Astrologi for sommeren 2020 – juni og juli del 1|

Av Per Henrik Gullfoss

Denne sommeren blir spesiell og unik på mange måter. Den vil være preget av den pågående pandemien og de økonomiske og sosiale virkningene av denne. Her kommer en oversikt over hva du skal være klar over og tenke på gjennom sommeren for å få det beste ut av forhåpentligvis solfylte og varme dager.

Den underliggende strømmen av energi som preger sommeren vises astrologisk gjennom trippelkonjunksjonen av Jupiter, Saturn og Pluto i Steinbukk/Vannmann.
Det at alle planetene er retrograde vil også være medvirkende til at vi trenger å holde tunga rett i munnen og vite hva vi gjør før vi kaster oss inn i livets eventyr.
De gamle strukturer og det nye som skal komme rives mot hverandre, både personlig sosialt og kollektivt.

Den 22. april forlot Saturn Steinbukken og befinner seg nå i begynnelsen av Vannmannen. Det satte i gang en forståelse av de enorme økonomiske, kulturelle og sosiale konsekvensene av pandemien som har rystet verden siden marsmåned.

Juni
Saturn har nå snudd og er på vei tilbake til Steinbukken som den vil gå inn i den 1. juli.
Da vil vi enten se slutten av pandemien, eller oppleve at en eventuell annen runde av viruset vil begynne å blomstre. Det vil vise seg hvor effektive de forskjellige land og regjeringer er til å ta tak i de økonomiske og sosiale konsekvensene av det viruset har satt i gang.

Venus
Venus er retrograd det meste av sommeren. Den vil være i Tvillingens tegn i både juni og juli.
Det medfører at du trenger å bruke hodet og velge hva du virkelig ønsker og hvem du vil dele din tid med. Du kan ikke satse på at andre skal gi deg det du ønsker. Vil du ha noe, så må du sørge for det selv. Tenk deg nøye om før du kaster deg ut i livets fornøyelser. Samtidig er det ikke slik at det ene nødvendigvis utelukker det andre. Alt er ikke tilgjengelig til samme tid. Verden er ikke som et koldtbord, men som en begrenset meny hvor du må vite nøyaktig hva du vil ha før du bestiller. Korte reiser vil fungere bedre enn lange.
Den 25. juni står Venus stille, før den begynner å gå fremover. Mange sosiale muligheter og dører vil åpnes. Det vil bli lettere å få dekket sine egne behov.
Merkur går samtidig retrograd, så man må fortsatt tenke seg grundig om før man går ut i nye landskap. Hvis man ikke er forberedt og har planlagt ting, så kan det fort få uheldige konsekvenser. Ha billetter, bestillinger og kart klar etter 25.juni for da vil det bli mer problematisk å ta ting på sparket.

Sommersolverv
Ved sommersolverv også kalt St. Hansaften har vi en helt spesiell nymåne som faller sammen med Solens inngang i Krepsen.
Denne nymånen sier at de gamle verdiene menneskeheten har pleid å sette sin kurs etter, ikke lenger fungerer.

Vi er midt i et radikalt skifte og har nådd et punkt hvor vi ikke kan snu. Vi må seile fremover, og ingen av oss kan lukke øynene og la vinden fra vår gamle programmering bestemme hvor vi drar. Det vil medføre havari. Du må velge hva slags mål du setter deg i livet og hvem du går i forbund med!

I løpet av de neste seks månedene vil menneskeheten foreta et avgjørende valg. De kollektive behovene og utfordringene vil på mange felt måtte settes over det enkeltes individs behov og ønsker. Samtidig kan dette bare skje hvis mange nok frivillig velger det. Hvis ikke vil nye og ganske mye hardere leksjoner stige opp av horisonten.
Nymånen og sommersolverv er den 21. juni. Merkur snur og går retrograd den 20. juni. I tillegg går Neptun retrograd den 22. juni. Det betyr at vi også trenger en reorientering av våre indre verdier og trossystemer. Du kan ikke lenger bare hengi deg til en tro og en mening. Du må velge hva som gir deg mening og hva du vil tro på.

Denne innflytelsen sier at man igjen begynner å forstå kjærlighet som noe selvfølgelig og enkelt. Kjærlighet har alltid noe rent og varmt i seg. Alle disse ideene om intens lidenskap og lidelse må slippes for forståelsen av det helt enkle. En ny sannhet åpenbarer seg. Kjærlighet er som en varme som brer seg i jeget, sjelen og kroppen, i hjertet og andre steder.
Mars forlater Fiskenes tegn og går inn i Væren den 27. juni. Tiden for nøling og ikke-handling er over. Nå er det viktig å ta tak i ting og bruke sin kraft og vilje til å få ting til å skje.

Juli
Nesten samtidig går Saturn som nevnt baklengs inn i Steinbukken den 1. juli. Den fornyer behovet for å rydde opp i gamle makt- og styringsstrukturer.
Det er nødvendig for å bygge nye systemer, basert på andre idealer med mer tanke om fellesskap og reell frihet for alle enn de gamle systemene, som gjerne var opptatt av å gi mer makt og frihet til de som allerede har mye fra før.
Vi kan se denne sommeren som en tid hvor den gamle kapitalistiske modellen, som er basert på mer produktivitet, innsats og forbruk, vil vise seg å være gått ut på dato. På samme måte som det skjedde med det kommunistiske systemet for noen tiår siden.
Mange av dagens ledere er som kapitalistiske dinosaurer, som forfekter teorier fra en forgangen tid, på samme måtte som Sovjetsamveldets siste ledere var forstenede fossiler.
Vi forstår forhåpentligvis at det er grenser for hvor mye produksjon og innsats vi trenger, og en grense for hvor mye vi orker å forbruke.

Selvfølgelig skjer denne oppvåkningen akkompagnert av overforbruk av ikke fornybare ressurser og mangel på prioritering. Pandemier kommer som en konsekvens av at man setter effektivitet og produksjon høyest på verdilisten.
Nymånen som kommer sammen med sommersolverv åpner for at kjærlighet og medmenneskelig godhet skal få gode vilkår til å vokse og bli en stor del av de nye målene på hva vi vil verdsette og mene er viktigst.

Saturns retur til Steinbukken forsterkes av en fullmåne den 5. juli. Solen er i Krepsens tegn, mens Månen er i Steinbukkens tegn. Den sier god vilje og gode tanker ikke er nok. De må omsettes i handling slik at det du føler i hjertet og det du snakker om, kommer til uttrykk gjennom hvem du er og dermed i hva du gjør.
Den 12. og 13. juli skjer det igjen en forandring. Når går Chiron retrograd, mens Merkur snur og går direkte.

Mange ting åpnes og transport og bevegelse gjennom verden vil bli lettere. Samtidig trenger man å kjenne på hva man selv egentlig har møtt og hvilke frykter man bærer i seg, som man ville ha stor nytte av å gjøre noe med.
Vi har også en nymåne i Krepsen den 20. juli. Dette er også spesielt, siden vi har to nymåner i samme tegn. Det skjer bare en gang i løpet av året og er forbundet med uttrykket «once in a blue moon.» Igjen vil vi måtte velge. Det er som om to muligheter veies opp mot hverandre, og man må avgjøre hva man tror er det beste og riktigste. Det gjelder både samfunnet som helhet, større organisasjoner og det enkelte individ.

De valgene du tok den 20. juni i forhold til kjærlighet og hvem du vil være, vil nå være tydeligere og vise hva de medfører. Igjen må du velge. Hva ønsker du å la utfolde seg videre og hva ønsker du å gi slipp på?

Den 22. juli går solen inn i Løven og sier at tiden er kommet for å finne og dyrke gleden. Gleden over livet, solen og skjønnheten. Det er som om den siste uken og tiden har vært fylt med ting du måtte forholde deg til og ikke kunne komme unna. Nå er tiden kommet for å gi varme og lys til verden. Husk på at for å gi lys til verden, så må du først fylle deg selv med glede og inspirasjon.

Du finner artikkelen i siste nummer av Orakel.

*

Flere artikler om liknende temaer …