå 5, hvis de unngår feller som overdreven selvfølelse og tro på at de vet bedre enn alle andre. Det tynnes uansett veldig ut på nivå 6, og det er kun de færreste sjeler på jorden som kommer til syvende nivå.

Jupiter representerer det som gir mening med livet.

For de som lever under innflytelsen av de to første Jupitersyklusene, er mening forbundet med å utvikle evnen til å forstå og mestre den fysiske verden og de nære omgivelsene. Mening er da også knyttet til tilfredsstillelse av egne behov og utforsking av møtet med andre individer og eventuelt søke etter en eller flere partnere.

Hvis du vokser videre og når den anselige alder av fem eller seks Jupiterår (Tilsvarende mellom 60 og 70 menneskeår.) vil du forstå at det voksne menneskets grunnleggende behov ikke er å overleve, men å leve med mening. I psykologien har Maslow lagd en veldig kjent og anerkjent behovspyramide, hvor mat og materiell trygghet er det grunnleggende. Behovet for ånd eller mening er langt ute i leksa.

Personlig vil jeg bestride riktigheten av denne teorien og hevde at det absolutt fundamentale i menneskets behovspyramide er behovet for mening. For et lite barn er mening å få mat og fysisk kontakt, og det barnet trenger for å holde seg i live og vokse.
Som vi gror til, vil og bør dette endre seg. Vi skal se litt nærmere på dette gjennom å se på de syv første dimensjonene Jupiter tar oss med til.

Jeg vil bare nevne at vi har skapt et samfunn som setter arbeid, penger, suksess og tilfredsstillelse av egne behov som de viktigste verdiene, og det mest betydningsfulle i livet. For mange er dette langt fra tilfredsstillende. Det vil ofte føre til depresjon og nedtrykthet eller til en søken etter en større mening. Noe som igjen fører til at man vokser i alder og visdom på Jupiters skala.

Jupiters 6 sykluser:


1. Barndom 0 -12 år
Fra vi fødes til vi blir 12 år utforsker vi barnets verden. Vi begynner med stedet vi sover og innsiden av hjemmet. Som vi vokser til, begynner vi også å utforske uteområdet. I den samme perioden lærer vi å mestre og styre vårt fysiske legeme. Det å mestre sin kropp og lære å tenke, snakke, gå og forholde seg til omgivelsene og en sosial struktur er utfordringer nok i denne første syklusen.

Vi må rett og slett lære å mestre vårt fysiske legeme i en fysisk verden, før vi kan begynne å søke etter en annen form for mening. Det å være her er rett og slett mening nok.

Hvis du forblir på dette nivået er din evne til å elske og finne mening som et barns. Du søker foreldre i himmelen og vil gjerne at noen skal beskytte deg, på samme måte som foreldrene beskyttet og voktet over deg i barndommen.

2. Ungdom 12 – 24 år
Når puberteten kommer trer vi alle inn i en ny verden. Vi forandrer stemmer, kropp og hårvekst, samtidig som vår seksuelle evne blomstrer og «herjer» med oss og våre kropper. Verden blir større og mer skremmende.
De fysiske, emosjonelle og mentale områdene vi utforsker utvider seg og åpner oss for nye horisonter og muligheter. Her er det å lære om forhold og skape nye forbindelser utenfor familien av primær betydning. Empati og forståelse for andre som er forskjellige fra oss utvikles i denne dimensjonen.

Hvis du forblir på dette nivået, vil din hovedinteresse være å utforske og dekke dine egne behov. Du er hele tiden mest opptatt av å uttrykke og utforske deg selv og mulighetene verden gir deg.
Som nevnt går vi alle sammen gjennom de to første fasene. Her kan noen hoppe av og forbli der de er kommet, mens andre setter opp tempoet, fordi de har en større modenhet og evne til å utvide sin bevissthet enn andre.

Det kan også være omgivelsene og tilstandene man har inkarnert i som enten fremskynder videre vekst, eller gjør det vanskeligere å bli mer moden.

3. 24 – 36 år
Mens fase en og to var mest knytte til utviklingen av tilhørighet og evne til kjærlighet, er fase tre mye sterkere knyttet til handlekraft og følelse av makt. Her skal du lære å stole på deg selv.

Hvis du stopper her, vil du få vansker med å hevde deg og gjerne legge skylden på andre for dine egne utfordringer og begrensninger. De som operer ut ifra dette nivået finner mening i å tilfredsstille sine egne behov og bruke makt for å få mer makt.
Det å ha makt kan lett bli et mål i seg selv, siden det gjør at du ikke føler deg hjelpeløs. Mennesker som opererer ut i fra denne forståelsen av verden vil i stor grad se på samfunnet som en ressurs de kan bruke for å dekke sine egne behov. ”Der det finnes en vilje finnes det en vei”, er et ordtak som kan passe for de som befinner seg her.

Fase 4.
Når du er kommet hit vil du tenke mer med hjertet enn med kalkulatoren og begynne å se ting i et større perspektiv. Det å glede andre blir av større betydning for deg enn at andre skal være til din glede.

Du ser ditt eget liv i et større perspektiv og er mer opptatt av hvordan du virker inn på helheten og hva som er det beste for helheten, enn du er av å få dekket egne behov og ønsker.

Du ønsker sterkt å dele og ta i bruk det du måtte ha av visdom, talenter og kjærlighet. Ikke fordi du skal oppnå noe, men fordi det er din natur.

Fase 5.
Når du har nådd denne dimensjonen av virkelighet begynner du det virkelige arbeidet med bevissthet. Du har en opplevelse av at alt som finnes kommer ut av bevissthet, og at vi alle egentlig er bevissthet som uttrykker seg gjennom en form.

Du arbeider med å integrere himmel og jord så vel i din indre som i den ytre verden. Å tvinge andre til å gjøre noe de ikke selv ønsker, eller ha fordommer mot andre, oppløser seg på dette nivået.

Du dømmer intet som rett eller galt, men har en våken bevissthet som tydelig ser hva som virker og hva som ikke virker. I tillegg vil du selv ha et ønske om å bevege deg selv og verden i retning av mer kjærlighet, glede, visdom og skjønnhet.

Fase 6.
Er dette en dimensjon du lever i, så begynner du å se gjennom alle slags illusjoner. Du er for eksempel ikke lenger bundet av din reaksjon på andre eller verdens hendelser, men holder din egen frekvens uansett ytre eller indre omstendigheter.
Du er ikke lengre fanget i spinnet av de daglige utfordringer og problemer, men har alltid et større og spirituelt perspektiv på det som skjer. Du vil derfor se alt som hender deg og andre, som en gave, som er der nettopp for å gi de og deg mulighet til å ekspandere i visdom og kjærlighet.

På dette nivået stoler du hundre prosent på din egen intuisjon og indre sannhet.
Du husker at du alltid har tilgang til den største spirituelle lærer som noensinne har eksistert.

Det er din direkte kobling til ditt eget høyere selv og kilden.
Du vet at det kun er en som virkelig vet hva som er sannhet og meningsfullt for deg.
Det er deg.
Du er den beste.

Fase 7.
Hvis du er her har du åpnet full kontakt med universet og vil leve i denne tid og rom virkeligheten. Du er samtidig stadig mer til stede i en annen virkelighet som opererer på en langt høyere frekvens og tilstand enn denne.
Du begynner å transcendere og transmutere denne virkeligheten.●


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, foredragsholder, kursleder, forfatter www.gullfoss.no

*

Se flere artikler her:

Horoskopet til Kong Charles III

Horoskopet til Kong Charles III

Kong Charles III har i disse dager overtatt septeret, og står nå som Skottland, Nord-Irlands, Wales og England og samveldestatenes monark og høyeste beskytter.

les mer
Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

I Fiskenes tidsalder har menneskeheten utviklet og forfinet egenskaper som nestekjærlighet, empati og hengivelse. Vi har utallige eksempler på uselvisk kjærlighet og mennesker som i godhet og av et stort og åpent hjerte virkelig gir av seg selv, for å støtte andre. Det være seg mennesker, dyr eller kloden som helhet.

les mer
Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyrene gir oss en duft av en annen og magisk virkelighet. De er skapninger som lever og utfolder seg i dimensjoner som ligger tett opp til vår fysiske verde

les mer

Denne nettsiden bruker cookies. Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Du kan forhindre bruk av cookies i nettleserens innstillinger, men dette kan påvirke funksjonaliteten til nettsidene du besøker. Bruk av cookies er ikke essensielt for nettsiden vår, men det kan forbedre brukeropplevelsen din.